Tag: Reward and Recognition

Catalyze

5 เหตุผล ที่ปี 2022 จะเป็นปีแห่งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ปี 2022 เป็นปีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นในโลกธุรกิจ และในสภาวะแบบนี้เองทำให้การหันมาใส่ใจวัฒนธรรมองค์กรก็เริ่มกลายเป็นไฮไลต์หนึ่งของปีนี้ ในฐานะที่ปรึกษาในด้านนี้ทาง A Cup of

Read More »
Catalyze

เสริมแรงพฤติกรรมที่คาดหวังด้วยการออกแบบโปรแกรม Reward and Recognition

ค่านิยมองค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่จะสื่อสารและบ่งบอกว่าคนภายในองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร ควรยึดมั่นอะไรในการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีมหรือองค์กร และจะใช้คุณลักษณะสำคัญตัวไหนในการส่งต่อไปยังลูกค้า ดังนั้น การทำให้พนักงานรับรู้ว่าค่านิยมขององค์กรเราคืออะไร? กับการทำให้พนักงานเข้าใจว่า ทำงานด้วยค่านิยมแปลว่าอะไร? จึงเป็นสองเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องเคลียร์ให้ชัดเจน เพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงให้พนักงานใช้ชีวิตในที่ทำงานด้วยค่านิยมจริง

Read More »
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.