Top5 บทความสุดฮอตยอดอ่านเกินแสน ประจำปี 2020

สวัสดีปี 2021 กับการเริ่มต้นรับสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีที่กำลังจะเข้ามา รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างตั้งใจเพื่อเป้าหมายที่อยากจะเป็นด้วย ตลอดปี 2020 ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในมุมใหม่ ๆ ที่แตกต่าง หลากหลาย ทีมงาน A Cup of Culture ขอขอบคุณสำหรับการติดตาม กำลังใจ และข้อเสนอแนะตลอดปีที่ผ่านมา และขอต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ ด้วย Top 5 บทความจากปีที่ผ่านมา จะเป็นบทความอะไรบ้าง ไปติดตามกันได้เลย


🎉 อันดับ 5


• วัฒนธรรมองค์กรแบบไหนโดนใจที่สุด
• จำนวนคนที่เข้าถึง 130,589 ครั้ง
• อ่านเรื่องนี้ https://www.brightsidepeople.com/four-types-of-organization-culture/


หลายๆ คนเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กร จะเกิดโดยธรรมชาติแบบค่อยเป็นค่อยไป (organic growth) ไปยุ่งอะไรกับมันมากไม่ได้ แต่คำกล่าวของ Robert L. Peters, กราฟฟิกดีไซน์เนอร์รุ่นใหญ่ชื่อก้อง สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่ต่างออกไป และเป็นความเชื่อตรงกันกับชาว A Cup of Culture นั่นคือ “วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบ” เพราะนอกจากมันจะช่วยสร้างความผูกพันของคนในองค์กรได้แล้วยังส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วย โดยในบทความได้อธิบายวัฒนธรรมองค์กรทั้งทั้งสี่ประเภทที่พบเห็นในองค์กรปัจจุบัน ได้แก่ ชนเผ่า (tribal) /ควบคุม (controlled) /สร้างสรรค์ (creative)/แข่งขัน (competitive)


🎉 อันดับ 4


• เมื่อ Covid19 ลุกลาม..องค์กรเราพร้อมแค่ไหน ถ้าทุกคนต้องทำงานจากที่บ้าน
• จำนวนคนที่เข้าถึง 146,366 ครั้ง
• อ่านเรื่องนี้ https://www.brightsidepeople.com/องค์กรเราพร้อมแค่ไหนถ้/


จากกระแสไวรัส Covid-19 ที่กำลังเป็นความกังวลของคนทั่วโลกจนทำให้หลาย ๆ เรื่องที่เคยทำให้ธุรกิจแตกตื่น เช่น สงครามการค้า digital disruption ต้องหยุดพักร้อนไปก่อน ขณะนี้หลาย ๆ บริษัทเริ่มยกระดับ จากการที่ห้ามเดินทางไปประเทศที่สุ่มเสี่ยงไปสู่การห้ามเดินทางเลย ถ้าเรามองในกรณีที่เลวร้ายของการแพร่ระบาด บริษัทต่างๆอาจต้องเริ่มคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะให้พนักงานทำงานจากที่บ้านแทนสักช่วงเวลาหนึ่ง โดยถ้าถามองค์กรต่าง ๆ ว่าพร้อมมั๊ย คิดว่าคำตอบคือ “ไม่” หากเราไม่เคยเตรียมตัวเรื่องนี้มาก่อนเลย บทความล่าสุดของ Harvard Business Review โดย Carli Williams Yost ได้ให้แนวทางในการเริ่มต้นที่ดีไว้ 6 แนวทาง เช่น เตรียมใจไว้ก่อนเลยว่าการที่พนักงานทั้งหมดต้องทำงานจากที่บ้านอาจจะเกิดขึ้น หรือประเมินถึงงานต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบ เป็นต้น


🎉 อันดับ 3


• Psychological Safety คืออะไรกันแน่
• จำนวนคนที่เข้าถึง 226,616 ครั้ง
• อ่านเรื่องนี้ https://www.brightsidepeople.com/what-is-psychological-safety/


คำว่า Psychological Safety ถูกพูดถึงอย่างมากมาย โดยเฉพาะแวดวง Innovation และ Startup ซึ่งอาจจะเป็นเพราะองค์กรชั้นนำอย่าง Google ทำการศึกษาลงลึกและนำเรื่องนี้มาใช้ในการสร้างวัฒนธรรมแบบ High-Performing Team และในหนังสือ No Rules Rules ที่เล่าถึงการที่ Netflix นำ Psychological Safety มาใช้สร้างองค์กรนวัตกรรมที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัย ที่ทำให้ทุกคนกล้าที่จะฝันและกล้าที่จะเสี่ยง


🎉 อันดับ 2


• โครงสร้างองค์กร Agile ที่ฉีกทุกตำราของ Spotify
• จำนวนคนที่เข้าถึง 234,641 ครั้ง
• อ่านเรื่องนี้ https://www.brightsidepeople.com/โครงสร้างองค์กร-agile-ที่ฉีก/


บทความนี้พูดถึง Spotify ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากองค์กร Startup อื่นๆ โดยเฉพาะการวางโครงสร้างที่ต่างอย่างสุดขั้วในการบริหารคนกว่า 5,000 คนทั่วโลกแบบแทบไม่มีลำดับขั้น คำว่า Squads, Tribes, Alliances, Chapter และ Guilds เป็นคำที่ถูกพูดถึงบ่อย ๆ และเป็นรูปแบบการบริหารการทำงานแทนการแบ่งเป็นแผนกเป็นฝ่าย หรือการบริหารตามสายการบังคับบัญชา พวกเขาทำได้อย่างไรในความเป็นจริง สิ่งหนึ่งที่น่าจะอธิบายภาพใหญ่ของการทำงานคือ การมององค์กรเป็นแบบ snapshot ไม่ใช่แบบเห็นตั้งแต่ต้นจนจบ


🎉 อันดับ 1


• แนวทาง Performance Management ของสี่ยักษ์ใหญ่
• จำนวนคนที่เข้าถึง 327,978 ครั้ง
• อ่านเรื่องนี้ https://www.brightsidepeople.com/แนวทาง-performance-management-ของสี่ยักษ์ให/


บทความนี้อ้างอิงจากผลจากการศึกษาของ Deloitte ที่พบว่า 75% ของบริษัทชั้นนำทั่วโลกเห็นพ้องกันว่าระบบ Performance Management ของตนกำลังมีปัญหาเพราะไม่ตอบโจทย์ความเป็นไปในปัจจุบันของโลกธุรกิจและการพัฒนาคน การประเมินผลแบบรายปีไม่ทันต่อความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมและยังปิดกั้นนวัตกรรมในองค์กร รวมไปถึงไม่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ๆ ที่ผสมผสานความเป็น Agile เข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีตัวอย่างของสี่องค์กรยักษ์ใหญ่ที่ถูกยกให้เป็นสุดยอด High Performance ในการจัดการ Performance Management ได้แก่ GE, Adobe, Google, Netflix
.


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search