Resources

A CUP OF CULTURE

Recent podcast

Podcast

Podcast

Ep88 Onboarding อย่างไร ไม่ให้ (พนักงาน) ชิ่งหนีองค์กร

ผลสำรวจของ The Harris Poll พบว่า 93% ของนายจ้างคิดว่าตนเองทำ Onboarding ได้ดีอยู่แล้ว และเชื่อว่าพนักงานย่อมได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างแน่นอน แต่พอมาดู …

Podcast

Ep87 Work From Home ไปต่อหรือพอแค่นี้…?

เมื่อหลายเดือนก่อนขณะที่ work from home ได้เริ่มขึ้นพร้อมๆกันในหลายๆประเทศทั่วโลกอย่างไม่ทันได้เตรียมตัว ซึ่งในช่วงแรก ผลตอบรับดีมาก หลายองค์กรออกมาเค …

Podcast

Ep86 ปลูกฝังการใช้ Core Values ด้วยการเรียนรู้จากปัญหา

กระบวนการ #ActionLearning คือ การพาทีมถอยกลับมาหนึ่งก้าวโดยเริ่มจากการเล่าโจทย์ปัญหา ทีมรับฟัง ถามคำถาม และช่วยกันหาข้อสรุปร่วมถึงแนวทางการแ …

Podcast

Ep85 จาก Culture สู่ Employer Branding

ในช่วงที่ผ่านมาเราได้รับการติดต่อมาจากลูกค้าหลายแห่งให้เข้าไปช่วยเรื่อง Workplace Culture แต่หลายครั้งกลับพบว่าแท้จริงแล้ว สิ่งที่เขาสนใจทำจริงๆ คือ E …

Podcast

Ep84 มาทำ​ Culture​ Health Check กันเถอะ

แทบจะเป็นธรรมเนียมของช่วงปลายปีไปแล้ว ที่เราต้องเดินทางไป “ตรวจสุขภาพประจำปี” เพื่อเช็คความพร้อมของร่างกายในก่อนการต้อนรับปีใหม่… เช …

Podcast

Ep83 สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย​ 4Cs

วันนี้ A Cup of Culture จะมาเปิดเผยกระบวนการหลักที่เราใช้เป็นหลักคิดในการพูดคุย ใช้เป็นพื้นฐานการทำงานในฐานะที่ปรึกษาในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กับองค …

Blog

Blog

10 มิติจัดการวัฒนธรรมองค์กรเสมือนเป็นสินทรัพย์

วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนโดย CEO  กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นเพิ่มมากขึ้นสำหรับการนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะวัฒนธรรมองค์ที่เข้มแข …

Blog

7 กลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Customer Centric

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญในการทำให้ธุรกิจเติบโต วัฒนธรรมการมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) จึงเป็นสิ่งที่หลาย ๆ องค์กรกำลังมุ่งพัฒนา การมุ่งลูก …

Blog

นำวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรให้เกิดขึ้นจริง

“การออกแบบระบบและกระบวนการให้เข้าไปอยู่ในการทำงาน จะช่วยสร้างให้เกิดวัฒนธรรมได้จริง” จากคู่มือของผู้บริหาร Gartner การที่ผู้นำทำแค่เพียงสื่อสารเรื่องว …

Blog

ทักษะผู้นำในการนำการเปลี่ยนแปลง

จากการรวบรวมข้อมูลจากคนมากกว่า 1 ล้านคนถึงทักษะที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ผู้นำทำงานได้ดี นั่นคือ “ทักษะการนำการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)” และในกลุ่ม To …

Blog

เพิ่มขีดความสามารถ Gen M ด้วย Shadow Board

หากพูดถึงพนักงานกลุ่ม Generation Millennials (Gen M) คงทำให้นึกถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นตัวของตัวเอง และความสามารถในการปรับตัวเกี่ยวกับเทคโน …

Blog

3 องค์ประกอบสำคัญสร้าง Netflix : สรุปสาระสำคัญจากหนังสือ NO RULES RULES: Netflix and the Culture of Reinvention

ในวันที่ Block Buster สนใจ Netflix ขณะนั้นบริษัทมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่าหนี่งพันเท่า แต่ดีลไม่สำเร็จเพราะ Block Buster มองว่า 50 ล้านเหรียญที่ Netflix เสน …