Tag: Bias

Bias

ระวัง BIAS 5 ประเภท ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร (โดยไม่รู้ตัว)

คนที่ทำงานดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอนั้นหายาก และมีค่ากับองค์กรมาก ๆ และเป็นคนประเภทที่ทุกองค์กรพยายามจะปั้น หรือพยายามจะแข่งกันหา แต่การที่องค์กรสนใจแต่กับ “ตัวท็อป” นั้นทำให้คนที่ไม่เก่งเท่าถูกมองว่าเป็นปัญหาขององค์กร และคนที่ไม่ใช่ตัวท็อปก็แน่นอนว่าคือ 99%

Read More »