TOP 3 DO’s & 3 DON’Ts ในการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น Agile

หลายองค์กรเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานเป็นแบบ Agile เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา McKinsey.com ได้สรุปผลว่ามีเพียง 27% ของการเปลี่ยนแปลงตามความริเริ่มใหม่ๆที่ประสบความสำเร็จ แล้วทำไมอีก 73% ถึงได้ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงการต่างๆ และนี่คือ Top 3 Do & Don’t ในการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น Agile แนวทางที่ช่วยเติมเต็ม 73% ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
.
.
.

DON’Ts

1. จำนวนงานมากไม่ได้ทำให้งานเดิน

หลายองค์กรคิดว่าจำนวนงานมาก คือ ความก้าวหน้าของโครงการ จึงเริ่มทำงานหลาย ๆ ชิ้นให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยความหวังว่าทุกอย่างจะประสบความสำเร็จ ซึ่งจริงๆแล้วมันคือ “การหลอกตัวเองเพื่อให้งานเดิน” เหมือนคิดว่าทำๆ ไปก่อนดีกว่ายังไม่ทำ ซึ่งสุดท้ายหลายโครงการที่เริ่มในเวลาเดียวกัน กลายเป็นมีงานที่สำเร็จจริงแค่บางชิ้นงานเท่านั้น

ตัวอย่างของผลลัพธ์การบริหารจำนวนงาน เช่น

ตัวอย่างระบบงานต้อนรับจดชื่อลูกค้า โดยมีวิธีที่ต่างกัน
ระบบที่ 1: พนักงานต้อนรับคอยจดชื่อลูกค้า โดยให้ลูกค้าสะกดชื่อของพวกเขาที่ละตัวพร้อมกัน ผลที่ได้คือ มีการจดชื่อผิด และใช้เวลาจดรายชื่อเสร็จต่อคนนานที่สุด มีเกิน 30 วิ ถึง 2 ค
ระบบที่ 2:  พนักงานต้อนรับคอยจดชื่อลูกค้า โดยให้ลูกค้าเวียนกันสะกดชื่อทีละคน ผลคือ มีจดชื่อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เวลาจดเสร็จเฉลี่ยกลางๆ ประมาณ 25-29 วิต่อคน
ระบบที่ 3:  พนักงานต้อนรับคอยจดชื่อลูกค้า โดยให้ลูกค้าสะกดชื่อทีละคนให้เสร็จแล้วค่อยเวียนคน ผลคือไม่มีการจดชื่อผิดพลาดเลยและใช้เวลาต่ำสุดตั้งแต่ 6 วิ และใช้เวลากับลูกค้าต่อคนไม่เกิน 25 วิ
.
.
.

2. ไม่ควรใช้คนๆนึง ในทุกโครงการ

ปัญหาหลักของการต้องทำงานหลายอย่าง คือ หลายองค์กรไม่มีมุมมองที่ชัดเจนในการบริหารจัดการกำลังคนของตัวเอง ทำให้ PMO (ผู้บริหารโครงการ) หลายคนมักจะใช้พนักงานคนใดคนหนึ่งลงไปบริหารหรืออยู่ในหลายๆ โปรเจค พวกเขาไม่เข้าใจว่าการพยายามใช้คนให้เต็มที่ กลับกลายเป็นการสร้างผลกระทบ ทำให้เกิดการลดคุณค่าและลดความสำคัญของตัวงานแต่ละตัวลง
พนักงานจะใส่ใจแต่ละโครงการน้อยลง ดังนั้น องค์กรควรประเมินกำลังคนให้เป็นและจัดสรรคนให้เหมาะสม

ตัวอย่างเปอร์เซ็นท์การให้ความสนใจและการให้คุณค่าในงาน เช่น

การที่ Adam และ William ถูกมอบหมายให้ดูงานหลายโครงการ ส่งผลให้พวกเขาให้ความสำคัญในงานแต่ละตัวลดน้อยลง เป็นต้น
.
.
.

3. ละเลยการเปลี่ยนแปลง “คนและวัฒนธรรมองค์กร”

“Culture is the King” หลายองค์กรมุ่งเน้นการเรียนรู้เทคนิคการทำงานแบบ Agile แต่ละเลยที่จะพัฒนาด้านคนและด้านวัฒนธรรมองค์กร

การบริหารงานแบบ Agile จำเป็นต้องมีทักษะ Soft Skill หลายอย่าง เช่น

 • การจัดการตนเอง (Self-Organization)
 • การเป็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ (Servant Leadership)
 • การร่วมมือ (Collaboration)
 • การแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง (Conflict Resolution)
 • การนำให้เกิดผลลัพธ์ (Effective Facilitation)
 • การสร้างองค์กรที่เก่ง (The Creation of High Performance)
 • การบริหารทีมงานข้ามสายงาน (Cross-Functional Teams)
 • โค้ชชิ่ง (Coaching)

.
.
.

DO’s

1. จัดลำดับงานค้างขององค์กร

 • รวบรวมโครงการต่าง ๆ ในปัจจุบันและโครงการที่เป็นไปได้ในอนาคต
 • ประเมินความสอดคล้องของโครงการตามเป้าหมายประจำปี หรือ ไตรมาส โดยผู้นำองค์กรจะต้องมีส่วนในการนำการเปลี่ยนแปลงแบบ Agile และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานหลาย ๆ คนทำตาม
 • ระบุเป้าหมายและขั้นตอนการทำงาน และจัดลำดับโครงการที่ผ่านการคัดกรอง ตามมูลค่าทางธุรกิจ, ความเสี่ยง
 • ขึ้น Tracking Status Backlog ให้ทุกคนเห็นอาจเป็นบนกำแพง หรือ Application Kanban ต่างๆ ที่ทุกคนสามารถแชร์ Status งานได้อย่าง Real time

.
.
.

2. สร้างระบบการทำงานการประสานงานแบบข้ามสายงาน

ให้พนักงานมุ่งเป้าในการส่งมอบงานจาก Backlog ตามลำดับ โดยทีมอาจต้องปรับบทบาทตามงานที่ส่งมอบใหม่ ซึ่งรวมถึงอาจมีการแตกแขนงทีมสำหรับ SME ธุรกิจย่อยอันใหม่ขึ้นมา หลังจากนั้นจัดให้มีกิจกรรมสัก 1-2 วัน เพื่อให้ผู้บริหารและทีมมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน
.
.
.

3. วัดความสามรถของทีมและความเร็วในการทำงานเสร็จแทนจำนวนชั่วโมง

Velocity คือ การวัดผลด้วยจำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้ค่าเฉลี่ยความเร็วของทีมเป็นมาตรฐานเพื่อคาดการณ์ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ ซึ่งไม่ควรเปรียบเทียบความเร็วของแต่ละคนในทีม

.
.

A Cup Of Culture

.
.

>>>>>

>>>>>


>>>>>
>>>>>

ที่มาของบทความ:
https://enterprisersproject.com/article/2019/5/agile-transformation-7-mistakes
https://ideas.riverglide.com/5-common-mistakes-in-agile-transformations-3f4143855e7d
https://www.pmi.org/learning/library/pmo-agile-transformation-6063
https://swarmos.com/manage-agile-business-transformation-4-dos-4-donts/
https://www.blueprintsys.com/blog/7-benefits-cross-functional-teams
http://www.leancxscore.com/what-is-servant-leadership-in-agile-project-management/

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search