Tag: Inspiration

บ่อยครั้งที่เรารู้สึกท้อแท้ในชีวิต รู้สึกว่ามองไม่เห็นหนทางที่จะก้าวเดินต่อ วิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยดึงเรากลับมามีสติและมีกำลังใจในการก้าวเดินต่อได้คือ “การได้พูดคุยและรับกำลังใจจากคนที่เราให้ความสำคัญ” หรือ “การได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านหรือฟังคำคม หรือแนวคิดดีๆ จากคนที่ประสบความสำเร็จ”

Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search