5 เคล็ดลับ Onboarding Program (โปรแกรมการต้อนรับและเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่) จากองค์กรสุดปัง!

คำถามที่น่าสนใจคือ Onboarding Program หรือโปรแกรมการต้อนรับและเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่สำคัญอย่างไร? ผลการสำรวจของ The Harris Poll พบว่า 93% ของนายจ้าง ยอมรับว่าประสบการณ์ที่ดีระหว่าง Onboarding มีผลต่อการตัดสินใจในการอยู่ต่อของพนักงานใหม่ ในขณะที่ 29% ของพนักงานใหม่เห็นว่าองค์กรยังเตรียมการ Onboarding ได้ไม่ดีเท่าที่ควร และ 1 ใน 10 ต้องบอกลาไปหลังจากประสบการณ์ Onboarding ที่ได้รับไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง


ทุกวันนี้ไม่เพียงแค่องค์กรที่ต้องการคนเก่ง ๆ ที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร แต่คนเก่งก็มีทางเลือกในการมองหาองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับคุณค่าส่วนตัวของพวกเขาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณค่าความสามารถที่พวกเขามีจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ทำให้หลาย ๆ องค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการออกแบบ Onboarding Program เพื่อสร้างประสบการณ์ของพนักงานใหม่ให้เกิด impact มากที่สุด


✅ NETFLIX: A Culture and Leadership-Driven Onboarding Program

NETFLIX มุ่งเน้นความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร และการผลักดันความเป็นผู้นำ

 • พบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการกับผู้บริหาร
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยีของ Netflix แนะนำเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง ให้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมของ Netflix และทำให้ประสบการณ์ในการเป็นพนักงานใหม่นั้นง่ายและน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีก
 • ให้โอกาสในการเข้าร่วมโปรเจคที่สำคัญ ให้พนักงานใหม่รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าในงานตั้งแต่วันที่เริ่มต้น ..


✅ Zappos- The Importance of Company Culture

Onboarding Program ของ Zappos มีระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลัก

 • พนักงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง หรือแผนกใดจะได้เข้าร่วม Onboarding Program เดียวกันทุกคน
 • เรียนรู้เกี่ยวกับ Best Practice เรื่องการบริการลูกค้าที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ Zappos รวมถึงCore Values หรือค่านิยม 10 ประการ
 • เพราะ Zappos เชื่อและต้องการปกป้องวัฒนธรรมองค์กรอย่างดีที่สุด หลังจาก Onboarding Program แล้วหากพนักงานใหม่พบว่า Zappos ไม่เหมาะที่จะทำงานด้วย พวกเขาจะได้รับเงิน 2,000 เหรียญให้ออกจากงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้พนักงานที่ใช่จริง ๆ..


Twitter: Yes-to-Desk


Yes-to-Desk ของ Twitter หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่พนักงานใหม่ตอบรับเข้าทำงานจนถึงนาทีที่เข้ามานั่งที่โต๊ะทำงาน ระหว่างช่วงเวลานั้นจะมีกระบวนการตั้งแต่ส่งมอบจาก HR ไปจนถึงแผนกหรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึง 75 ขั้นตอนด้วยกัน

 • หลังจากตอบรับเข้าทำงานพนักงานใหม่จะได้รับ email address, เสื้อยืด, ไวน์ 1 ขวด, ระบุโต๊ะทำงานใกล้กับผู้ที่จะร่วมงานด้วย รวมถึงการแจ้งรายละเอียดสำหรับวันแรกในการทำงาน
 • ในวันแรก หลังจากทานอาหารเช้ากับ CEO จะเป็น Office Tour เพื่อทำความรู้จักกับสถานที่ทำงานทั้งหมด ต่อด้วยอาหารกลางวันกับทีมที่ร่วมงานด้วย และช่วงบ่ายเป็นการแนะนำเกี่ยวกับประวัติขององค์กร ระบบ เครื่องมือที่จำเป็น และการ update โครงการที่มีอยู่เวลานั้น ๆ
 • Onboarding Program มีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ร่วมด้วย Happy Hour กับ Senior Leadership Team และการนำเสนอโปรเจคจากหลากหลายทีม 30 นาที ทุก ๆ วันศุกร์ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานใหม่เรียนรู้จากทีมอื่น ๆ ..


Buffer- The ‘Three-Buddy’ System Onboarding Program


ถือเป็นความท้าทายสำหรับ Remote Work หรือองค์กรที่ต้องทำงานระยะไกล Buffer สร้าง Onboarding Program ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ด้วย The ‘Three-Buddy’ System

 • Onboarding Program ของ Buffer เป็น Bootcamp ระยะเวลา 6 สัปดาห์
 • ระหว่าง Bootcamp พนักงานใหม่จะมี Buddy 3 คนได้แก่ The Leader Buddy คือผู้ที่จะช่วยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของพนักงานใหม่ที่สอดคล้องกับค่านิยมของ Buffer และมีบทบาทสำคัญที่จะบอกว่าท้ายที่สุดแล้วพนักงาน Fit กับวัฒนธรรมองค์กรจริงหรือไม่, The Role Buddy จะช่วยแนะนำเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ ที่จะช่วยพนักงานใหม่ในการทำงาน และผลักดันให้คิดถึงสิ่งที่แต่ละคนจะเพิ่มคุณค่าในงานได้ภายในเวลา 6 สัปดาห์, The Culture Buddy คอยให้ Feedback ทั้งในเชิงบวกและเชิงพัฒนาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบ Culture Fit
 • มี one-on-one Chat กับ Team Leader หรือ CEO เพื่อประเมินความคืบหน้า ทุก ๆ 2 สัปดาห์ ผู้อ่านสามารถศึกษาตัวอย่าง Buddy Program Playbook


จากตัวอย่าง Onboarding เจ๋ง ๆ ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าไม่มีรูปแบบที่เป็น one size fit all แต่ละองค์กรจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งน่าสังเกตก็คือองค์กรเหล่านี้มีวิธีคิดในการออกแบบ Onboarding ที่คล้ายกัน 5 ประการดังนี้..


📌 1. ลงทุนในเรื่อง Onboarding Program (Make the Investment)

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่องค์กรเหล่านี้ลงทุนทั้งในด้านเวลา และงบประมาณในการสร้างกระบวนการ Onboarding เพราะพวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ..


📌 2. วางแผนโครงสร้างเป็นอย่างดี (Well Structured)

มีการวางแผนในทุกขั้นตอนมาเป็นอย่างดี เพื่อให้พนักงานใหม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการเรียนรู้ พัฒนา เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาสามารถปรับตัวเพื่อประสิทธิผลในงาน และประสบความสำเร็จในบทบาทใหม่..


📌 3. ให้สิทธิ์ในการเข้าถึง (Promote Accessibility)

แนะนำพนักงานใหม่ในการเข้าถึงสถานที่ เครื่องมือ ข้อมูล และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ และส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในการทำงานของพนักงาน..


📌 4. สร้างความร่วมมือจากภายใน (Strive to Build Internal Bonds)

การ Onboarding จะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของ HR เท่านั้น แต่มาจากการให้ความสำคัญ การมีส่วนร่วม และการกระจายบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน จนไปถึงผู้บริหาร..


📌 5. สื่อสารวัฒนธรรมองค์กร (Communicate their Culture)

เริ่มปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานตั้งแต่กระบวนการ Onboarding สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานเข้าใจในค่านิยมขององค์กร รู้สึกถึงการได้รับการต้อนรับ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตั้งวันแรกของการเริ่มเข้าทำงาน..


การได้มาซึ่งคนที่ใช่ มีผลงานที่ดี มีทีมที่แข็งแกร่ง และบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร จึงไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับการออกแบบ Onboarding Program ทีดี…สำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรด้วยรูปแบบ 4Cs : Crack, Create, Catalyze and Cultivate สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Our Service

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
culture

5 เคล็ดลับ Onboarding Program จากองค์กรสุดปัง

.
.
>>>
ที่มา
https://hrexecutive.com/the-increasing-importance-of-onboarding/
https://hubworks.com/blog/five-companies-with-a-unique-onboarding-process-and-what-makes-them-successful.html
https://www.saplinghr.com/top-employee-onboarding-programs

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search