Resources

A CUP OF CULTURE

Recent podcast

Podcast

Podcast

Ep100 ใช้ OKR อย่างไร… ให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่อย่าง Google

OKR คืออะไร? OKRs ย่อมาจาก Objective and Key Results หรือแปลให้เข้าใจง่ายก็คือ เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นเครื …

Podcast

Ep99 ทำอย่างไรดีกับ Subculture

มีคำถามที่น่าสนใจจากผู้บริหารท่านหนึ่งที่ดูแลเรื่อง corporate culture ว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวสำหรับคนหนึ่งแสนคนเป็นเรื่องที่องค์กรควรทำหรือไม่? วั …

Podcast

EP98 เกาะติด Culture Champion 2020 จาก Culture500

Culture 500 ทำการสำรวจ วัดผลและเปรียบเทียบองค์กรในสหรัฐอเมริกามากกว่า 500 แห่งใน 9 มิติทางวัฒนธรรม (The Big 9 Cultural Values) โดยการสำรวจดังกล่าวมาจา …

Podcast

Ep97 Spotify องค์กร Agile สุดขั้ว

พอดแคสต์ Ep97 จะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักองค์กรที่มีการวางโครงสร้างที่แตกต่างอย่างสุดขั้วในการบริหารคนกว่า 5,000 คนทั่วโลกแบบแทบไม่มีลำดับขั้น และคำเรียกที …

Podcast

EP96 ปลุก Gen M สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งไปข้างหน้า

หากพูดถึงพนักงานกลุ่ม Generation Millennials (Gen M) คงทำให้นึกถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นตัวของตัวเอง และความสามารถในการปรับตัวเกี่ยวกับเทคโน …

Podcast

Ep95 สำรวจ 4 รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร

หลายๆคนเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กร จะเกิดโดยธรรมชาติแบบค่อยเป็นค่อยไป (organic growth)แต่แท้ที่จริงแล้วเราสามารถตั้งใจออกแบบวัฒนธรรมองค์กรดีๆขึ้นมาได้ ซึ่ง …

Blog

Blog

บริหาร Subculture อย่างไรให้องค์กรได้ประโยชน์

เรายอมให้วัฒนธรรมย่อยๆ (subculture) เกิดขึ้นได้หรือไม่?==================อย่างที่พูดคุยกันอยู่เสมอว่า ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดข …

Blog

ส่งเสริม Innovation Culture ด้วยรูปแบบนวัตกรรมที่แตกต่าง

ในช่วงที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงสูง ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการผลักดันนวัตกรรม เนื่องจากต้องมีการคิดใหม่ทำใหม่อยู่ตลอดเวลา… และหลายครั้งที่พูดถึงคำว่า …

Blog

องค์กร Culture Champions 2020 โดย Culture 500

Culture 500 ทำการสำรวจ วัดผลและเปรียบเทียบองค์กรในสหรัฐอเมริกามากกว่า 500 แห่งใน 9 มิติทางวัฒนธรรม (The Big 9 Cultural Values) โดยการสำรวจดังกล่าวมาจา …

Blog

Customer Centric ค่านิยมที่ธุรกิจขาดไม่ได้

หลายองค์กรในปัจจุบัน นำ Customer Centric มาเป็นหนึ่งแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย วัตถุประสงค์ไม่ …

Blog

โครงสร้างองค์กร Agile ที่ฉีกทุกตำราของ Spotify

เมื่อย่างเข้าไปใน office ของ Spotify ใน Stockholm คุณจะอุทานว่า wow ที่ดังกว่า office ของเหล่า startup ทุกๆแห่งในโลก ด้วยการตกแต่งที่ไม่มีคำว่าสถานที่ …

Blog

BLCP จากโรงผลิตไฟฟ้าสู่การมุ่งพัฒนายอดมนุษย์นวัตกรรม

ณ พื้นที่ที่แสงไฟส่องประกายบริเวณปลายแหลมมาบตาพุด ยังมีบุคลากรจำนวนหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสภาว …