culture crush

Culture Crush

พบกับเรื่องราวของ “วัฒนธรรมองค์กร” แบบเพียวๆ ว่าด้วยเคสน่าสนใจจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ นำมาพูดคุย และวิเคราะห์ ไปกับ A Cup of Culture

Culture Crush Ep.31 I Empathy ดีอย่างไรกับองค์กร

ในบริบทขององค์กร Empathy หมายถึง ความสามารถที่เราจะเข้าใจกันและกัน ไม่ใช่เรื่องของเนื้อหาสาระหรือเหตุผลเบื้องหลังอย่างเดียว แต่อาจรวมไปถึงการรับรู้ความรู้สึกของผู้คน ทั้งเนื้อหาและความรู้สึก สองส่วนนี้สำคัญทั้งคู่ หากคนที่เป็นผู้นำแสดงออกถึงความพยายามรับรู้ถึง 2 สิ่งนี้ พนักงานจะรู้สึก Engage มากยิ่งขึ้น ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ไหนก็ตาม ผู้นำดังๆ ทั้งในระดับประเทศหรือองค์กรมักจะเก่งทั้งงาน และความเข้าใจในมิติของคน Emphaty จึงเป็นคุณลักษณะของผู้นำในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในปัจจุบัน Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.30 I Talent retention อย่างไรให้ปัง

เมื่อคนเก่งในองค์กรลาออกไป อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและงานต่างๆ ในองค์กรไม่มากก็น้อย การที่เรารักษาคนเก่งไว้ไม่ได้ ก่อให้เกิดงบประมาณในการสรรหาและพัฒนาคนใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน นอกจากนั้นยังส่งผลต่อแรงจูงใจของคนที่เหลืออยู่ และผู้นำทุกๆ องค์กรคงไม่อยากสูญเสียคนเก่งไป เพราะฉะนั้นหากองค์กรเรามีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี วัฒนธรรมองค์กรที่ดี โอกาสที่เราจะสูญเสียคนที่เราไม่อยากให้เขาไป อาจจะลดน้อยลงได้ Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.29 I Customer Centric Culture

หัวใจสำคัญของธุรกิจส่วนใหญ่ คือ ลูกค้า การที่จะดูแลลูกค้าอย่างดี การเอาใจใส่ ต่อความพึงพอใจของลูกค้า จึงเป็นเรื่องที่ถูกพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งความท้าทายสำคัญในปัจจุบัน คือ ความคาดหวังของลูกค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการลูกค้า มักจะฝังเรื่อง Customer Centric เข้าไปในวัฒนธรรมองค์กร Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.28 I L&D กับวัฒนธรรมองค์กร

แน่นอนว่าเป็นมิติที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่เท่านั้นคงยังไม่พอสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากเราส่งเสริมและขับเคลื่อนวัฒนธรรมเรื่อง Learning ในองค์กร จนเป็นเรื่องปกติ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้น และการเรียนรู้ของคนภายในองค์กร ก็เป็นไม่ต้องรอให้ใครมาป้อน แต่จะเป็นการพัฒนาความรู้ และทักษะของตนเองด้วยตนเอง Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.27 I มาสร้าง Employer Brand อย่างยั่งยืนผ่านวัฒนธรรมองค์กร

ในการสร้าง Employer Brand ผลลัพธ์ที่หลายองค์กรต้องการคือดึงดูด Talent เข้ามา โดยพยายามสร้างและสะท้อนออกไปตามกระแสนิยม แต่อาจมองข้ามความเป็นตัวตนขององค์กร จะดีกว่ามั้ยหาก Employer Brand มาจากมุมมองว่าตัวตนของเราเป็นใคร แล้วสะท้อนออกไปเพื่อหาคนที่ใช่ และไปด้วยกันได้กับวัฒนธรรมองค์กร เพราะ “Employer Brand พาคนที่ใช่มาอยู่กับเรา วัฒนธรรมองค์กรรักษาเขาให้อยู่ต่อไป” Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.26 I สร้างแบรนด์ผ่านตัวตนขององค์กร

การมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงจากภายใน เป็นเสียงสะท้อนที่สำคัญไปสู่ความเป็นแบรนด์เพราะกว่าจะเป็นสินค้า และบริการล้วนเกิดจากการทำงาน ความเชื่อ วิธีคิดต่างๆ ของคนภายในที่ส่งออกไป Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.25 I ความขัดแย้ง ยาวิเศษขององค์กร

