Tag: Authenticity

ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรนั้นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิด คือ “การให้ผู้นำสื่อสารเหตุผลของความเปลี่ยนแปลง” และพยายามสร้างความตื่นเต้นในการสื่อสาร เพื่อให้รู้สึกว่ามีน้ำหนักเพียงพอที่พนักงานจะเกิดการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น… แต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอแม้แต่นิดเดียว และยังสร้างความเคลือบแคลงใจที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงยิ่งยากขึ้นไปอีก แต่ก็มีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรสามารถที่จะปรับตัว

เมื่อสมัครงาน เรามักจะเชื่อว่าด้วยประวัติการศึกษาและประสบการณ์สายตรงเท่านั้นที่จะทำให้เราได้งาน ซึ่งก็ถือเป็นข้อเท็จจริงแต่ก็เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะแม้คุณสมบัติข้างต้นอาจทำให้ประวัติของเราสะดุดตาฝ่ายทรัพยากรบุคคลและถูก shortlisted เข้ามาสัมภาษณ์ก็จริง แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะเป็นผู้ถูกเลือกในท้ายที่สุด ยิ่งหากลองจินตนาการดูว่าหากมีแคนดิเดตคนอื่น

“ความไว้วางใจ” (Trust) เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่อยู่ชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการที่เรายอมจ่ายเงินที่ทำงานหามาได้อย่างยากลำบากเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ การที่เราตัดสินใจผูกมัดชีวิตของเรากับใครซักคนผ่านการแต่งงาน หรือแม้แต่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจทั้งนั้น

Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search