Podcast

EP129 ไอเดียของวัญสุดพิเศษ สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ Feedback

จากการศึกษาองค์กรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและมีวัฒนธรร …

EP129 ไอเดียของวัญสุดพิเศษ สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ Feedback Read More »