เมื่อพูดถึงความขัดแย้งหลายๆคนมักรู้สึกว่าเป็นเรื่องลบมากกว่าเป็นเรื่องบวก เป็นเรื่องปกติในองค์กรเรามีคนที่หลากหลาย ความสนใจ ความเชื่อ ที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นความขัดแย้งเกิดมาด้วยความตั้งใจของการมีองค์กร ซึ่งความขัดแย้งไม่ได้เป็นปัญหาเพียงอย่างเดียว แต่หากบริหารจัดการได้ดี จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากมาย และมีหลายองค์กรที่สามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง และใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งเหล่านั้น Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.24 I จาก work-life balance สู่ work-life integration

กระแส work-life balance กลับมาอีกในช่วงไม่นานมานี้ เพราะคนทำงานหนักขึ้น กระแสโลกาภิวัฒน์ทำให้คนให้ค่ากับเรื่องนี้เหมือนกันทั่วโลก และในปัจจุบันคนกลุ่มใหม่เข้ามาในโลกของการทำงานมากขึ้น ตั้งแต่วัย Millennial – Gen Z ซึ่งคนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความหมายในการใช้ชีวิต ทางเลือกในเส้นทางอาชีพมากขึ้น จึงทำให้เกิดแนวคิดว่าทำอย่างไรที่ทำให้ work-life integration Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.23 I Employee engagement กับวัฒนธรรมองค์กร

ไม่ว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราจะเป็นแบบไหน ถ้ามันเกิดจากความตั้งใจสร้าง ความเอาจริงเอาจังของผู้บริหารในการส่งเสริมให้วัฒนธรรมองค์กรนั้นเกิด ย่อมส่งผลให้ Employee Engagement สูงขึ้นตามไปด้วย Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.22 I ออกแบบ Workspace แบบไหนให้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ในตอนนี้เรากลับมาสู่การทำงานในรูปแบบใกล้เคียงปกติ เพราะฉะนั้นในมุม Workspace หรือสถานที่ทำงาน ควรออกแบบหรือควรมีวิธีคิดที่จะสร้างให้ตอบโจทย์วัฒนธรรมองค์กรอย่างไรได้บ้าง สถานที่หรือออฟฟิศมีผลอย่างมากในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of CulturePodcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.21 I วัฒนธรรมองค์กรกับ Remote Work

ในปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มกลับมาทำงานที่ออฟฟิศปกติ มีองค์กรจำนวนไม่มากที่ยังทำงานในรูปแบบ Hybrid หรือ Remote Work 100% ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในมุมของการสร้างวัฒนธรรมองค์ ว่าการทำงานในรูปแบบ Remote Work จะสามารถทำได้จริงมากน้อยแค่ไหน Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.20 I ทำไมต้อง Diversity & Inclusion

องค์กรในประเทศไทยหลายๆที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความแตกต่าง และความหลากหลาย โดยถูกใส่ไว้เป็นวาระสำคัญขององค์กร ในเมื่อเรามีความหลากหลาย เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าความหลากหลายเหล่านี้ จะถูกดูแล เข้าถึง และให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน ฉะนั้นคำว่า Diversity & Inclusion ควรไปด้วยกันด้วย Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.19 I หากผู้นำไม่ขยับวัฒนธรรมก็ไม่เกิด

ผู้นำในองค์กร มีหน้าที่ในการนำทิศทางคนในองค์กรไปสู่เป้าหมายแค่นั้นไม่พอ กระบวนการนำไม่ได้ง่ายเพราะต้องนำคน ซึ่งคน หรือพนักงาน ก็มีความคิด ความเชื่อ ความไว้วางใจ ที่มีต่อตัวองค์กรและผู้นำแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำจะต้องใช้ทักษะและความสามารถที่หลากหลาย ในการบริหารจัดการ และสร้างความไว้วางใจ Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.18 I ทุกอย่างเริ่มต้นที่ Trust

ความไว้วางใจ เป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆขององค์กร องค์กรที่มีความไว้วางใจเป็นพื้นฐานที่ดี ก็เปรียบกับมีดินที่ดี ปลูกอะไรก็ขึ้น เติบโต งดงาม Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.17 I สร้าง​ Psychological​ Safety​ ให้เป็นวัฒนธรรม

นวัตกรรมกลายเป็นส่วนสำคัญขององค์กรในยุคปัจจุบัน ทำให้หลายองค์กรต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมภายใน ดูเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำได้ยาก และเรามักจะพบสาเหตุสำคัญที่ทำให้นวัตกรรมไม่เกิดขึ้นในองค์กรนั่นก็คือ Psychological​ Safety​ Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush

