งานเยอะแค่ไหนก็จัดการได้ด้วย Time Management Technique ❘ Soft Skills Whisperer EP25

Listen on :

ไม่มีเวลา หรือ เวลาไม่พอ เป็นสองประโยคที่ไม่เคยอยู่ในพจนานุกรมของ Elon Musk หรือ Jeff Bezos เพราะอะไรมหาเศรษฐีโลกทั้งสองคนถึงทำสิ่งต่างๆ ได้สำเร็จทั้งที่มีภารกิจมากมาย เคล็ดลับอยู่ที่การมีเทคนิคในการบริหารเวลาที่เราจะนำมาแชร์ให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ได้ทันทีที่ฟังจบ


Key Takeaways:

  1. Time Management (การบริหารเวลา) คือ การบริหารกิจกรรมที่ทำให้สอดคล้องกับเวลาที่มีอยู่
  2. Pomodoro เทคนิคบริหารเวลาที่แบ่งเวลาโฟกัสกับเวลาพักออกเป็นช่วงๆ
  3. Eisenhower Matrix การบริหารเวลาด้วยการแบ่งกิจกรรมที่ทำออกเป็นสำคัญ / ไม่สำคัญ และ เร่งด่วน / ไม่เร่งด่วน
  4. Time Blocking การบริหารเวลาโดยการแบ่งเวลาออกเป็นบล็อคหรือเป็นช่วง


Soft Skills Whisperer
#softskillswhisperer
#ทักษะการทำงานในอนาคต
#futureskills
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn