Tag: Culture Story

Culture Story

The Culture Story: ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยค่านิยมองค์กร HomePro

ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่าง VUCA ในโลกปัจจุบัน แม้องค์กรที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมก็ไม่อาจหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและ Transform ตนเองเพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงนี้ และหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ Transformation ต่าง ๆ นั้นยั่งยืน

Read More »