Read More »

Culture Crush Ep.31 I Empathy ดีอย่างไรกับองค์กร

ในบริบทขององค์กร Empathy หมายถึง ความสามารถที่เราจะเข้าใจกันและกัน ไม่ใช่เรื่องของเนื้อหาสาระหรือเหตุผลเบื้องหลังอย่างเดียว แต่อาจรวมไปถึงการรับรู้ความรู้สึกของผู้คน ทั้งเนื้อหาและความรู้สึก สองส่วนนี้สำคัญทั้งคู่ หากคนที่เป็นผู้นำแสดงออกถึงความพยายามรับรู้ถึง 2 สิ่งนี้ พนักงานจะรู้สึก Engage มากยิ่งขึ้น ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ไหนก็ตาม ผู้นำดังๆ ทั้งในระดับประเทศหรือองค์กรมักจะเก่งทั้งงาน และความเข้าใจในมิติของคน Emphaty จึงเป็นคุณลักษณะของผู้นำในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในปัจจุบัน Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.30 I Talent retention อย่างไรให้ปัง

เมื่อคนเก่งในองค์กรลาออกไป อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและงานต่างๆ ในองค์กรไม่มากก็น้อย การที่เรารักษาคนเก่งไว้ไม่ได้ ก่อให้เกิดงบประมาณในการสรรหาและพัฒนาคนใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน นอกจากนั้นยังส่งผลต่อแรงจูงใจของคนที่เหลืออยู่ และผู้นำทุกๆ องค์กรคงไม่อยากสูญเสียคนเก่งไป เพราะฉะนั้นหากองค์กรเรามีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี วัฒนธรรมองค์กรที่ดี โอกาสที่เราจะสูญเสียคนที่เราไม่อยากให้เขาไป อาจจะลดน้อยลงได้ Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.29 I Customer Centric Culture

หัวใจสำคัญของธุรกิจส่วนใหญ่ คือ ลูกค้า การที่จะดูแลลูกค้าอย่างดี การเอาใจใส่ ต่อความพึงพอใจของลูกค้า จึงเป็นเรื่องที่ถูกพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งความท้าทายสำคัญในปัจจุบัน คือ ความคาดหวังของลูกค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการลูกค้า มักจะฝังเรื่อง Customer Centric เข้าไปในวัฒนธรรมองค์กร Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.28 I L&D กับวัฒนธรรมองค์กร

แน่นอนว่าเป็นมิติที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่เท่านั้นคงยังไม่พอสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากเราส่งเสริมและขับเคลื่อนวัฒนธรรมเรื่อง Learning ในองค์กร จนเป็นเรื่องปกติ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้น และการเรียนรู้ของคนภายในองค์กร ก็เป็นไม่ต้องรอให้ใครมาป้อน แต่จะเป็นการพัฒนาความรู้ และทักษะของตนเองด้วยตนเอง Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.27 I มาสร้าง Employer Brand อย่างยั่งยืนผ่านวัฒนธรรมองค์กร

ในการสร้าง Employer Brand ผลลัพธ์ที่หลายองค์กรต้องการคือดึงดูด Talent เข้ามา โดยพยายามสร้างและสะท้อนออกไปตามกระแสนิยม แต่อาจมองข้ามความเป็นตัวตนขององค์กร จะดีกว่ามั้ยหาก Employer Brand มาจากมุมมองว่าตัวตนของเราเป็นใคร แล้วสะท้อนออกไปเพื่อหาคนที่ใช่ และไปด้วยกันได้กับวัฒนธรรมองค์กร เพราะ “Employer Brand พาคนที่ใช่มาอยู่กับเรา วัฒนธรรมองค์กรรักษาเขาให้อยู่ต่อไป” Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.26 I สร้างแบรนด์ผ่านตัวตนขององค์กร

การมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงจากภายใน เป็นเสียงสะท้อนที่สำคัญไปสู่ความเป็นแบรนด์เพราะกว่าจะเป็นสินค้า และบริการล้วนเกิดจากการทำงาน ความเชื่อ วิธีคิดต่างๆ ของคนภายในที่ส่งออกไป Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.25 I ความขัดแย้ง ยาวิเศษขององค์กร

เมื่อพูดถึงความขัดแย้งหลายๆคนมักรู้สึกว่าเป็นเรื่องลบมากกว่าเป็นเรื่องบวก เป็นเรื่องปกติในองค์กรเรามีคนที่หลากหลาย ความสนใจ ความเชื่อ ที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นความขัดแย้งเกิดมาด้วยความตั้งใจของการมีองค์กร ซึ่งความขัดแย้งไม่ได้เป็นปัญหาเพียงอย่างเดียว แต่หากบริหารจัดการได้ดี จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากมาย และมีหลายองค์กรที่สามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง และใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งเหล่านั้น Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.24 I จาก work-life balance สู่ work-life integration

กระแส work-life balance กลับมาอีกในช่วงไม่นานมานี้ เพราะคนทำงานหนักขึ้น กระแสโลกาภิวัฒน์ทำให้คนให้ค่ากับเรื่องนี้เหมือนกันทั่วโลก และในปัจจุบันคนกลุ่มใหม่เข้ามาในโลกของการทำงานมากขึ้น ตั้งแต่วัย Millennial – Gen Z ซึ่งคนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความหมายในการใช้ชีวิต ทางเลือกในเส้นทางอาชีพมากขึ้น จึงทำให้เกิดแนวคิดว่าทำอย่างไรที่ทำให้ work-life integration Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.23 I Employee engagement กับวัฒนธรรมองค์กร

ไม่ว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราจะเป็นแบบไหน ถ้ามันเกิดจากความตั้งใจสร้าง ความเอาจริงเอาจังของผู้บริหารในการส่งเสริมให้วัฒนธรรมองค์กรนั้นเกิด ย่อมส่งผลให้ Employee Engagement สูงขึ้นตามไปด้วย Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.22 I ออกแบบ Workspace แบบไหนให้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ในตอนนี้เรากลับมาสู่การทำงานในรูปแบบใกล้เคียงปกติ เพราะฉะนั้นในมุม Workspace หรือสถานที่ทำงาน ควรออกแบบหรือควรมีวิธีคิดที่จะสร้างให้ตอบโจทย์วัฒนธรรมองค์กรอย่างไรได้บ้าง สถานที่หรือออฟฟิศมีผลอย่างมากในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of CulturePodcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.21 I วัฒนธรรมองค์กรกับ Remote Work

ในปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มกลับมาทำงานที่ออฟฟิศปกติ มีองค์กรจำนวนไม่มากที่ยังทำงานในรูปแบบ Hybrid หรือ Remote Work 100% ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในมุมของการสร้างวัฒนธรรมองค์ ว่าการทำงานในรูปแบบ Remote Work จะสามารถทำได้จริงมากน้อยแค่ไหน Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.20 I ทำไมต้อง Diversity & Inclusion

องค์กรในประเทศไทยหลายๆที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความแตกต่าง และความหลากหลาย โดยถูกใส่ไว้เป็นวาระสำคัญขององค์กร ในเมื่อเรามีความหลากหลาย เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าความหลากหลายเหล่านี้ จะถูกดูแล เข้าถึง และให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน ฉะนั้นคำว่า Diversity & Inclusion ควรไปด้วยกันด้วย Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.19 I หากผู้นำไม่ขยับวัฒนธรรมก็ไม่เกิด

ผู้นำในองค์กร มีหน้าที่ในการนำทิศทางคนในองค์กรไปสู่เป้าหมายแค่นั้นไม่พอ กระบวนการนำไม่ได้ง่ายเพราะต้องนำคน ซึ่งคน หรือพนักงาน ก็มีความคิด ความเชื่อ ความไว้วางใจ ที่มีต่อตัวองค์กรและผู้นำแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำจะต้องใช้ทักษะและความสามารถที่หลากหลาย ในการบริหารจัดการ และสร้างความไว้วางใจ Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.18 I ทุกอย่างเริ่มต้นที่ Trust

ความไว้วางใจ เป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆขององค์กร องค์กรที่มีความไว้วางใจเป็นพื้นฐานที่ดี ก็เปรียบกับมีดินที่ดี ปลูกอะไรก็ขึ้น เติบโต งดงาม Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush …

Read More »

Culture Crush Ep.17 I สร้าง​ Psychological​ Safety​ ให้เป็นวัฒนธรรม

นวัตกรรมกลายเป็นส่วนสำคัญขององค์กรในยุคปัจจุบัน ทำให้หลายองค์กรต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมภายใน ดูเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำได้ยาก และเรามักจะพบสาเหตุสำคัญที่ทำให้นวัตกรรมไม่เกิดขึ้นในองค์กรนั่นก็คือ Psychological​ Safety​ Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture ——————–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalcultureculturefirstcompanyculturecrush

Read More »