ในช่วงที่ผ่านมาเราได้รับการติดต่อมาจากลูกค้าหลายแห่งให้เข้าไปช่วยเรื่อง Workplace Culture แต่หลายครั้งเรากลับพบว่ามีความเข้าใจผิดกันอยู่บ้าง เพราะกลายเป็นว่าความสนใจจริงๆคือการทำ Employer Branding แบบให้เกิดขึ้นในระยะสั้นๆ หรือต้องการใช้เพื่อดึงดูดคนเก่งๆท่ามกลาง talent war หรือเป็นการหาสิ่งที่โดนใจพนักงานเพื่อทำ engagement ได้อย่างตรงจุดที่ดูเหมือนหน้าที่ของ EVP (Employee Value Proposition) มากกว่า แน่นอนว่าสองเรื่องหลังจะสร้างได้ง่ายขึ้นเมื่อ culture แข็งแรงแล้ว หากแต่หลายๆองค์กรมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะไปรอให้เกิดผลแบบ inside out ไม่ได้ เลยอยากมาช่วยขยายความให้ชัดเจนขึ้นความหมายของคำสามคำนี้


Workplace Culture: วิถีการทำงานและการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ในองค์กร


Employee Value Proposition: สิ่งที่พนักงานให้ค่ามากที่สุดในการทำงานในองค์กรหนึ่งๆ


Employer Brand:
การสื่อสารเชิงการตลาดของความเป็นตัวตนขององค์กรเพื่อดึงดูดและรักษา talent


จะเห็นว่าทั้งสามคำนี้เป็นสาม concepts ที่พูดคนละเรื่องและแยกออกจากกัน แต่เกี่ยวโยงด้วยกันแบบต่อยอดโดยเริ่มจากความเป็นตัวตนขององค์กร (culture) ที่ไปตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน (EVP) และทำการสื่อสารในเชิงการตลาดไปสู่กลุ่ม talent ที่องค์กรหมายปอง (employer brand)
.
.
>>>>

Workplace CultureEmployee Value PropositionEmployer Brand
ชุดพฤติกรรมภายใต้core values ที่ไปสนับสนุน Vision/Mission ขององค์กรสิ่งดีๆในองค์กรที่พนักงานให้ความสำคัญและ ทำให้เขาเหล่านั้นยังคงทำงานอยู่กับองค์กรภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีเป้าหมายไปถึงการรับรู้ของลูกค้า
มักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแม้ไม่มีใครไปกำหนดก็ตาม ซึ่งหากปล่อยตามธรรมชาติมักจะไม่ได้ culture ที่พึงประสงค์ค้นพบได้จากการทำ research ภายในองค์กรเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อ engagement ของพนักงานผสมผสานวิธีสื่อสารทางการตลาดให้ไปถึง prospective talents และเกิดประสบการณ์การรับรู้ที่ดี
สามารถสร้างได้และเปลี่ยนแปลงแบบเป็นกระบวนการ หากแต่ใช้ความพยายามและตั้งใจจริงของผู้บริหารต่อยอดจาก core values ขององค์กรมาเป็น EVP โดยใช้ข้อมูลจากการทำ research มาประกอบEVP ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสาร Employer Brand ในวิธีแบบการตลาดเพื่อสร้างความน่าสนใจ

.
.
>>>
แหล่งที่มาของบทความ

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/02/08/evps-who-are-they-for-and-how-should-you-develop-yours/#472472b47a5e

https://www.exaqueo.com/blog/2017-2-culture-evp-and-employer-brand-explaining-it-like-a-two-year-old

What’s The Difference Between Your EVP and Employer Brand?
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search