A Cup of Culture

A Cup of Culture

Podcast

A Cup of Culture แก้วนี้เอ่อล้นด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมองค์กร
เพราะเป้าหมายของเราคือ การบอกเล่าเรื่องราวและเทคนิคดี ๆ อีกทั้งเป็นพื้นที่แบ่งปันเครื่องมือ ให้คุณเลือกหยิบไปใช้ได้ทันทีด้วยตนเอง”


ติดตามรับฟังได้ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ของทุกสัปดาห์

Listen now

More Episodes

Ep182 ตามติดงานช่วง WFH อย่างไรให้สมดุลย์?

ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าพอรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยน ส่งผลให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปด้วย การทำงานแบบห่างไกลกัน หรือ Work From Home มีบทบาทมากขึ้น แน่นอนการสอด

Read More »

EP181 Psychological Safety ฉบับ Hybrid Work

เมื่อบริบทในสถานที่ทำงานเปลี่ยน จากเดิมนั่งอยู่ออฟฟิศมีเพื่อนพนักงานรายล้อม กลายมาเป็นนั่งคนเดียวทำงานอยู่กับบ้าน ฉะนั้น Psychological Safety หรือความปลอดภัยเชิ

Read More »

EP180 วัฒนธรรมองค์กรก็ดี แต่ทำไมยังเอาคนเก่งไม่อยู่

วัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่คนเก่ง เลือกหยิบมาพิจารณาเป็นเรื่องแรกๆ ในการตัดสินใจเขาทำงาน แต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ต่อให้วัฒนธรรมองค์กรนั้นดีแค่ไห

Read More »

Ep179 บริหารนวัตกรรมอย่าง Zone to Win

คำว่า Innovation กลายเป็นคำที่ในปัจจุบันนี้ หลายๆองค์กรให้ความสนใจและพยายามทำให้มันเกิดขึ้น โดยไม่เกี่ยวว่าองค์กรนั้นๆ จะต้องเป็นองค์กรที่มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีห

Read More »

EP178 ก้าวข้ามการกักตุนความรู้ ด้วยวัฒนธรรม Knowledge Sharing

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะนำพาองค์กรยุคใหม่ ไปสู่ความสามารถทางการแข่งขันขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แต่เพราะอะไรที่บ่อยคร

Read More »

Ep177 วัฒนธรรมองค์กรที่เปลี่ยนชีวิตพนักงาน

Respect เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่อยากให้พนักงานกล้าคิดกล้าทำ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงการเอื้อให้เกิด Psychological Safety ในองค์กร (Psychologic

Read More »

Ep176 Corporate Innovation คืออะไรกันแน่?

ทักษะการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง’ ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันของผู้คน เช่นเดียวกันกับองค์กรที่ต้องเรียนรู้วิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ปรากฏค

Read More »

Ep175 Work From Home อย่างไรให้แรงจูงใจพุ่ง!

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้หลายองค์กรต้องนำมาตรการ Work From Home กลับมาใช้อีกครั้ง พนักงานหลายคนถึงกับบ่นโอดว่าไม่ชอบที่จะต้องนั่งทำงานในบ้านคนเดียวเลย อีกหลายคนก็ม

Read More »

Ep174 ถึงเวลาของ CultureTech

สิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร นอกเหนือไปจาก #ผู้นำต้องเป็นตัวตั้งตัวตี ด้วยแล้ว #พนักงานที่เหลือก็ต้องเอาด้วย เช่นกัน ซึ่งวิธีดั่งเดิมที่องค์กรมักใช้สำรวจมุ

Read More »

Ep173 6 นวัตกรรมด้าน HR ที่จะมาแน่ๆ

บทความชิ้นล่าสุดของ Gartner ได้พูดถึงเทรนด์ของงาน HR ที่จะเกิดขึ้นแน่ๆ ในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่

Read More »

Ep172 ความหวังในวันที่โลกขุ่นมัว ด้วยวิถี Realistic Optimism

“หน้าที่แรกและหน้าที่สุดท้ายของผู้นำ คือการทำให้ความหวังยังคงอยู่” John W. Gardner นักปฏิรูปและผู้นำทางความคิดได้กล่าวไว้ แต่ในโลกที่ทุกอย่างล้วนไม่แน่นอน ผู้นำ

Read More »

Ep171 ในวันที่วัฒนธรรมองค์กรไม่เดินหน้า

เมื่อองค์กรได้พยายามสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง มี Core Values ที่ระดมสมองคิดมาอย่างดี แต่พอผ่านไปเป็นปีกลับพบว่าพนักงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ เล

Read More »

Ep170 3 อย่างที่ผู้นำควรหลีกเลี่ยง จากงานวิจัยของ Gartner

มาถึงจุดนี้ทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ส่งผลสำคัญในการเติบโตขององค์กร จากการศึกษาของ KPMG พบว่าวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ท

Read More »

EP169 สภาพแวดล้อมในองค์กร ส่งเสริมหรือขัดแย้งกับวัฒนธรรมที่คาดหวัง

การสร้างพฤติกรรมใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม นอกจากจะใช้การจูงใจโน้มน้าวด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลและอาจจะทำได้ง่ายกว่าการพยายามเปลี

Read More »

EP168 วัฒนธรรมองค์กรที่ให้กำเนิด The Avengers

ตั้งแต่ความสำเร็จของภาพยนต์เรื่อง The Avengers หลาย ๆ ค่ายก็มีความพยายามในการสร้างจักรวาลภาพยนต์ของตัวเองตัวเอง ดังเช่นล่าสุดที่กำลังเข้าโรงคือ Godzilla VS Kong

Read More »

EP181 Psychological Safety ฉบับ Hybrid Work

เมื่อบริบทในสถานที่ทำงานเปลี่ยน จากเดิมนั่งอยู่ออฟฟิศมีเพื่อนพนักงานรายล้อม กลายมาเป็นนั่งคนเดียวทำงานอยู่กับบ้าน ฉะนั้น

Read More »

EP180 วัฒนธรรมองค์กรก็ดี แต่ทำไมยังเอาคนเก่งไม่อยู่

วัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่คนเก่ง เลือกหยิบมาพิจารณาเป็นเรื่องแรกๆ ในการตัดสินใจเขาทำงาน แต่ก็มีหลายครั้งเหม

Read More »

EP178 ก้าวข้ามการกักตุนความรู้ ด้วยวัฒนธรรม Knowledge Sharing

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะนำพาองค์กรยุคใหม่ ไปสู่ความสามารถทางการแข่งขันขั้นสูงได้อย่างม

Read More »

Ep176 Corporate Innovation คืออะไรกันแน่?

ทักษะการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง’ ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันของผู้คน เช่นเดียวกันกับองค์กรที่ต้อง

Read More »

Ep174 ถึงเวลาของ CultureTech

สิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร นอกเหนือไปจาก #ผู้นำต้องเป็นตัวตั้งตัวตี ด้วยแล้ว #พนักงานที่เหลือก็ต้องเอาด้วย เช่นกั

Read More »

Ep170 3 อย่างที่ผู้นำควรหลีกเลี่ยง จากงานวิจัยของ Gartner

มาถึงจุดนี้ทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ส่งผลสำคัญในการเติบโตขององค์กร จากการศึกษาของ KPMG พบว่าวั

Read More »

EP169 สภาพแวดล้อมในองค์กร ส่งเสริมหรือขัดแย้งกับวัฒนธรรมที่คาดหวัง

การสร้างพฤติกรรมใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม นอกจากจะใช้การจูงใจโน้มน้าวด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่มีอ

Read More »