Tag: Organizational Change

Attainability

6 สิ่งสำคัญเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมเปลี่ยนแปลง

ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรนั้นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคือการให้ผู้นำสื่อสารเหตุผลของความเปลี่ยนแปลง และสร้างความตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เพียงพอให้พนักงานยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว แต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอแม้แต่นิดเดียว และยังสร้างความเคลือบแคลงใจที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงยิ่งยากขึ้นไปอีก แต่ก็มีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรสามารถที่จะปรับตัว และเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ ไม่ใช่กับแค่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งเดียว แต่ยังสามารถที่จะปรับตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา

Read More »