Tag: Survey

Metric

ออกแบบคำถามและตัวชี้วัด เพื่อวัดผลวัฒนธรรมองค์กร!

ปี 2023 เป็นปีทองของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หลายองค์กรที่ไม่เคยสนใจเรื่องนี้ ก็เริ่มกลับมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้น การศึกษาพบว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรล้วนเริ่มจาก “ผู้นำองค์กร” ต้องเอาด้วยหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการริเริ่มทำเรื่องนี้ ถึงแม้การศึกษาหลายชิ้นจะระบุว่า “วัฒนธรรมองค์กร”

Read More »
Catalyze

4 เหตุผลที่พนักงานเกลียดแบบสำรวจ และวิธีรับมือ

เชื่อว่า HR หลายท่านล้วนเคยประสบปัญหาด้านความร่วมมือจากพนักงานกันมาบ้างไม่มากก็น้อยเมื่อต้องส่งแบบสำรวจใด ๆ ให้กับเหล่าพนักงาน ทั้งความหวั่นใจว่าจะตอบกลับมากันพอหรือเปล่า หรือจะมีใครบ่นอีกไหมว่าเบื่อ survey และก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เหล่าองค์กรก็เข้าใจตรงกันไปแล้วว่า “พนักงานไม่ชอบแบบสำรวจเอาเสียเลย”

Read More »