The Toxic Five : 5 ต้นต่อ..บ่อเกิดหายนะของวัฒนธรรมองค์กร

“Toxic Culture” กำลังเป็นหัวข้อที่ถูกหยิบมาพูดถึงกันเป็นอย่างมากในหลาย ๆ องค์กร และพนักงาน ณ ขณะนี้ เพราะวัฒนธรรมองค์กรนั้นมีส่วนสำคัญต่อวิถีชีวิตการทำงานของทุกคนในองค์กร และวัฒนธรรมที่มันเริ่มเป็นพิษนั้นสร้างความเสียหายให้กับคนทั้งองค์กรได้เลย⁣⁣
⁣⁣
ซึ่งความเป็นพิษเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ดี ๆ กลายเป็นแย่ขึ้นมา แต่มันคือสิ่งที่ค่อย ๆ เกิดขึ้น ค่อย ๆ รวมตัวจนก่อร่างเป็นความ Toxic ส่วนใหญ่เกิดจากการที่พฤติกรรมแย่ ๆ ไม่ถูกจัดการ แต่กลับได้รับรางวัลจนกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในองค์กร ⁣⁣
⁣⁣
ดังนั้นก่อนที่วัฒนธรรมองค์กรจะเริ่มเน่าและกลายเป็นพิษ วันนี้เราจะมาชวนทำความรู้จักกับงานศึกษาจาก MIT Sloan ที่วิเคราะห์เพื่อสรุปออกมาเป็น 5 ต้นต่อแห่งความเละเทะของวัฒนธรรมองค์กรที่มักจะนำมาซึ่งหายนะ เพื่อองค์กรจะสามารถจัดการได้ก่อนที่มันจะสายไป⁣⁣
⁣⁣
:::::::::::::::::::⁣⁣


🚫 1. การไม่ให้เกียรติกันในที่ทำงาน⁣⁣

⁣⁣
ข้อนี้เป็นข้อที่มีผลกระทบต่อความ Toxic มากที่สุดในทั้งหมด เพราะการไม่ให้เกียรติกัน หรือการดูถูกเหยียดหยามกันเองในที่ทำงานนั้น มันนำมาซึ่งสร้างให้เกิดการแบ่งแยก และความเกลียดชัง และนำมาซึ่งการปิดบัง และการเลี่ยงที่จะทำงานร่วมกัน⁣⁣
⁣⁣
ซึ่งทั้งหมดนี้แน่นอนว่านำไปสู่ปัญหาที่หลากหลายนา ๆ ชนิดได้ในอนาคต และเป็นบ่อเกิดของความ Toxic ที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในองค์กร⁣⁣


🚫 2. การไม่เป็นส่วนหนึ่ง⁣⁣


หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการไม่เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรคือการมององค์กรแบบเป็นคลับ หมายถึงว่ามีพนักงานบางกลุ่มที่ได้รับการเข้ากลุ่มด้วยอาจจะเพราะเป็นศิษย์เก่าจากที่เดียวกัน ในขณะที่อีกกลุ่มไม่ได้รับฟังความคิดเห็นและให้เกียรติเท่ากับกลุ่มอื่น หรือการที่องค์กรรับฟังเฉพาะเสียงจากคนที่พูดเยอะ แต่ละเลยความคิดเห็นของคนที่ก้มหน้าก้มตาทำงานโดยไม่ได้พูดอะไร ⁣⁣
⁣⁣
ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่ง หรือความไม่มีพื้นที่ในองค์กร และนำไปสู่การทำงานที่ลดประสิทธิภาพลง ความตั้งใจทำงานลดลง รวมถึงการเปลี่ยนงาน⁣⁣


🚫 3. การชิงดีชิงเด่น ⁣⁣


การทำงานแบบเน้นทำผลงานมาก ๆ มากจนเกิดไปอาจจะกลายเป็นการทำงานแบบตัวใครตัวมันที่นอกจากจะไม่ช่วยงานคนอื่นแล้ว ยังรวมไปถึงการเตะตัดขาให้คนอื่นทำงานยากขึ้น เพื่อให้ไม่ใครเด่นกว่าตัวเองอีกด้วย⁣⁣
แน่นอนว่าบรรยากาศของการหักหลังกกันไปมา กลั่นแกล้ง และโยนความผิดใส่กันนั้นไม่ใช่บรรยากาศของการทำงานที่จะมีใครอยากทำด้วย และเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่เป็นพิษอย่างมาก และสามารถนำมาซึ่งข้อเสียในอีกหลาย ๆ มิติ ⁣⁣


🚫 4. การดุด่า⁣⁣


วัฒนธรรมที่ดุด่า หรือดูถูกกันมักเกิดจากพฤติกรรม Toxic อื่น ๆ ที่ค่อย ๆ พัฒนามาเป็นการดุด่ากันด้วยวาจา หลายครั้งเกิดจากการการที่หัวหน้าสักคนหนึ่งอารมณ์ไม่ดี และใช้คำพูดรุนแรงกับทีมงาน แต่การที่พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ถูกตักเตือนจะนำไปสู่การค่อย ๆ ยอมรับ และสุดท้ายทำให้ที่ทำงานกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงในที่สุด⁣⁣


🚫 5. พฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม⁣⁣


ความไม่ซื่อสัตย์ ไม่ตรงไปตรงมาแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรม Toxic ที่สามารถเห็นได้ค่อนข้างชัด โดยวัฒนธรรมแบบนี้สังเกตุได้ง่าย จากการที่ผู้นำองค์กรให้คำสัญญาลม ๆ แล้ง ๆ ชวนให้ทีมเข้าใจผิด หรือพยายามกลบความผิดพลาด และเลี่ยงที่จะพูดถึงปัญหาจริง⁣⁣
⁣⁣
พฤติกรรมแบบนี้ถ้าตามมาด้วยความสัมพันธ์ในการทำงานที่มี Commitment สูงเช่น การทำงานแบบครอบครัว มักนำมาซึ่งการมีส่วนรู้เห็น และการถูกขอให้ช่วยเก็บเป็นความลับ สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่อึดอัด และไม่สบายใจ นอกจากนี้การมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ยังสร้างความเครียด และบาดแผลทางจิตใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมหาศาล⁣⁣
⁣⁣
:::::::::::::::::::⁣⁣
⁣⁣
ทั้งหมดนี้ก็เป็น 5 ยาพิษที่สุดท้ายแล้วพาให้ทั้งองค์กรต้องกลายเป็นสถานที่ที่ Toxic และไม่น่าอยู่ที่สุด ดังนั้นอย่าลืมลองพยายามสังเกตและหาทางแก้ไขก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
Corporate culture⁣⁣
Organizational culture⁣⁣
⁣⁣
.

Resources:
https://sloanreview.mit.edu/article/toxic-culture-is-driving-the-great-resignation/
https://sloanreview.mit.edu/article/why-every-leader-needs-to-worry-about-toxic-culture/
https://www.fearlessculture.design/blog-posts/the-five-distinct-signs-that-you-have-a-toxic-workplace-culture
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn