5 รูปแบบการประชุม Retrospective ตามแนวทาง Psychological Safety

#Retrospective คือ แนวทางการประชุมที่เน้นการหยุด คิด พิจารณา เพื่อหาจุดที่ทีมสามารถจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

การประชุม Retrospective หรือการคุยกันของ Agile team หลังจากแต่ละ Sprint จบลงเพื่อ Analyze, Feedback และปรับปรุงการทำงานใน Sprint ต่อๆไปให้ดีขึ้น โดยมี Scrum Master เป็นผู้นำการประชุม แต่เสียงสะท้อนที่ตามมาหลังจากการประชุมในรูปแบบนี้จบลงคือ มันน่าเบื่อและการมีส่วนร่วมน้อยเนื่องจากรูปแบบที่ซ้ำกันในแต่ละครั้ง ทีม Scrum หลายๆทีมเลยมองหา Format การประชุมที่หลากหลายขึ้น และเนื่องจาก A Cup of Culture ได้ส่งเสริมการสร้าง Psychological Safety มาโดยตลอด จึงอยากนำเสนอ 5 รูปแบบการประชุม Retrospective ที่ส่งเสริมความเป็นทีมและได้ key Insight เพื่อนำไปปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งแม้ไม่ใช่องค์กรสาย Startup หรือ Tech ก็สามารถนำไปปรับใช้ในการ Reflect กันในองค์กรได้


1.Start Stop Continue

เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน retrospective โดยแบ่งการสนทนาเป็น 3 ช่วง

Start: สิ่งที่ยังไม่เคยทำหรือยังไม่เริ่มทำ และถึงเวลาที่จะลงมือได้แล้ว

Stop: สิ่งที่ควรเลิกหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

Continue: สิ่งดีที่ควรทำอย่างต่อเนื่องและสร้างให้เป็นรูปแบบปกติ


2.Do more, Do less, Lightbulb, Any questions?

Do more of this: คล้ายๆ continue สิ่งดีที่ควรทำให้มากยิ่งๆขึ้น

Do less of this: คล้าย stop สิ่งที่ทำให้น้อยลง หรือหยุดไปเลย

Lightbulb: ไอเดียแหวกแนวที่น่าทดลอง น่าล้มเหลวดู

Any questions: เปิดโอกาสให้ใครถามใครอะไรเพื่อสร้างความชัดเจนในการเดินต่อไปข้างหน้า


3.Four Ls

We liked: สิ่งที่ชอบและอยากให้เกิดขึ้นอีก

We learned: การค้นพบใหม่ๆหรือบทเรียนสำคัญที่ผ่านมา

We longed for: สิ่งที่ปราถนาจะให้เกิดแต่ยังไม่เกิดขึ้น

We loathed: สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก


4.Four Whats

What went well: สิ่งที่เราจะไม่เปลี่ยนแล้ว

What went badly: สิ่งที่เราจะไม่ทำซ้ำอีก

What did we learn: บทเรียนที่ได้เรียนรู้

What do we change: สิ่งที่เราจะทำให้ต่างไปจากเดิม


5. Three Whats

What made us mad: สิ่งที่ทำให้เราต้องปวดหัว

What made us sad: สิ่งที่ทำให้เราผิดหวัง

What made us glad: สิ่งที่ทำให้เราปลื้มปริ่ม


จะเห็นว่าทั้ง 5 รูปแบบที่นิยมใช้กันอาจมีส่วนคล้ายๆกันอยู่แม้จะไม่เหมือนกันทีเดียว การหมุนเวียนรูปแบบกันไปในแต่ละครั้งจะทำให้ได้ insight ใหม่ๆและไม่จำเจกับรูปแบบเดิมๆ แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้าง psychological safety ให้ทีมกล้าคิดกล้าแสดงออกทุกอย่างที่เป็นประโยชน์โดยไม่ต้องกังวลถึงผลลบที่ตามมา


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
culture

.
.
>>>>

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://backlog.com/blog/three-ways-run-productive-retrospective/

https://www.atlassian.com/team-playbook/plays/4-ls-retrospective-technique

Retrospectives – What Went Well, What We Could Do Better

https://www.retrium.com/blog/what-to-do-when-people-dont-feel-safe-in-the-retrospective

https://www.thesuccessfactory.co.uk/blog/mad-sad-glad-a-simple-leadership-tool-for-building-trust-and-a-positive-team-climate/

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search