Tag: Core Values

ค่านิยมหลักขององค์กร คือ สิ่งที่องค์กรให้คุณค่า เป็นความเชื่อพื้นฐานที่กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และเป็นเหตุผลเบื้องหลังสิ่งที่คุณลงมือทำ

ภูมิทัศน์ทางธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เต็มไปด้วยการแข่งขัน และคู่แข่งใหม่ๆ ที่ยากจะคาดเดา ดังนั้นการกำหนดและยึดมั่นในค่านิยมองค์กร (Core Values) ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแสอีกต่อไป

ท่ามกลางโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value)ทําหน้าที่เสมือนดวงดาวนําทาง ค่านิยมเหล่านี้กําหนดไม่เพียงแต่วัฒนธรรมภายในองค์กร แต่ยังรวมถึงวิธีที่บริษัทมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วย ค่านิยมเหล่านี้มากกว่าเพียงคําพูดลอยๆ บนเว็บไซต์หรือในรายงานประจําปี

ในโลกธุรกิจ Value statement ของบริษัทมักถูกมองว่าเป็นภาพสะท้อนของ character และความจริงใจของบริษัท อย่างไรก็ตาม Value

กระแสการพูดถึงพนักงานรุ่นใหม่ว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นกับงาน ถึงขนาดที่บางคนใช้คำว่า “ขี้เกียจ” กันไป สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมา คือ “ความรู้สึกว่า… พนักงานในยุคปัจจุบันมีความทะเยอทะยานที่ลดน้อยลงกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด!

Workplace Ritual หรือกิจวัตรบางอย่างในที่ทำงานมีในแบบที่เป็นเฉพาะตัวเป็นสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมากต่อพนักงาน ทีมงาน และองค์กร โดยองค์กรประกอบที่ทำให้ Ritual แตกต่างจากกิจวัตรอื่น

เมื่อพูดถึงปัจจัยที่ทำให้เกิด employee engagement หรือความรู้สึกยึดโยงต่อองค์กรของพนักงาน สิ่งแรกที่แต่ละคนนึกถึงก็คงจะแตกต่างกันออกไป บ้างก็ว่าเป็นเรื่องของทีมเวิร์ค ที่ไม่ใช่เฉพาะความเข้ากันได้เมื่อทำงาน แต่ยังหมายรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร

ทุกองค์กรล้วนต้องการ “คนเก่ง” แต่หลายครั้งเมื่อได้มาร่วมงานด้วยแล้ว กลับพบว่าทำงานอยู่ได้ไม่นานก็ไม่ลาออกหรือไม่ก็ต้องตัดใจเอาเขาออกเพราะไปด้วยกันไม่ได้ สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเกิดจากการที่องค์กรละเลยต่อการใช้ค่านิยม (Core Values) ในกระบวนการคัดเลือก

Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search