Tag: Change Agent

Article

เคล็ดลับ 6 ข้อ สำหรับ Change Agent ในองค์กร

หนึ่งในหลายวิธีสู่การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ภาพที่ผู้บริหารใฝ่ฝันและมุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จ คือ การใช้กลยุทธ์น้ำซึมบ่อทรายผ่านบรรดา change agent ภายในองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก บ่มเพาะ และฝากความคาดหวังไว้ เพราะลำพังผู้บริหารเพียงจำนวนหยิบมือคงจะไม่สามารถแบกรับภาระอันท้าทายนี้ไว้เพียงลำพังได้⁣⁣⁣⁣จึงเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของเหล่า change

Read More »
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search