#Respect ให้เกียรติกันอย่างไรให้ดีต่อองค์กร

พนักงานส่วนใหญ่ยกให้ #การให้เกียรติกันจากผู้บังคับบัญชาเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด อ้างอิงจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Georgetown ที่อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลของพนักงานกว่า 20,000 คนทั่วโลก พบว่าแม้พนักงานส่วนใหญ่จะให้การให้ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ในความเป็นจริงนั่นนี่คือสิ่งที่พวกเขาแทบไม่ได้รับจากผู้นำของตนเลย


ส่วนถ้าจะถามถึงสาเหตุจริง ๆ ของปัญหานี้ สิ่งแรกที่เรามักจะคิดกันคือผู้นำส่วนใหญ่อาจจะแค่ยังไม่ได้รับรู้ปัญหา แต่งานวิจัยของ Kristie Rogers จาก Marquette University บอกว่านั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาจริงเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงคือผู้นำส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจจริงว่าอะไรคือความหมายจริง ๆ ของการให้เกียรติกันในที่ทำงาน และมันทำให้ผู้นำหลาย ๆ คนที่แม้จะมีเจตนาดีจริง ๆ ก็อาจจะผิดพลาดได้ โดยคุณ Kristie Rogers เขาได้บอกว่าความเคารพ (Respect) ที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องการ สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ Owned Respect กับ Earned Respect


Owned Respect นั้นหมายถึง ความเคารพที่ให้กันอย่างเท่าเทียมในองค์กรเป็นพื้นฐานขั้นต่ำที่จะทำให้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มันส่งสัญญาณของความมีอารยธรรมว่าออฟฟิศเราไม่ใช่คนป่าเถื่อนและมันคือพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ทุกคนในองค์กรรู้สึกได้ว่าทุก ๆ คนในที่นี้มีคุณค่าตั้งแต่ย่างเข้ามาในองค์กรแล้ว และในองค์กรที่ Owned Respect มีน้อยมักจะเกิดการที่หัวหน้าชอบตรวจตาการทำงาน และเข้ามา Micromanage รวมถึงการใช้อำนาจ ทั้งหมดนี้จะส่งสัญญาณว่าองค์กรแห่งนี้มองเห็นพนักงานเป็นแค่มือคู่หนึ่งที่จะเปลี่ยนไปมายังไงก็ได้


และ Earned Respect เป็นการให้เกียรติอีกประเภทหนึ่งที่มีให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติ หรือพฤติกรรมบางอย่างที่โดดเด่น โดยเฉพาะกับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับทักษะ และความสามารถ เพื่อเป็นการยืนยันว่าจุดแข็ง และความสามารถเฉพาะตัวของคนเหล่านี้นั้นมีคุณค่ากับองค์กร และการที่พนักงานแย่งความดีความชอบกันและกัน หรือบ่ายเบี่ยงความผิดพลาดเป็นสัญญาณที่บอกว่าองค์กรกำลังขาด Earned Respect


และสำหรับการให้ความเคารพในทั้งสองรูปแบบนี้ความท้าทายของผู้นำคือ #การรักษาสมดุลย์ระหว่างทั้งสองอย่าง เพราะความไม่สมดุลย์ระหว่าง 2 ประเภทนี้มักจะก่อให้เกิดความน่าหงุดหงิดใจให้กับพนักงาน ตัวอย่างเช่น ในที่ทำงานที่มี Owned Respect สูงแต่มี Earned Respect ต่ำจะทำให้พนักงานไม่เห็นความสำคัญของการพยายามที่จะทำบางอย่างให้สำเร็จ หรือพยายามจะท้าทายตัวเองให้สร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น เพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าไม่ว่าพยายามหรือไม่ก็จะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันอยู่ดี ส่งผลเสียต่อความเป็นเจ้าของในงานของพนักงาน


