Day: February 4, 2020

A Cup Of Culture

EP22 สร้างวัฒนธรรมองค์กรก้าวแรกด้วยวิธีง่าย ๆ ในห้องประชุม

หลาย ๆ องค์กรติดกับดักกับประโยคที่ว่า “การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องยาก ต้องทำกันอย่างจริงจังถึงจะได้” แต่ว้นนี้ A Cup of Culture

Read More »
A Cup Of Culture

EP20 การจัดลำดับวัฒนธรรมองค์กรแห่งปี​

Comparably.com ได้ทำการสำรวจบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ผ่านการแสดงความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยชื่อของพนักงานในองค์กรต่าง ๆ ทั่วอเมริกาผ่าน Comparably.com โดยการตอบคำถาม 50 ข้อเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Read More »
A Cup Of Culture

EP17 เปิดตัว ORG. Culture Canvas

“ORG. Culture Canvas” เปรียบเหมือนสมองซีกขวาขององค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับคนและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร. ฉะนั้น องค์กรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นตัวเริ่มต้นได้ ส่วนองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้วก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการทบทวน Culture หรือ

Read More »
A Cup Of Culture

Ep15 7 ตัวช่วยออกแบบวิสัยทัศน์ที่ทรงพลัง ตอนที่ 1

“สวัสดีปีใหม่ 2563” ถือเป็นธรรมเนียมที่เราจะกล่าวคำนี้เสมอในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และในช่วงวันขึ้นปีใหม่ก็ยังเป็นช่วงเวลาดี ๆ ที่หลายคนมักจะทำการ “ตั้งเป้าหมาย” เพราะถือเป็นสัญลักษณ์ที่ดีในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ ซึ่งเป้าหมายยอดนิยมที่หลายคนมักตั้งกัน

Read More »
A Cup Of Culture

Ep13 ส่งต่อ values สู่มือลูกค้าแบบ Starbucks ตอนที่ 1

เรื่องราวที่ A cup of culture หยิบมาพูดคุยในช่วงที่ผ่านมา เรานำเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ มานำเสนอให้คุณผู้อ่านได้เลือกหยิบไปใช้พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง และล่าสุดเราให้แนวทางเกี่ยวกับการคัดสรรคน

Read More »