The Culture story

เรื่องจริงจากองค์กรชั้นนำ

เรียนรู้ และรับแรงบันดาลใจไปกับเรื่องราวความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

จากเหล่าบรรดาองค์กรชั้นนำ

Culture Story ล่าสุด

The Culture Story: Living LiFE กับ Siam Kubota

จากวิสัยทัศน์ของสยามคูโบต้าที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรอุตสาหกรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยนวัตกรรมการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ หรือ Agri-Innovation  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความผันผวนและความท้าทายรอบด้าน สยามคูโบต้า

Read More

The Culture Story:
HomPro Series

The Culture Story: ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยค่านิยมองค์กร HomePro

ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่าง VUCA ในโลกปัจจุบัน แม้องค์กรที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมก็ไม่อาจหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและ Transform ตนเองเพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงนี้ และหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ Transformation ต่าง ๆ นั้นยั่งยืน

Read More

The Culture Story: #ได้เวลาเปลี่ยน! HomePro Core Values

เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน ความสามารถที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงขององค์กรและจึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จที่ขาดไม่ได้   เพื่อที่จะรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ก่อนใคร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ

Read More

พบกับเรื่องราวของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหนึ่งในองค์กรที่ขึ้นชื่อว่าทำได้ดีที่สุดในประเทศไทย ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาถึง 40 ปี

 

กับบทความ 4 ตอนพิเศษ 

“Banpu Heart ตัวตนคนบ้านปูฯ”

The Culture Story: Banpu Heart ตัวตนคนบ้านปูฯ ตอนที่ 1

“วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเริ่มจาก ตัวผู้ก่อตั้งหรือตัวผู้นำ”             เพราะแบบอย่างจากผู้นำ มีผลโดยตรงต่อทีมผู้บริหาร และถ่ายทอดมาสู่พนักงาน จึงสำคัญมากที่ทั้ง 3 ส่วนนี้ ต้องมีชุดความเชื่อเดียวกัน

Read More

The Culture Story: Banpu Heart ตัวตนคนบ้านปูฯ ตอนที่ 2

“บ้านปูฯ เชื่อว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ “การเชื่อว่าสิ่งนี้สำคัญ” ทำให้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น บริษัทก็จะยังคงทำอยู่ -แต่หากเกิดเหตุการณ์ตรงหน้า แล้วบริษัทหยุดทำ หรือหันเหไปทำสิ่งอื่นก่อน แสดงว่าบริษัทยังไม่เห็นว่ามันสำคัญมากพอ…”            

Read More

The Culture Story: Banpu Heart ตัวตนคนบ้านปูฯ ตอนที่ 3

“สิ่งสำคัญคือ ทุกคนในองค์กรต้องตระหนักว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ไม่ใช่งานของทีม HR หรือทีมผู้บริหารเพียงเท่านั้น แต่คืองานของทุกคนในองค์กร” – ซึ่งวิธีคิดก็คือ ต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนรับรู้อย่างชัดเจน”

Read More

The Culture Story: Banpu Heart ตัวตนคนบ้านปูฯ ตอนที่ 4

“บ้านปูฯ เชื่อในเรื่อง คุณค่าของคน จึงให้ความสำคัญกับคนมาก “บ้านปูฯ เชื่อว่าคนคือแหล่งพลังงาน ที่สำคัญที่สุด” ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบ้านปูฯ ไม่ใช่เหมืองถ่านหิน ไม่ใช่โรงไฟฟ้า

Read More

The Culture Story: Banpu Heart ตัวตนคนบ้านปูฯ ตอนที่ 1

“วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเริ่มจาก ตัวผู้ก่อตั้งหรือตัวผู้นำ”             เพราะแบบอย่างจากผู้นำ มีผลโดยตรงต่อทีมผู้บริหาร และถ่ายทอดมาสู่พนักงาน จึงสำคัญมากที่ทั้ง 3 ส่วนนี้ ต้องมีชุดความเชื่อเดียวกัน

Read More

The Culture Story: Banpu Heart ตัวตนคนบ้านปูฯ ตอนที่ 2

“บ้านปูฯ เชื่อว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ “การเชื่อว่าสิ่งนี้สำคัญ” ทำให้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น บริษัทก็จะยังคงทำอยู่ -แต่หากเกิดเหตุการณ์ตรงหน้า แล้วบริษัทหยุดทำ หรือหันเหไปทำสิ่งอื่นก่อน แสดงว่าบริษัทยังไม่เห็นว่ามันสำคัญมากพอ…”            

Read More

The Culture Story: Banpu Heart ตัวตนคนบ้านปูฯ ตอนที่ 3

“สิ่งสำคัญคือ ทุกคนในองค์กรต้องตระหนักว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ไม่ใช่งานของทีม HR หรือทีมผู้บริหารเพียงเท่านั้น แต่คืองานของทุกคนในองค์กร” – ซึ่งวิธีคิดก็คือ ต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนรับรู้อย่างชัดเจน”

Read More

The Culture Story: Banpu Heart ตัวตนคนบ้านปูฯ ตอนที่ 4

“บ้านปูฯ เชื่อในเรื่อง คุณค่าของคน จึงให้ความสำคัญกับคนมาก “บ้านปูฯ เชื่อว่าคนคือแหล่งพลังงาน ที่สำคัญที่สุด” ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบ้านปูฯ ไม่ใช่เหมืองถ่านหิน ไม่ใช่โรงไฟฟ้า

Read More

Write your own story

สร้างวัฒนธรรมองค์กรไปกับเรา