Tag: Culture Insights

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะมันคือสิ่งที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะในเวลาเดียวกัน ทำให้การพยายามใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรมันจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และวันนี้เราจะมาจัดการกับความซับซ้อนนี้กัน⁣⁣⁣⁣ในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นระบบ การที่ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจตรงกันถึงความคาดหวัง และมองการพัฒนานี้ไปในทิศทางเดียวกันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก แต่ความท้าทายในด้านของวัฒนธรรมองค์กรคือการที่องค์ประกอบเหล่านั้นสามารถเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยาก เช่น

Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search