Podcast

Listen to weekly podcasts featuring our experts in organizational culture and employee development.

NVIDIA เป็นผู้นำในการผลิตการ์ดจอ หลายๆ คนคงเคยเห็นผ่านตามาบ้างเวลาไปเดินตามร้านคอมพิวเตอร์ แต่มาในปัจจุบันนี้กลายเป็นบริษัทเทคชั้นนำของโลกที่อยู่เคียงข้างกับยักษ์ใหญ่หลายๆ ชื่อ และมีผลประกอบการแซงหน้าบริษัทคู่แข่ง รวมถึงยักษ์ใหญ่ในการผลิต

ต่อเนื่องจาก EP. ที่แล้ว ที่เราพูดถึงคำถามที่หลายท่านถามกันมาในเรื่องสร้างวัฒนธรรมองค์กร หนึ่งในนั้นคือวิธีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรให้ประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไร? ในการออกแบบค่านิยมองค์กร เราแค่จ้างที่ปรึกษามาทำก็ได้ออกมาแล้ว แต่กระบวนการหลังจากนั้นที่เราต้องขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง

คำถามที่น่าสนใจ และเรามักถูกถามซ้ำๆ ในโอกาสต่างๆ และช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เราสรุปมาให้ 5 ข้อด้วยกัน

เวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมองค์กร เรามักจะเปรียบเทียบกับภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งมีส่วนที่อยู่เหนือน้ำ และใต้น้ำ เวลาเที่เราพูดถึงภูเขาน้ำแข็ง ส่วนที่อยู่เหนือน้ำมีอยู่น้อยว่าส่วนที่อยู่ใต้น้ำ ในภาพวัฒนธรรมองค์กรส่วนบนสุดนั่นก็คือ Business

เรามักให้แสงหรือมุ่งความสำคัญไปที่บทบาทของการเป็น “ผู้นำ” แต่หารู้ไม่ว่า หากผู้นำขาดผู้ตามที่ดีก็ไม่อาจนำพาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ มาทำเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ตามแต่ละประเภท พร้อมกับเรียนรู้แนวทางการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ตามที่ดี Key Takeaways:ประเภทของผู้ตาม

อารมณ์เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารของมนุษย์ แล้วทำไมอารมณ์ร่วมของผู้คนถึงมีพลังมากกว่าอารมณ์ส่วนบุคคล ลองนึกภาพเมื่อผู้คนมารวมตัวกัน พวกเขามักแสดงอารมณ์เข้มข้นกว่าเมื่ออยู่คนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขารู้สึกว่าอารมณ์ของตนเองได้รับการมองเห็นโดยคนอื่น ๆ กลายเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรอบ ๆ

เพื่อนร่วมงานที่มีพฤติกรรมเป็นพิษ หรือ Toxic Co-workers สามารถส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมองค์กรที่เราพยายามสร้างให้เกิดขึ้น รวมถึงก่อให้เกิดความเครียดและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทำงานของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ นี่คือ 7

พนักงานที่มีความสุขจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าพนักงานที่ไม่มีความสุขสูงกว่า 12% และสิ่งสำคัญของความสุขของพนักงานคืออะไรนะ? –คือการได้ทำงานกับหัวหน้าที่ดี หรือสุดยอดผู้นำ บทความของ A Cup

“พลังที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง”มาฝึกตัวเองและทีมให้มีความรับผิดชอบโดยเริ่มจาก 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในชีวิตประจำวันและการทำงาน เพราะความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้ โดยไม่ต้องกดดัน Key

ในการทำงานเรื่องของ การฟัง เป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากความเข้าใจที่เกิดจากการฟังคลาดเลื่อน ก็จะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในเรื่องการสื่อสารและการทำงานร่วมกันได้ การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)

70% ของโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเกิดการล้มเหลว มาจากการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของคนในองค์กร ด้วยธรรมชาติของมนุษย์ เราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการต่อต้านที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด แต่การวางแผนการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี สามารถลดแรงต้านการเปลี่ยนแปลงได้ Key

เพราะสมาชิกในทีมที่ขาด Mindset ในการทำงานร่วมกันส่งผลเสียอย่างมหาศาล แนวคำถามและเทคนิคสังเกตคนที่มี Collaborative Mindset เหล่านี้จะช่วยไม่ให้มีสมาชิกที่ฉุดรั้งการทำงานร่วมกันอยู่ในทีมของคุณ Key

คุณฟังเสียงเล็กๆ ในตัวคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? น่าแปลกใจไหม ที่เสียงของเด็กคนนั้นในตัวคุณ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาตัวเอง หากคุณมีพฤติกรรม นิสัย หรือความเชื่อบางอย่างที่อยากจะแก้ไข

เข้าสู่ปีมังกร 2024 กันแล้ว หลายคนตั้งเป้าหมายกันอย่างสนุกสนาน หลายเป้าหมายก็ลอกจากปีที่แล้วได้เลยเพราะยังไม่ได้ทำ แต่ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะใหญ่ หรือจะเล็ก ผมเชื่อว่าหลายเป้าหมาย

เรามักให้แสงหรือมุ่งความสำคัญไปที่บทบาทของการเป็น “ผู้นำ” แต่หารู้ไม่ว่า หากผู้นำขาดผู้ตามที่ดีก็ไม่อาจนำพาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ มาทำเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ตามแต่ละประเภท พร้อมกับเรียนรู้แนวทางการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ตามที่ดี Key Takeaways:ประเภทของผู้ตาม

อารมณ์เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารของมนุษย์ แล้วทำไมอารมณ์ร่วมของผู้คนถึงมีพลังมากกว่าอารมณ์ส่วนบุคคล ลองนึกภาพเมื่อผู้คนมารวมตัวกัน พวกเขามักแสดงอารมณ์เข้มข้นกว่าเมื่ออยู่คนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขารู้สึกว่าอารมณ์ของตนเองได้รับการมองเห็นโดยคนอื่น ๆ กลายเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรอบ ๆ

เพื่อนร่วมงานที่มีพฤติกรรมเป็นพิษ หรือ Toxic Co-workers สามารถส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมองค์กรที่เราพยายามสร้างให้เกิดขึ้น รวมถึงก่อให้เกิดความเครียดและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทำงานของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ นี่คือ 7

พนักงานที่มีความสุขจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าพนักงานที่ไม่มีความสุขสูงกว่า 12% และสิ่งสำคัญของความสุขของพนักงานคืออะไรนะ? –คือการได้ทำงานกับหัวหน้าที่ดี หรือสุดยอดผู้นำ บทความของ A Cup

“พลังที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง”มาฝึกตัวเองและทีมให้มีความรับผิดชอบโดยเริ่มจาก 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในชีวิตประจำวันและการทำงาน เพราะความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้ โดยไม่ต้องกดดัน Key

Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search