Resources

A CUP OF CULTURE

Recent podcast

Podcast

Podcast

Ep76 เจาะวัฒนธรรมองค์กร​บ้านปู

“วัฒนธรรมองค์กรจะเข้มแข็งได้ ต้องเริ่มจาก ตัวผู้ก่อตั้งหรือตัวผู้นำก่อนเป็นอันดับแรก” เพราะแบบอย่างจากผู้นำ มีผลโดยตรงต่อทีมผู้บริหาร และถ่ายทอดมาสู่พ …

Podcast

Ep75 บริหารจัดการ Change Agent ให้ตอบโจทย์

หลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสนใจ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารองค์กรให้ลีนเพิ่มมากขึ้น (Lean-management) เพื่อลดขั้นตอนหรือกระบวนการที่ไม่จำเป็นออก เพื่อผ …

Podcast

Ep74 เปลี่ยนแปลงสำเร็จด้วย Change Agent

คำว่า “Change Agent หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร” เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงหลังมานี่ แต่ก็มีหลายคนที่ยังไม่เคยได้ยินว่าองค์กรของ …

Podcast

EP73 พื้นที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวฉัน

จากผลการสำรวจพบว่า การจะรีดศักยภาพของทีมงานออกมา สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ #พื้นที่ปลอดภัย เพราะเมื่อพนักงานรู้สึกปลอดภัย สบายใจ อุ …

Podcast

Ep72 7 เรื่องน่ากลัวในที่ทำงาน

ข้อมูลจากหนังสือ The Fearless Organization by Amy Edmondson ตั้งคำถามที่น่าสนใจว่า “จริงๆแล้วพนักงานทั้งหลายกลัวอะไรในองค์กร?” ทำให้ผู้บริ …

Podcast

Ep71 วัฒนธรรมองค์กรคืออะไรกันแน่?

วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร?? อาจเป็นคำถามที่เหมือนตอบง่าย แต่พอเราลองนั่งคิดหาคำตอบดูแล้ว เอ๊ะ! ชักไม่แน่ใจแล้วว่าคำตอบที่ออกมา มันใช่ความหมายของคำว่า วัฒน …

Blog

Blog

Workplace Culture, EVP และ Employer Brand ต่างกันอย่างไร

ในช่วงที่ผ่านมาเราได้รับการติดต่อมาจากลูกค้าหลายแห่งให้เข้าไปช่วยเรื่อง Workplace Culture แต่หลายครั้งเรากลับพบว่ามีความเข้าใจผิดกันอยู่บ้าง เพราะกลาย …

Blog

5 องค์ประกอบ เพิ่มขีดความสามารถ L&D ด้วย Superlearning

จาก Global Human Capital Trends 2020 ของ Deloitte แสดงให้เห็นว่าองค์กรชั้นนำต่างให้ความสำคัญกับ Superjobs และ Superteams เพื่อก้าวให้ทันแนวคิดเหล่านี้ …

Blog

พลิกวิกฤติด้วย Growth Mindset แบบ Satya Nadella

วันที่ Satya Nadella รับตำแหน่ง CEO คนที่ 3 ของ Microsoft ต่อจาก Bill Gates และ Steve Ballmer เขาเลือกที่จะประกาศต่อหน้าพนักงาน Microsoft ทั่วโลกว่า “ …

Blog

The kinetic leader: ทักษะของผู้พลิกโฉมองค์กร

จากผลวิจัย Deloitte’s 2020 Global Technology Leadership Study ได้มีการสำรวจผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกกว่า 1,311 คน พร้อมสัมภาษณ์เชิงลึกอีก 65 คน ซึ่งไม่ได …

Blog

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วย Action Learning

Albert Einstein กล่าวไว้ว่า “ถ้าฉันมีเวลา 1 ชั่วโมงในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญมาก ๆ ฉันจะใช้เวลา 55 นาทีในการตั้งคำถามดี ๆ เกี่ยวกับปัญหานั้น และใช้เวลา 5 …

Blog

3 สาเหตุที่วัฒนธรรมองค์กรไปไม่ถึงฝั่ง

PwC และ Kellogg ได้ลงบทความใน Wall Street Journal แสดงแสดงทัศนะว่าการตอบสนองต่อ disruption ในรูปแบบต่างๆ ด้วยการปรับแผนธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์เจ๋งๆ ออก …