Author: Thanita Poobs

A Cup Of Culture

EP256 พฤติกรรมแบบนวัตกรเป็นอย่างไร ?

ความสำเร็จของนวัตกรรมองค์กร ขึ้นอยู่กับ “กระบวนการ” หรือ “คน” มากกว่ากัน ? แน่นอนว่าหากคนพร้อม แต่ระบบไม่พร้อมไอเดียนวัตกรรมดีๆ ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนและอาจถูกขึ้นหิ้งไว้

Read More »
Create

หยุดกระแส The Great Resignation ด้วยเทคนิค 3 ข้อนี้ – Employee Engagement Checklist

วิกฤติโควิดยังไม่ทันจะผ่านพ้น กระแส “The Great Resignation” หรืออภิมหาการลาออก หรือการที่พนักงานพากันลาออกกันยกใหญ่ ก็เข้ามาเป็นวิกฤตครั้งใหม่ให้หลายองค์กรในหลายประเทศต้องรับมือ และเพื่อให้สามารถต่อสู้กับวิกฤตการลาออกยกใหญ่ได้ วิธีการสร้าง

Read More »
Change

เตรียมองค์กรให้พร้อมกับ “ความไม่แน่นอนที่แน่นอน”

เมื่อสิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิต คือ “ความไม่แน่นอน” องค์กรจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเข้ามาตลอดเวลาได้อย่างไร ? เราจะรอตอบสนองกับทุกการแปรผันหรือเปล่า ? ในเมื่อตลอดสองปีที่ผ่านมา โลกได้ให้บทเรียนกับเราแล้วว่าวิธีนี้อาจจะช้าเกินไป ?

Read More »
Create

Employee Engagement สร้างอย่างไร? บทเรียนจาก New Tech Company

เวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมของ Tech Company หลายคนอาจจะเห็นภาพวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนทำงานรวดเร็วจนหัวหมุน หรือมี Perks และสวัสดิการล้ำๆ ตั้งแต่โซนเสบียงที่ไม่เคยขาด ไปจนถึงสไลเดอร์หรือโต๊ะสนุกเกอร์ แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจไม่ได้เป็นดังภาพในหัว

Read More »
A Cup Of Culture

EP244 เมื่อ Tech Culture ไม่ได้มีอยู่จริง

เวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมของ Tech Company หลายคนอาจนึกภาพขององค์กรที่มีสถานที่ทำงานสุดล้ำ มีสวัสดิการที่ล้นเหลือตั้งแต่โซนเสบียงที่มีของกินไม่เคยขาด ไปจนถึงสไลเดอร์หรือโต๊ะสนุกเกอร์ หารู้ไม่ว่า… วัฒนธรรมแบบ Tech ไม่ได้มีอยู่เพียงแบบเดียวเท่านั้น⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣A

Read More »
Corporate Innovation

ปรับตัวสู่โลกที่ไม่แน่ไม่นอนไปกับวัฒนธรรมองค์กรที่ Disrupt และ Sustain

องค์กรต่าง ๆ กำลังปรับตัวเพื่อสอดรับเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมไปถึงโลกของ VUCA ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและต้องปรับตัวให้ไว บางที่กำลังเริ่มทำ Corporate Innovation

Read More »
Catalyze

วัฒนธรรมองค์กร สมอง และความเป็นมนุษย์

วัฒนธรรมองค์กรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?⁣⁣⁣⁣หากคุณตอบว่า ค่านิยม ชุดพฤติกรรม ระบบ HR หรือกิจกรรมพนักงาน คำตอบของคุณถูก … แค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น⁣⁣⁣⁣เพราะองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมองค์กรนั้น

Read More »
A Cup Of Culture

Ep227 วัฒนธรรมใดเล่า จะเท่าธรรมชาติมนุษย์ ตอนที่ 2

พอดแคสต์ตอนล่าสุด เราได้พูดคุยถึง 3 วิธีที่ Human Nature และวิธีที่สมองมนุษย์ได้ถูกออกแบบไว้ สามารถส่งผลถึงการทำงานและผลักดันวัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงวิธีที่ทั้งเรา ละองค์กรสามารถออกแบบแนวทางพัฒนา

Read More »