เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน ความสามารถที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงขององค์กรและจึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จที่ขาดไม่ได้  


เพื่อที่จะรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ก่อนใคร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร (HomePro) ได้เปิดตัว Core Values ชุดใหม่ ที่จะนำพาลูกค้า พันธมิตร และองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ด้วยงาน Townhall ในรูปแบบ Hybrid ภายใต้ธีม “#ได้เวลาเปลี่ยน” ที่พนักงาน HomePro กว่า 10,000 คนทุกสาขาทั่วประเทศ มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงองค์กรตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มต้นจากตัวเอง  


จุดหมายหลักของ Townhall “#ได้เวลาเปลี่ยน” คือการสร้างการรับรู้และสื่อสาร Core Values ใหม่ทั้ง 4 ตัว ที่เป็นตัวตนของคนโฮมโปรในอนาคตอันใกล้ซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ ซึ่งก็คือ Stay Focus Until Success, Embrace Speed & Agility, Make Customer Success, และ Collaborate as ONE HomePro โดย Core Values เหล่านี้ ได้รับการออกแบบจากมุมมองของตัวแทนพนักงาน เพื่อการเติบโตที่ถาวร มั่นคง และยั่งยืน 
.

HomePro Core Values


HomePro เลือกที่จะทำต่างไปจากองค์กรอื่นด้วยการเริ่มปลูกฝัง Core Values ให้กับผู้บริหารที่คิดโปรเจกต์ในการสื่อสาร (Say) นำไปใช้เป็นต้นแบบ (Act) และปรับนโยบายโครงสร้าง (Operate) ขับเคลื่อนผ่านหัวหน้างานและผู้จัดการสาขาทั่วประเทศภายใต้ชื่อ Captain HomePro ที่มีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็น Change Agent ผู้จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน ส่งต่อ และสนับสนุนการปรับใช้ Core Values ใน HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยที่ได้นำร่องปฏิบัติใช้ Core Values และชุดพฤติกรรมใหม่ในหน้างานของตนมาแล้ว และตัวแทนพนักงานในทุกสายงาน เพื่อสร้างทั้ง Structural Motivation และ Social Motivation ในการนำ Core Values ไปใช้จริงได้อย่างเต็มพลังหลังจากงาน Townhall เปิดตัวอย่างเป็นทางการ  


กระบวนการในการสร้าง Captain HomePro ได้เกิดขึ้นผ่านการอบรม 4E : Explore, Empathy, Engagement, Expand ที่พัฒนาเหล่าตัวแทนโดยการสะท้อนตนเองผ่าน Core Values และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้อง และการระดมไอเดียในการส่งต่อ Core Values ผ่านการสื่อสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ชาว HomePro เข้าใจและนำ Core Values มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเช่นกัน 


Captain HomePro ได้สะท้อนประสบการณ์ว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้เห็นความถนัดของตนเองชัดขึ้น ได้ไอเดียใหม่ในการพัฒนาทีมงาน โดยใช้ Core Values เป็นเครื่องมือ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกับเพื่อน ๆ ที่สามารถปรับใช้ในบทบาทของตนเองได้ต่อไป 

[เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมอื่น ๆ ในการขับเคลื่อน Core Values ของ HomePro เพิ่มเติมได้ที่: The Culture Story: ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยค่านิยมองค์กร HomePro – Brightside People
.

HomePro Core Values


ทีม Captain HomePro ได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้ผลักดันวัฒนธรรมองค์กรใน Townhall #ได้เวลาเปลี่ยน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Together We Grow ที่ชาว HomePro ได้ร่วมกันเขียนคำมั่นสัญญา ว่าจะ “เปลี่ยน” อะไรในตนเองเพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกัน โดยชาว HomePro ได้แสดงความมุ่งมั่นในการปรับใช้ Core Values และชุดพฤติกรรมในชีวิตการทำงาน ผ่านการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อทดลองสิ่งใหม่ การส่งมอบความสำเร็จให้ลูกค้า และการทุ่มสุดความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายของ HomePro ร่วมกัน 


ใน Townhall #ได้เวลาเปลี่ยน คุณวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวถึงพนักงาน HomePro ทุกคนว่า “ที่ผ่านมา องค์กรของเราได้มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และได้ใช้วัฒนธรรมองค์กรหล่อหลอมจนเติบโตมาตลอด 7 ปีที่ผ่านมา แต่การที่เราจะเติบโตไปข้างหน้า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็ว วัฒนธรรมองค์กรที่เราใช้มาอาจไม่เพียงพอ เราจึงได้ผลักดันในการทำ Core Values ใหม่ จากการทำงานของผู้ร่วมงานในหลากหลายระดับ ตั้งแต่ ผู้บริหารไปจนถึงตัวแทนของพนักงานระดับปฏิบัติการในเวลาหลายเดือนที่ผ่าน จนทำให้เราได้ Core Values 4 ข้อ ซึ่ง Core Values เหล่านี้ จะเป็นตัวนำทางประกอบวิธีการทำงานของบริษัทเรา และจะส่งต่อไปถึงพฤติกรรมที่เราจะส่งมอบต่อไปให้ลูกค้า 


ผมเชื่อว่า ความทุ่มเทของพนักงาน ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานของเรา ในการทำ Core Values นี้ขึ้นมา ทำให้สิ่งที่ออกมานั้นมีประโยชน์ และจะทำให้องค์กรของเราเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ณ เวลานี้ เราได้เวลาเปลี่ยนแล้ว ขอให้ทุกคนนำ HomePro Core Values นี้ไปใช้ชีวิตการทำงานทุกวัน เพื่อทำให้องค์กรของเราเติบโต สามารถแข่งขันกับทุกคนในอนาคต” 
.

HomePro Core Values
HomePro Core Values


การเปิดตัวของ Core Values จึงเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของ HomePro และเป็นการแสดงความพร้อมที่จะเปลี่ยนของชาว HomePro ทั้งประเทศ  


A Cup of Culture ขอแสดงความยินดีกับการเดินทางใหม่ของ HomePro ที่ได้เริ่มขึ้นแล้ว และขอให้ค่านิยมองค์กร ที่ตั้งใจสร้างในแบบที่อยากเห็นนั้น จะผลักดันสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 


สำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรด้วยรูปแบบ 4Cs : Crack, Create, Catalyze and Cultivate สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Our Service


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn