Tag: Ritual

Meeting

5 กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านการประชุม

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การประชุมทำหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารในองค์กร นอกเหนือจากหน้าที่หลักในเชิงการบริหารจัดการและติดตามงานแล้ว การประชุมยังมีศักยภาพแฝงในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การผสมผสานค่านิยม (core values) องค์กรเข้ากับการประชุมไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดความสอดคล้องกันของการทำงานกับวัฒนธรรมองค์กรเท่านั้น แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและมีความหมายสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน เราขอแนะนำ

Read More »
Catalyze

รู้จักกับ 3P องค์ประกอบสำคัญ ที่ทุก Workplace Rituals ต้องมี

Workplace Ritual หรือกิจวัตรบางอย่างในที่ทำงานมีในแบบที่เป็นเฉพาะตัวเป็นสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมากต่อพนักงาน ทีมงาน และองค์กร โดยองค์กรประกอบที่ทำให้ Ritual แตกต่างจากกิจวัตรอื่น ๆ คือ

Read More »
Catalyze

The WIN – Ritual ที่เรียบง่าย และตราตรึงใจพนักงานนับพัน ของ HubSpot

จดหมายข่าวภายในที่โดยทั่วไปแล้วไม่มีใครเปิดอ่าน แต่สำหรับบางองค์กรจดหมายข่าวนี้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอยทุกสัปดาห์ และเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงอย่างขาดไม่ได้⁣⁣🔰 Why The WIN⁣⁣หนึ่งในความท้าทาย ขององค์กรที่กำลังเติบโตต้องเผชิญ คือการขยายวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มข้นและแข็งแรงเมื่อตอนองค์กรยังขนาดเล็ก มีอยู่เพียงไม่กี่คน ทุกคนเข้าใจและยึดถือในค่านิยมเดียวกัน

Read More »
Fun at work

3 แนวทางคืนความสนุกให้วัฒนธรรมองค์กร

Ed Catmull อดีต President ของ Pixar Studio เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรที่สนุกเป็นพื้นฐานสำคัญของประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งก็มีหลักฐานมากมายที่มาสนับสนุนความเชื่อนี้ ที่นอกเหนือไปจากความสำเร็จของ

Read More »
A Cup Of Culture

พลังของการออกแบบ Rituals ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร

หนึ่งในสิ่งที่ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรให้เด่นชัด มีชีวิตชีวา ก็คือ  ‘Ritual’ หรือพูดอย่างไทย ๆ ก็คือประเพณีที่จะมาส่งเสริมให้วัฒนธรรมคงอยู่และแข็งแรงยิ่งขึ้นนั่นเอง Ritual เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง และปฏิบัติกันซ้ำ

Read More »
A Cup Of Culture

Ep193 ส่งวัฒนธรรมองค์กรถึงบ้าน ด้วย Remote Ritual

สิ่งสำคัญที่จะมาช่วยเสริมให้องค์กรมีความแข็งแรงและเด่นชัด คือ การปฏิบัติกันอย่างซ้ำ ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน หรือที่เราเรียกกันกันว่า Company Ritual ถ้าอธิบายอย่างง่าย ๆ

Read More »
A Cup Of Culture

9 บทเรียนบันดาลใจ จาก 9 สุดยอดวัฒนธรรมองค์กร

อย่างที่เราพูดเสมอๆ ว่าวัฒนธรรมขององค์กรเป็นมากกว่าค่านิยมและวิสัยทัศน์สวยหรูของบริษัท วัฒนธรรมมีความสำคัญเพราะจะช่วยเพิ่ม productivity, agility inclusion และ innovation วัฒนธรรมในการทำงานเชิงบวกที่แข็งแกร่งจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจในที่สุด โดยแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Read More »
A Cup Of Culture

3 คีย์สำคัญ ในการจูงใจและส่งเสริมพฤติกรรมด้วยสภาพแวดล้อมองค์กร

การสร้างพฤติกรรมใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม นอกจากจะใช้การจูงใจโน้มน้าวด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลและอาจจะทำได้ง่ายกว่าการพยายามเปลี่ยนใจคน และยังให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจด้วย คือ #การเปลี่ยนที่สภาพแวดล้อม กล่าวคือการทำให้สภาพแวดล้อมช่วยส่งเสริมให้พฤติกรรมที่เราต้องการสามารถถูกมองเห็นได้ง่าย ลงมือทำได้ง่าย

Read More »
A Cup Of Culture

ส่งเสริมให้พนักงานบริหารจัดการพลังงานทั้ง 4 ด้าน ด้วย Ritual ขององค์กร

ไหนจะงานค้างมากมายที่กองท่วมโต๊ะ ไหนจะประชุมที่ต้องเข้า หรือไหนจะเอกสารเร่งด่วนที่เจ้านายต้องการ… หากบริหารจัดการดีก็อาจสำเร็จลุล่วงภายในเวลาที่จำกัด แต่หากการจัดการงานเหล่านั้นกินเวลาไปเกินกว่าที่ตั้งใจ ก็อาจนำไปสู่การ #BurnOut หรือ #หมดไฟ ได้…

Read More »
A Cup Of Culture

5 ขั้นตอนออกแบบ Ritual เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างตั้งใจ

เพราะวัฒนธรรมถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น… Ritual จึงเปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างการแสดงออกผ่านการกระทำและพฤติกรรมที่คาดหวัง… Ritual ไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรม แต่เรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเลยก็ว่าได้ .Ritual คือ การกำหนดธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อการยึดถือและทำซ้ำ

Read More »
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.