A Cup of Culture

A Cup of Culture

Blog

สาระ และเรื่องราวดี ๆ สำหรับคนในทุกแวดวงที่สนใจด้าน People ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น People Development, Corporate Culture, Employee Experience, Organization Structure, Corporate Innovation หรือ Employee Engagement  


มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครื่องมือ trend และแนวทางในการพัฒนาองค์กร ให้ตอบโจทย์ธุรกิจและความอยู่ดีมีสุขของคนในองค์กรไปด้วยกันกับ A Cup of Culture

Latest Articles

บทความล่าสุด

3 คีย์หลักสร้างวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่จะนำพาองค์กรยุคใหม่ไปสู่ความสามารถทางการแข่งขันขั้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่เพราะอะไรท

Read More »

EP183 เริ่มต้นวัฒนธรรมองค์กรอะไรสำคัญสุด?

ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่ว่าจะวัฒนธรรมไหน ๆ มันคือเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน ดังนั้น หากจะถามว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเริ่ม

Read More »

Do’s and Don’ts ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร From Home

แม้เทคโนโลยีที่อำนวยวิถี WFH (Work From Home) จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ผลสำรวจชีวิตการทำงานจากทั่วโลกบ่งชี้ว่า ทั้งประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และสภาวะจิต

Read More »

ส่งเสริมแรงจูงใจของทีมอย่างไรในช่วง Work From Home

การ Work from Home อาจไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับปีนี้ แต่กลายเป็นเรื่องที่ทำให้เรา ๆ ท่าน ๆ ต้องปรับตัวและพร้อมรับมือกับมัน โดยเฉพาะสำหรับท่านที่เป็นผู้นำ

Read More »

ผู้ต้องขัง + Respect = มืออาชีพ

Respect เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่อยากให้พนักงานกล้าคิดกล้าทำ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงการเอื้อให้เกิด Psychological Safety ในองค์กร (P

Read More »

9 บทเรียนบันดาลใจ จาก 9 สุดยอดวัฒนธรรมองค์กร

อย่างที่เราพูดเสมอๆ ว่าวัฒนธรรมขององค์กรเป็นมากกว่าค่านิยมและวิสัยทัศน์สวยหรูของบริษัท วัฒนธรรมมีความสำคัญเพราะจะช่วยเพิ่ม productivity, agility inclu

Read More »

ระวัง! 2 สาเหตุพบบ่อย ที่อาจกำลังขัดขวาง Corporate Culture

องค์กรของคุณกำลังพยายามสร้างให้วัฒนธรรมเกิดขึ้นจริง คุณมี Core Values ที่ออกแบบมาอย่างดี แต่ผ่านไปแล้วหนึ่งปีกลับไม่เห็นว่าพนักงานจะมีพฤติกรรมเหล่านั้

Read More »

รู้จัก 5 CultureTech ตัวช่วยสำคัญสร้างองค์กรด้วย Systems & Processes

ร้อยละ 83 ของผู้นำองค์กรมักพูดกับพนักงานบ่อย ๆ ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร โดยเฉพาะการเน้นย้ำความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรต่อความสำเร็จทางธุรกิจ และเพื่อช่

Read More »

นำทีมด้วยวัฒนธรรมแห่ง “ความหวัง” ในโลกที่แปรปรวน

“หน้าที่แรกและหน้าที่สุดท้ายของผู้นำคือ การทำให้ความหวังยังคงอยู่” John W. Gardner นักปฏิรูปและผู้นำทางความคิด ได้กล่าวไว้…. แต่พอเราหันกลับมาดู

Read More »

Marvel Studio กับวัฒนธรรมองค์กรที่ให้กำเนิด The Avengers

ตั้งแต่ความสำเร็จของภาพยนต์เรื่อง The Avengers หลาย ๆ ค่ายก็มีความพยายามในการสร้างจักรวาลภาพยนต์ของตัวเอง ดังเช่นล่าสุดที่กำลังเข้าโรงคือ Godzilla VS

Read More »

หากจะเป็นเปลี่ยนวัฒนธรรม โปรดอย่าทำ 3 อย่างนี้

มาถึงจุดนี้ทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ส่งผลสำคัญในการเติบโตขององค์กร จากการศึกษาของ KPMG พบว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งในปัจจัยส

Read More »

3 คีย์สำคัญ ในการจูงใจและส่งเสริมพฤติกรรมด้วยสภาพแวดล้อมองค์กร

การสร้างพฤติกรรมใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม นอกจากจะใช้การจูงใจโน้มน้าวด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลและอาจจะทำได้ง่ายกว่าการพ

Read More »

7 แนวทางเปลี่ยนองค์กรให้มี Respect

การให้เกียรติกันในที่ทำงานนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม แต่กลับมีความสำคัญมหาศาล เพราะไม่ว่าจะเป็นในองค์กรไหนก็ตาม การให้เกียรติก็เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้น

Read More »

4 ขั้นตอนเลือก “พฤติกรรรมสำคัญเพียงไม่กี่อย่าง” ที่เห็นได้ชัด ทำได้จริง และส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย

หนึ่งในพื้นฐานที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพคือ การให้ความสนใจและให้น้ำหนักกับ “พฤติกรรมสำคัญเพียงไม่กี่อย่าง” ที่เรีย

Read More »

5 รูปแบบการประชุม Retrospective ตามแนวทาง Psychological Safety

#Retrospective คือ แนวทางการประชุมที่เน้นการหยุด คิด พิจารณา เพื่อหาจุดที่ทีมสามารถจะปรับปรุงให้ดีขึ้น การประชุม Retrospective หรือการคุยกันของ Agile

Read More »

#Respect ให้เกียรติกันอย่างไรให้ดีต่อองค์กร

พนักงานส่วนใหญ่ยกให้ #การให้เกียรติกันจากผู้บังคับบัญชาเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด อ้างอิงจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Georgetown ที่อ้างอิงจากการเก็บข

Read More »

ถอดรหัส 3 ข้อนี้ได้ จะเปลี่ยนพฤติกรรมใครในองค์กรก็สำเร็จ

หากพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรแล้วไม่พูดถึงเรื่องของพฤติกรรมคงจะเป็นไปไม่ได้เลย! เพราะสองเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มาคู่กันเสมอ เมื่อวัฒนธรรมเกิดขึ้นยอมมี

Read More »

4 รูปแบบวัฒนธรรมในที่ประชุมที่เป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์กร

“วิธีที่สังเกตุวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้เวลาสั้นที่สุดคือการสังเกตุจากสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุม” อดีตผู้บริหารของ GE เคยกล่าวไว้ว่า  รูปแบบที่เป็นธรรมชาต

Read More »