Tag: Banpu

A Cup Of Culture

The Culture Story: Banpu Heart ตัวตนคนบ้านปูฯ ตอนที่ 4

“บ้านปูฯ เชื่อในเรื่อง คุณค่าของคน จึงให้ความสำคัญกับคนมาก “บ้านปูฯ เชื่อว่าคนคือแหล่งพลังงาน ที่สำคัญที่สุด” ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบ้านปูฯ ไม่ใช่เหมืองถ่านหิน ไม่ใช่โรงไฟฟ้า

Read More »
A Cup Of Culture

The Culture Story: Banpu Heart ตัวตนคนบ้านปูฯ ตอนที่ 3

“สิ่งสำคัญคือ ทุกคนในองค์กรต้องตระหนักว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ไม่ใช่งานของทีม HR หรือทีมผู้บริหารเพียงเท่านั้น แต่คืองานของทุกคนในองค์กร” – ซึ่งวิธีคิดก็คือ ต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนรับรู้อย่างชัดเจน”

Read More »
A Cup Of Culture

The Culture Story: Banpu Heart ตัวตนคนบ้านปูฯ ตอนที่ 2

“บ้านปูฯ เชื่อว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ “การเชื่อว่าสิ่งนี้สำคัญ” ทำให้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น บริษัทก็จะยังคงทำอยู่ -แต่หากเกิดเหตุการณ์ตรงหน้า แล้วบริษัทหยุดทำ หรือหันเหไปทำสิ่งอื่นก่อน แสดงว่าบริษัทยังไม่เห็นว่ามันสำคัญมากพอ…”            

Read More »
A Cup Of Culture

The Culture Story: Banpu Heart ตัวตนคนบ้านปูฯ ตอนที่ 1

“วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเริ่มจาก ตัวผู้ก่อตั้งหรือตัวผู้นำ”             เพราะแบบอย่างจากผู้นำ มีผลโดยตรงต่อทีมผู้บริหาร และถ่ายทอดมาสู่พนักงาน จึงสำคัญมากที่ทั้ง 3 ส่วนนี้ ต้องมีชุดความเชื่อเดียวกัน

Read More »
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.