Work Anywhere ยังไง ให้งานไหนๆ ก็เวิร์ค

☕️ Work From Home ดีจริงหรือไม่? ⁣
ในปัจจุบันแนวคิด Work From Home ได้ถูกนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานในบริษัท โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19  บริษัทจึงต้องปรับการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ หลายบริษัทใช้หลัก WFH พร้อมกำหนดวันชัดเจน ในการให้พนักงานทำงานจากบ้านได้  อีกทั้งยังใช้ WFH เป็นธีมหลักในการ ดึงดูดคนให้มาร่วมงาน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
☕️ WFH พนักงานได้ทำงานจริงหรือไม่?⁣⁣⁣
มีผู้บริหารจำนวนไม่น้อยแสดงความกังวลว่าจริง ๆ แล้ว WFH นั้นทำให้การผลิตผลงาน (Productivity)ลดลงหรือไม่?⁣⁣⁣
ส่งผลให้คนผูกพันกับองค์กรน้อยลงหรือเปล่า? พนักงานได้ทำงานจริงหรือไม่? ลองมาหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ไปพร้อมกันกับบ้านปู ที่มีนโยบายการทำงานที่ให้เชื่อใจและวางใจในความเป็นมืออาชีพของพนักงานถึงแม้ไม่ได้ทำงานในออฟฟิศ แต่ก็สามารถทำงานได้ราบรื่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
☕️ นโยบาย Work Anywhere คืออะไร?⁣⁣⁣
บ้านปูมีนโยบายการทำงานที่เรียกว่า  “Work Anywhere”ที่ใช้มายาวนานถึง 14 ปี โดยพนักงานจะทำงานที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟ สวนสาธารณะ หรือริมทะเล เพราะมีเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา และเราเชื่อใจกัน ทำให้ไม่กังวล เรื่องของคุณภาพงานหรือความตั้งใจจริงของชาวบ้านปู⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
เราลองมาดูกันว่าที่บ้านปู มีแก่นอะไรบ้าง ที่ทำให้บริษัทสามารถนำนโยบาย Work Anywhere มาใช้และยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
===========⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
💜 แก่นแท้ข้อที่ 1 ‘Trust’ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 บ้านปูมีการใช้นโยบาย Work Anywhere ให้พนักงานทำงานที่ไหนก็ได้จำนวน 8 วันต่อเดือน ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ ทำให้เราต้องใช้ Work Anywhere กันมากขึ้น แต่บ้านปูเราก็ยังสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและดำเนินงานไปในทิศทางที่ดีได้ สามารถขยายธุรกิจในต่างประเทศได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เพราะบ้านปูให้ความเชื่อใจ (Trust) และความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของพนักงานทุกคน (Professionalism) และพนักงานเองเขาก็มองเห็นความสำคัญของการทำงานเช่นกัน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
💜 แก่นแท้ข้อที่ 2 ‘Job Design’⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ไม่ใช่พนักงานบ้านปูทุกคนที่ทำงานที่บ้านได้ยังมีพนักงาน ที่ต้องปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า ในเหมือง หรือในฟังก์ชันการทำงานที่ต้องเข้าออฟฟิศ จำเป็นต้องปฏิบัติงานอยู่หน้างาน จึงกลายเป็นไอเดียในการเลือก Workplace  ที่เหมาะสมกับการในแต่ละประเภททำให้เกิดเป็นแก่นความคิดในเรื่องของ “การออกแบบงานให้เหมาะสมกับี่สถานที่ทำงาน” หรือเรียกว่า “Job Design” โดยแบ่งการทำงานได้ดังนี้⁣⁣⁣

  1. Alone – Outside Office  งานที่สามารถทำคนเดียวได้ ทำที่ไหนก็ได้⁣⁣⁣
  2. Together – Outside Office  กิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันแต่ไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากัน ⁣⁣⁣
  3. Together – At the Office  กิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทุกคนต้องเข้าออฟฟิศ⁣⁣⁣
    ⁣⁣⁣
    ⁣⁣⁣

💜 แก่นแท้ข้อที่ 3 ‘Transparency’⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
บ้านปูมีกิจกรรมที่เพิ่มความสัมพันธ์ของคนในองค์กรให้ได้ทำงานร่วมกัน กิจกรรมนี้คือ “ชั่วโมงสุมหัวคิด” หรือเรียกว่า “Collaboration Hours” ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน (Co-Design & Co- Own) เพื่อให้กิจกรรมทำได้ง่ายขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องเห็นตารางการทำงานของทุกคน ⁣⁣⁣
เพื่อสร้างความโปร่งใส (Transparency) ของข้อมูลในการทำงาน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
💜 แก่นแท้ข้อที่ 4 ‘Customized Work-Life Integration⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
เพราะแต่ละคน มีมุมมองต่อวิธีทำงานต่างกัน เพราะแต่ละคน มีวิธีสร้างความสุขที่ไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละคน มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นของตัวเอง และแต่ละคน มีสภาพแวดล้อมชีวิตที่เฉพาะตัว Work Anywhere จึงไม่ใช่คำตอบ ของ Work-Life Balance  แต่เป็นเครื่องมือให้พนักงานบ้านปูทุกคน ใช้ออกแบบงานและชีวิตส่วนตัวที่เหมาะกับตนเอง บ้านปูจึงหวังจะเห็นทุกคนที่บ้านปู สามารถบูรณาการชีวิต ความสุข และความก้าวหน้าในงานที่เหมาะกับชีวิตของแต่ละคน ⁣⁣⁣
(Customized Work-Life Integration)⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
และนี่คือ 4 แก่นแท้ที่สำคัญของ Work Anywhere @BANPU 💜❤️⁣⁣⁣
เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นFlexible Workplace Organization⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ผู้เขียน:⁣⁣⁣
วิธพล เจาะจิตต์⁣⁣⁣
Head of Human Resources⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
============⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣
—⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร
corporate culture
organizational culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.