Tag: Change Agent

Change Agent

เคล็ดลับ 6 ข้อ สำหรับ Change Agent ในองค์กร

หนึ่งในหลายวิธีสู่การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ภาพที่ผู้บริหารใฝ่ฝันและมุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จ คือ การใช้กลยุทธ์น้ำซึมบ่อทรายผ่านบรรดา change agent ภายในองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก บ่มเพาะ และฝากความคาดหวังไว้ เพราะลำพังผู้บริหารเพียงจำนวนหยิบมือคงจะไม่สามารถแบกรับภาระอันท้าทายนี้ไว้เพียงลำพังได้⁣⁣⁣⁣จึงเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของเหล่า change

Read More »