ในทางตรงกันข้าม สำหรับองค์กรที่มี Owned Respect น้อย แต่ Earned Respect สูงจะกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกันเองระหว่างพนักงานในระดับสูงซึ่งอาจจะดีในงานบางประเภทเช่นงาน Sales ที่พื้นฐานไม่ได้มีการทำงานแบบทีมมากนัก แต่บางครั้งการแข่งขันในระดับที่เกินพอดีจะนำมาซึ่งการขัดขากันระหว่างทีมงาน และไม่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการแบ่งปันความรู้ และทักษะระหว่างกัน และหากผู้นำสามารถทำความเข้าใจถึงสมดุลย์นี้อย่างลึกซึ้งแล้วมันจะช่วยให้การออกแบบองค์กรที่มีความเคารพทั้ง Earned และ Owned กับพนักงานในระดับที่สูงทั้งคู่จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้


เพราะการให้เกียรตินั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการพัฒนาตัวเอง การเรียนรู้ของพนักงาน และการเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร โดยเฉพาะสำหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามา พนักงานใหม่มักจะอยู่ในช่วงที่กำลังทดลองพฤติกรรมใหม่ ๆ ของที่ทำงาน เพื่อดูว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ และมักจะรู้สึกไม่เป็นตัวเองกับพฤติกรรมใหม่ ๆ เหล่านี้ การ Feedback อย่างให้เกียรตินั้นจะเป็นตัวช่วยให้พนักงานสามารถเป็นตัวเองได้ง่ายขึ้น และยึดวิถีปฏิบัติขององค์กรให้เป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงสร้างการเรียนรู้ และเติบโตไปกับองค์กรอีกด้วย


นอกเหนือจากด้านของการเรียนรู้ของพนักงานแล้วการออกแบบองค์กรที่ให้มีการให้เกียรติกันมันยังทำให้พนักงานนั้นรู้สึกพึงพอใจในหน้าที่การงาน และผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้น พนักงานที่รู้สึกว่าตนเองได้รับความเคารพเพียงพอจะทนต่อการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้โดยไม่ย้ายไปไหน ทำงานแบบร่วมมือทั้งภายในทีม และระหว่างทีมได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ในงานสูงเอื้อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในองค์กร


มี Quote จากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Crucial Conversations ที่เขาบอกว่า “ความเคารพมันเหมือนอากาศ ถ้ามีอยู่ก็จะไม่มีใครนึกถึง แต่พอขาดทุกคนก็จะคิดถึงแต่มัน” และความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อพนักงานรู้สึกไม่ได้รับความเคารพก็เป็นเรื่องอันตรายที่ผู้นำควรระวัง มีงานวิจัยโดย Christine Porath และ Christine Pearson พบว่า 80% ของพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ให้เกียรติใช้เวลาส่วนใหญ่ในที่ทำงานไปกับการคิดทบทวนถึงเรื่องแย่ ๆ ที่เกิดขึ้นในออฟฟิศ และกว่าครึ่งเลือกที่จะจงใจที่จะกั๊กความสามารถตัวเอง และยิ่งกว่านั้นคือการไม่ให้เกียรติเป็นสิ่งที่แพร่กระจายได้ง่ายในหมู่พนักงาน และสุดท้ายมักจะไปลงที่ลูกค้า


ข่าวดีของผู้นำ และองค์กรหลาย ๆ แห่งคือต่อให้เป็นองค์กรที่ Toxic ที่สุดแล้วก็ตาม การสร้างองค์กรที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนั้นไม่จำเป็นต้องถึงกับไปรื้อระบบ HR ใหม่ หรือปรับเปลี่ยนอะไรเชิงระบบมากนัก แต่เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ในการสื่อสารความให้เกียรติซึ่งกันและกัน และในสัปดาห์หน้าเราจะมี 7 สิ่งเล็ก ๆ ที่ผู้นำ และผู้จัดการสามารถทำได้เลยทันทีเพื่อเริ่มต้นสร้างผลกระทบให้องค์กรของเราเป็นองค์กรที่มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันจนเกิด Psychological Safety ในแบบของเราเอง


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>

แหล่งที่มาบทความ

https://hbr.org/2018/07/do-your-employees-feel-respectedhttps://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0001839216678842

https://hbr.org/2013/01/the-price-of-incivility

.
.
>>>

ณัฐวุฒิ หาญสุวัฒน์ (ท็อป)
Nattawut Hansuwat (Top)
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search