Siam Kubota: ในวันที่วัฒนธรรมองค์กรมีชีวิต Living LiFE


จากวิสัยทัศน์ของสยามคูโบต้าที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรอุตสาหกรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยนวัตกรรมการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ หรือ Agri-Innovation  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความผันผวนและความท้าทายรอบด้าน


สยามคูโบต้า เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังได้ก็คือ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนา และมีความสุขในการทำงานทุกวันในแบบสยามคูโบต้า


โครงการ SKC Culture Transformation จึงได้เกิดขึ้น เพื่อออกแบบทบทวนค่านิยมของสยามคูโบต้า ให้เท่าทันกับความท้าทายทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง โดยโครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่กลางปี 2565 ด้วยการสนับสนุนอย่างจริงจังจากกลุ่มผู้บริหารที่เห็นถึงความสำคัญ และทีมทำงานที่มีความมุ่งมั่น  โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาต่อเนื่อง


ต่อด้วยการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนพนักงานหลากหลายฝ่าย เพื่อทราบถึงความเป็นตัวตนของชาวสยามคูโบต้า ในสถานการณ์การทำงานหน้างานจริงที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรม Culture in Action เพื่อให้มั่นใจว่าค่านิยมที่ได้จะมาจากการมีส่วนร่วมของตัวแทนพนักงานทุกฝ่าย ทุกระดับ และที่สำคัญที่สุด ชุดพฤติกรรม (Key Behavior) ที่ได้ จะสามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการทำงานในทุก ๆ วัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันได้จริง
.
.


ขั้นตอนเหล่านี้  นำไปสู่ค่านิยมของชาวสยามคูโบต้า ที่มีชื่อว่า SKC LiFE  โดยกลุ่มผู้บริหารเป็นกลุ่มแรก ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับชุดพฤติกรรม (Key Behavior) เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้ และเป็นต้นแบบที่ดีที่รวมไปถึงการสื่อสาร (Say)  การลงมือทำ (Act) และการสนับสนุนด้านกระบวนการหรือนโยบายต่าง ๆ (Operate) ที่จะส่งเสริมให้ SKC LiFE ไปสู่การปฏิบัติและกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของสยามคูโบต้าอย่างยั่งยืน


กลุ่มต่อมาที่บทบาทสำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือกลุ่มผู้จัดการ ที่ได้เข้ามาเรียนรู้ชุดพฤติกรรม (Key Behavior) และแนวทางการส่งเสริมทีมงานในบทบาทของผู้นำ เพื่อสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม  และการสื่อสารที่สนับสนุนให้ทีมงานได้ใช้ SKC LiFE ได้อย่างเต็มที่


และอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ The Convergent หรือ Change Agent ที่ได้มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ SKC LiFE  และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อน ๆ พนักงานชาวสยามคูโบต้าอีกกว่า 3,000 คน ในการ Transform สู่วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งหวัง ด้วยกิจกรรมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับค่านิยม SKC LiFE และการมีส่วนร่วมที่สนุกสนานตามแบบฉบับสยามคูโบต้า และที่สำคัญคือการนำกิจกรรม LiFE Story Boardgame ให้กับเพื่อนพนักงานทุกคนได้เรียนรู้การปรับใช้ชุดพฤติกรรม หรือ Key Behavior ในสถานการณ์การทำงานที่แตกต่างผ่าน Boardgame เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะไม่เพียงแค่รับรู้ และต้องการมีส่วนร่วม แต่จะนำไปสู่การใช้ SKC LiFE  ในการทำงานทุก ๆ วันได้อย่างแท้จริง
.
.


โดยระหว่างทาง ทีมทำงานซึ่งประกอบไปด้วย ทีม HR  และ ทีมสื่อสารองค์กร ก็ได้มีการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมไปถึงความหมาย ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยความสำเร็จ และบทบาทหน้าที่ของพนักงานแต่ละระดับ รวมถึงกิจกรรมประเมินการรับรู้ (Aware) ความต้องการมีส่วนร่วม (Desire) และการปรับใช้ (Adopt) ผ่าน Culture Insight Survey เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกคนตลอดเส้นทางเลยทีเดียว   และมาถึงวันที่ SKC LiFE พร้อมแล้วที่จะมาเป็นที่รู้จักกับพนักงานทุกคน ในวัน SKC  PLEARN หรือ วัน Townhall ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก แวดล้อมไปด้วยสีสันของสัญลักษณ์ SKC LiFE พนักงานนับพันมาพร้อมเพรียงกันในเสื้อ SKC LiFE สุดเท่


“บริษัทของเราจะครบรอบ 45 ปีในปีนี้ นี่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านจุดหนึ่ง ซึ่งเราต้องก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในปีที่ 50 และปีที่ 100 ต่อไป นี่คือเหตุผลที่เราตั้งใจจะทำ Culture Transformation และทำให้งานวันนี้เกิดขึ้น ต่อจากนี้ SKC จะมุ่งมั่นในการสร้าง Hardware หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมกับการพัฒนา Software หรือวัฒนธรรมองค์กร  ผมอยากให้คำมั่นสัญญากับทุกคน ณ ที่นี้ว่า ผมและผู้บริหารทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจผลักดัน SKC LiFE ให้เกิดประโยชน์กับการทำงานของทุกคน ให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนี้ เพราะฉะนั้น “เรา-มา-ร่วม-มือ-กัน-นะครับ-ทุกคน” Mr. Junji Ota กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ได้ให้คำมั่นสัญญา ที่แสดงถึงความเอาจริงเอาจังในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ รวมถึงเชิญชวนพนักงานทุกคนมาร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นกันเอง
.
.


ในขณะที่ คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น กล่าวเสริมว่า “สิ่งหนึ่งที่พี่เชื่อมาเสมอคือ ที่ทำงานที่ดี คือ ที่ทำงานที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วย และพี่ตั้งใจที่จะผลักดันให้ SKC เป็นที่แห่งนั้นสำหรับทุกคน ด้วยการสนับสนุนการดูแลพนักงานตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาใน SKC การทำงานในทุก ๆ วัน การเรียนรู้และพัฒนา การเติบโตในอาชีพ รวมถึงการดูแลในด้านอื่น ๆ เรามาร่วมกัน ให้ SKC LiFE อยู่ในทุก ๆ วันของพวกเรา และเติบโตไปด้วยกันนะคะ”


นอกจากนี้ยังมีเรื่องราว SKC LiFE จากตัวแทนพี่ ๆ ผู้บริหาร รวมถึงโครงการที่น่าสนใจมากมาย ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม และแรงบันดาลใจ รวมถึงพลังในการผลักดัน SKC LiFE เพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือจากทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นการลงมือปฏิบัติผ่านชุดพฤติกรรม (Key Behaviors) การเป็นแบบอย่างจากผู้บริหาร และผู้นำ รวมถึงการสนับสนุนด้านกิจกรรม หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นวัน Town Hall ที่เปิดตัว SKC LiFE ได้อย่างครบเครื่อง ทั้งความเข้าใจ แรงบันดาลใจ การสนับสนุน และความร่วมแรงร่วมใจสู่เป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน
.
.


ทีม Brightside People ยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง Culture Transformation ของสยามคูโบต้า และแน่นอนว่า องค์กรที่เติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง ย่อมประกอบไปด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งควบคู่กันไป ขอแสดงความยินดีกับสยามคูโบต้า ในการก้าวสู่ปีที่ 45 อย่างมั่นคง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างตั้งใจ


—Brightside People
.

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search