Article

Explore organizational culture related topics, trends, expert insights and case studies.

การทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ต่างมุ่งสู่ความสำเร็จ เพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวกำหนดสภาพแวดล้อมการทำงาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน และส่งผลต่อ ภาพ Productive ในภาพรวม หลักการหรือทฤษฎีทางวิชาการให้ความเข้าใจคำว่า

หนึ่งในความท้าทายสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะคือการรักษาระดับความรู้และความชำนาญที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ในระยะยาว แม้ว่าผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติอย่างดีในเวิร์คช็อป และยังคงอินต่อเนื่องหลังจากนั้นระยะหนึ่ง แต่หากขาดการทบทวนและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ความรู้และทักษะเหล่านั้นก็จะค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา ปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ด้วย “กราฟการลืม”

การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยในระดับเคมีชีวภาพของสมอง ซึ่งฮอร์โมนและสารสื่อประสาทต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมและส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ชนิดที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักถึง⁣⁣⁣⁣ โดยเฉพาะฮอร์โมนโดปามีน (Dopamine) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทหลักในการเสริมแรงและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และในบทความนี้เราจะพาคุณไปล้วงความลับของการใช้โดปามีนเพื่อเสริมแรงการเรียนรู้⁣⁣⁣⁣โดปามีนเป็นหนึ่งในสารสื่อประสาทที่สำคัญที่สุดในสมองของมนุษย์

“ความผูกพันในองค์กรของพนักงานสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ (Productivity) ในองค์กร” ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานขึ้น และความสำเร็จโดยรวมของบริษัท คำถามที่ตามมาก็คือ “การสำรวจความผูกพันในองค์กรของพนักงาน หรือ

การสำรวจความผูกพันในองค์กรของพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey ที่มีประสิทธิภาพควรสำรวจมิติต่างๆ ของประสบการณ์ของพนักงานภายในองค์กร การครอบคลุมมิติที่หลากหลายจะทำให้คุณเข้าใจอย่างรอบด้านว่าอะไรเป็นแรงผลักดันความผูกพัน

การผสมผสานประเภทของคำถามที่หลากหลายในแบบสำรวจความผูกพันในองค์กรของพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey ไม่เพียงทำให้กระบวนการมีความน่าสนใจสำหรับผู้ตอบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถรวบรวมชนิดของข้อมูลได้หลากหลาย –

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเกินกว่าที่จะระบุได้ว่าผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม หรือสิ่งใดแบบ 100% เพราะนี่คือกระบวนการที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งปัจจัยภายในตัวผู้เข้าอบรม เช่น

จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถทำให้การมอบหมายงานไม่ใช่แค่เพียงแค่การสั่งงาน แต่ช่วยพัฒนาทักษะหรือเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานด้วย สร้างแรงจูงใจภายในตัวบุคคลได้ด้วย และยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจ
คุณเป็นคนมุ่งมั่นกับงาน… หรือแค่ทำตามจ็อบ? นี่อาจเป็นคำถามสุดหินและเป็นคำถามที่จี้จุดใครหลายคน

ทุกครั้งที่เราตั้งเป้าหมายในเชิงพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง เช่น การออกกำลังกาย การลดน้ำหนัก หรือการพัฒนาทักษะ เป็นต้น สิ่งที่มักเกิดขึ้นตามมาคือ เรามักจะมีแรงฮึดมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เพียง

สัปดาห์สุดท้ายของการทำงานแล้ว หลายคนรู้สึกดีใจว่าจะได้หยุดงานยาวช่วงปีใหม่แล้ว แต่ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าเปิดปีใหม่มาก็มีงานรอเคลียร์อีกมากมาย ต้องบอกว่าในชีวิตการทำงานของเราทุกคน จะมีทั้งช่วงเวลาที่รู้สึกมีความสุขและพลังในการทำงานอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็อาจมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเบื่อหน่าย ห่อเหี่ยว หมดอารมณ์สนุกในการทำงาน

เมื่อพูดถึงผู้ให้บริการสตรีมมิงออนไลน์ที่นำเสนอเนื้อหาความบันเทิงครบทั้งรายการทีวี ภาพยนตร์ อนิเมะ หรือสารคดีต่างๆ ผมเชื่อว่าชื่อแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงคือ Netflix (เน็ตฟลิกซ์) ซึ่งล่าสุดได้มีการประกาศความสำเร็จที่สามารถดึงดูดผู้ใช้งานทั่วโลกได้สูงถึง

ผลประกอบการล่าสุดของบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตชิปประมวลผลกราฟิกเจ้าดังของโลก “อินวิเดีย” (NVIDIA) ซึ่งถูกเปิดเผยผลกำไรสุทธิล่าสุดพุ่งทะลุ 628% มีมูลค่าตลาด 81 ล้านล้านบาท

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเกินกว่าที่จะระบุได้ว่าผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม หรือสิ่งใดแบบ 100% เพราะนี่คือกระบวนการที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งปัจจัยภายในตัวผู้เข้าอบรม เช่น

ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่น (generation gap) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้นำองค์กร ที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งสริมความร่วมมือ (collaboration) และนวัตกรรม
จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถทำให้การมอบหมายงานไม่ใช่แค่เพียงแค่การสั่งงาน แต่ช่วยพัฒนาทักษะหรือเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานด้วย สร้างแรงจูงใจภายในตัวบุคคลได้ด้วย และยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจ
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search