EP555 จะทำให้คนในทีมรู้สึกเป็นเจ้าของในงานอย่างไรดี!?

Listen on :

“ทำไมคนในทีมของเราไม่มี Responsibility เลย ?” หรือ “จะทำอย่างไรให้ทีมงานของเรามี Accountability นะ?” ผมเชื่อว่าทั้งสองคำนี้เป็นคำที่เราหยิบมาใช้บ่อย ๆ เวลาที่จะพูดถึงอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคำว่า “ความรับผิดชอบ” ทำให้คำสองคำนี้ผู้คนมักใช้สลับกันอยู่เสมอ… แต่ในความจริงแล้วสองคำนี้ความหมายที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล


Key Takeaways:

1) Responsibility (ความรับผิดชอบ) คือ การรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ตามตำแหน่งงานที่ได้รับมา
2) Accountability (ภาระรับผิดชอบ) คือ ความรับผิดและรับชอบในผลของการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
3) Accountability (ภาระรับผิดชอบ) จึงมีขอบข่ายกว้างกว่า Responsibility (ความรับผิดชอบ)
4) โมเดลชื่อ “SIMPLE Model” ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการมีภาระรับผิดชอบ และทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในงาน


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.


Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn