Work Anywhere ยังไง ให้งานไหนๆ ก็เวิร์ค

☕️ Work From Home ดีจริงหรือไม่? ⁣
ในปัจจุบันแนวคิด Work From Home ได้ถูกนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานในบริษัท โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19  บริษัทจึงต้องปรับการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ หลายบริษัทใช้หลัก WFH พร้อมกำหนดวันชัดเจน ในการให้พนักงานทำงานจากบ้านได้  อีกทั้งยังใช้ WFH เป็นธีมหลักในการ ดึงดูดคนให้มาร่วมงาน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
☕️ WFH พนักงานได้ทำงานจริงหรือไม่?⁣⁣⁣
มีผู้บริหารจำนวนไม่น้อยแสดงความกังวลว่าจริง ๆ แล้ว WFH นั้นทำให้การผลิตผลงาน (Productivity)ลดลงหรือไม่?⁣⁣⁣
ส่งผลให้คนผูกพันกับองค์กรน้อยลงหรือเปล่า? พนักงานได้ทำงานจริงหรือไม่? ลองมาหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ไปพร้อมกันกับบ้านปู ที่มีนโยบายการทำงานที่ให้เชื่อใจและวางใจในความเป็นมืออาชีพของพนักงานถึงแม้ไม่ได้ทำงานในออฟฟิศ แต่ก็สามารถทำงานได้ราบรื่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
☕️ นโยบาย Work Anywhere คืออะไร?⁣⁣⁣
บ้านปูมีนโยบายการทำงานที่เรียกว่า  “Work Anywhere”ที่ใช้มายาวนานถึง 14 ปี โดยพนักงานจะทำงานที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟ สวนสาธารณะ หรือริมทะเล เพราะมีเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา และเราเชื่อใจกัน ทำให้ไม่กังวล เรื่องของคุณภาพงานหรือความตั้งใจจริงของชาวบ้านปู⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
เราลองมาดูกันว่าที่บ้านปู มีแก่นอะไรบ้าง ที่ทำให้บริษัทสามารถนำนโยบาย Work Anywhere มาใช้และยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
===========⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
💜 แก่นแท้ข้อที่ 1 ‘Trust’ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 บ้านปูมีการใช้นโยบาย Work Anywhere ให้พนักงานทำงานที่ไหนก็ได้จำนวน 8 วันต่อเดือน ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ ทำให้เราต้องใช้ Work Anywhere กันมากขึ้น แต่บ้านปูเราก็ยังสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและดำเนินงานไปในทิศทางที่ดีได้ สามารถขยายธุรกิจในต่างประเทศได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เพราะบ้านปูให้ความเชื่อใจ (Trust) และความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของพนักงานทุกคน (Professionalism) และพนักงานเองเขาก็มองเห็นความสำคัญของการทำงานเช่นกัน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
💜 แก่นแท้ข้อที่ 2 ‘Job Design’⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ไม่ใช่พนักงานบ้านปูทุกคนที่ทำงานที่บ้านได้ยังมีพนักงาน ที่ต้องปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า ในเหมือง หรือในฟังก์ชันการทำงานที่ต้องเข้าออฟฟิศ จำเป็นต้องปฏิบัติงานอยู่หน้างาน จึงกลายเป็นไอเดียในการเลือก Workplace  ที่เหมาะสมกับการในแต่ละประเภททำให้เกิดเป็นแก่นความคิดในเรื่องของ “การออกแบบงานให้เหมาะสมกับี่สถานที่ทำงาน” หรือเรียกว่า “Job Design” โดยแบ่งการทำงานได้ดังนี้⁣⁣⁣

  1. Alone – Outside Office  งานที่สามารถทำคนเดียวได้ ทำที่ไหนก็ได้⁣⁣⁣
  2. Together – Outside Office  กิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันแต่ไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากัน ⁣⁣⁣
  3. Together – At the Office  กิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทุกคนต้องเข้าออฟฟิศ⁣⁣⁣
    ⁣⁣⁣
    ⁣⁣⁣

💜 แก่นแท้ข้อที่ 3 ‘Transparency’⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
บ้านปูมีกิจกรรมที่เพิ่มความสัมพันธ์ของคนในองค์กรให้ได้ทำงานร่วมกัน กิจกรรมนี้คือ “ชั่วโมงสุมหัวคิด” หรือเรียกว่า “Collaboration Hours” ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน (Co-Design & Co- Own) เพื่อให้กิจกรรมทำได้ง่ายขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องเห็นตารางการทำงานของทุกคน ⁣⁣⁣
เพื่อสร้างความโปร่งใส (Transparency) ของข้อมูลในการทำงาน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
💜 แก่นแท้ข้อที่ 4 ‘Customized Work-Life Integration⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
เพราะแต่ละคน มีมุมมองต่อวิธีทำงานต่างกัน เพราะแต่ละคน มีวิธีสร้างความสุขที่ไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละคน มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นของตัวเอง และแต่ละคน มีสภาพแวดล้อมชีวิตที่เฉพาะตัว Work Anywhere จึงไม่ใช่คำตอบ ของ Work-Life Balance  แต่เป็นเครื่องมือให้พนักงานบ้านปูทุกคน ใช้ออกแบบงานและชีวิตส่วนตัวที่เหมาะกับตนเอง บ้านปูจึงหวังจะเห็นทุกคนที่บ้านปู สามารถบูรณาการชีวิต ความสุข และความก้าวหน้าในงานที่เหมาะกับชีวิตของแต่ละคน ⁣⁣⁣
(Customized Work-Life Integration)⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
และนี่คือ 4 แก่นแท้ที่สำคัญของ Work Anywhere @BANPU 💜❤️⁣⁣⁣
เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นFlexible Workplace Organization⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ผู้เขียน:⁣⁣⁣
วิธพล เจาะจิตต์⁣⁣⁣
Head of Human Resources⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
============⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣
—⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร
corporate culture
organizational culture

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search