Problem-Solving Culture (วัฒนธรรมแห่งการแก้ไขปัญหา) เป็น A Must ที่ทุกองค์กร ควรสร้างให้เกิดขึ้น

เมื่อใดก็ตามที่ “สิ่งที่เราคาดหวัง” กับ ”สิ่งที่เกิดขึ้นจริง” มันมีช่องว่างหรือมันไม่บรรจบกัน เมื่อนั้นมักจะนำพาคำว่า “ปัญหา” เข้ามาในชีวิตของเราเสมอ  ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานั้นมีระบบระเบียบ (Systematic) ที่ชัดเจนอยู่แล้ว นั่นคือ “กำหนดปัญหาให้ชัด” และ “สร้างแนวทางแก้ไข” – ทีนี้เมื่อพูดถึงในแง่ขององค์กร ปัญหาใหญ่ของคำว่า “ปัญหา” ดูจะไม่ใช่กระบวนการแก้ปัญหา เพราะองค์กรสามารถหยิบเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีมากมายในท้องตลาดมาเป็นตัวช่วยได้อยู่แล้ว แต่ปัญหาใหญ่ขององค์กรกลับเป็นเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมแห่งการแก้ไขปัญหา (Problem-solving Culture)” ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนต่างหาก


คำว่า “Problem-solving หรือการแก้ปัญหา” เมื่อถูกนำมาพูดในองค์กร มักถูกตีความไปในสองมุมมอง คือ 1) ในมุมของคนปฏิบัติงานมักคิดว่า “การแก้ปัญหา” เป็นเรื่องของหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง ที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบดูแล และ 2) ในมุมของหัวหน้าหรือผู้นำในองค์กร ก็มักรู้สึกว่ามันคือ “หน้าที่ของฉัน” และรู้สึกไม่ไว้วางใจที่จะมอบอำนาจให้ลูกทีมของตนเป็นคนตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ


ต้องบอกว่า… ไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม “การแก้ปัญหา” ถือเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำงานทุกคนต้องประสบพบเจอ ตัวอย่างเช่น เมื่อองค์กรต้องการลดต้นทุนการผลิต “กระบวนการคิดแก้ปัญหา” ก็ต้องเกิดขึ้นแล้ว หรือเมื่อองค์กรเกิดวิกฤติทุกคนในองค์กรก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ฉะนั้น ในเมื่อปัญหาและการแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทำไมเราไม่สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างตั้งใจ เพื่อทำให้พนักงานของเราทุกคนมีทักษะและมีลักษณะนิสัยนี้กันละ เพจ A Cup of Culture มี 3 เทคนิค ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศการแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นในองค์กร


1. ตรวจสอบมายเซ็ตของทีมงานก่อน


ลองดูว่าพนักงานของเรามีมายเซ็ตหรือมีเจตคติว่า “นี่ไม่ใช่งานของฉัน” “ไม่มีอะไรที่ฉันเข้าไปช่วยได้” หรือ “นี่คือความรับผิดชอบของหัวหน้า” อยู่หรือเปล่า  จากนั้นลองค้นไปให้ลึกถึงที่มาของมายเซ็ตนี่มาจากไหน เช่น องค์กรของคุณมีวัฒนธรรมของการมอบหมายทุกอย่างให้หัวหน้าหรือผู้จัดการเป็นคนตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวหรือเปล่า หรือพนักงานไม่รู้ว่าตนเองจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เป็นต้น


ดังนั้น ลองเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแก้ไขปัญหา ด้วยการนำปัญหาที่เกิดขึ้นมามอบหมายงานย่อย ๆ ให้ทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันในการแก้ปัญหานี้ และย้ำผลลัพธ์ที่เราต้องการให้ชัด เช่น ข้อมูล Data Sheet ตัวเลข  และสุดท้ายสร้างความมั่นใจกับทีมว่า “คุณเชื่อมั่นว่าเขาจะทำได้”


2. ให้ความสำคัญกับการใช้คำถามหรือความคิดเห็น


หัวหน้าหรือผู้จัดการคือส่วนสำคัญในการสร้างข้อนี้ให้เกิดขึ้นเลย หากคำถามหรือความคิดเห็นของหัวหน้าเป็นทำนองว่า “ปัญหาเกิดจากใคร” “ใครคือคนก่อเรื่อง” “พวกคุณคิดอะไรกันอยู่” หรือ “อย่าเอาแต่ปัญหามาคุยกับผม เอาเรื่องดีๆมาคุยบ้าง” เชื่อว่าคงไม่มีทีมงานคนไหน ที่จะกล้าเข้าหาหรือขอความช่วยเหลือ


ดังนั้น ในเมื่อหัวหน้าคือส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการแก้ไขปัญหา ลองเปลี่ยนมาใช้คำถามเช่น อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้น ? อะไรคือปัญหาที่แท้จริงที่คุณกำลังพยายามแก้ไขอยู่ ? คุณรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนี้คือปัญหาที่แท้จริง ?


3. การให้ความไว้วางใจ


การไว้วางใจให้ทีมงานของคุณเป็นคนตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (โดยมีคุณเป็นเสมือนโค้ชอยู่ข้าง) ถือเป็น “ก้าวที่สำคัญ” ในการสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น คุณอาจเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการสื่อสารกับทีมงานให้ชัดเจนว่า “เมื่อปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับพวกเขา ให้ลองนึกถึงข้อเสนอหรือแนวทางแก้ไขมาอย่างน้อยหนึ่งข้อเสมอ… แล้วนำมาพูดคุยกัน”


กระบวนการสื่อสารในรูปแบบนี้ จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบ การคิดเชิงกลยุทธ์ และการมุ่งหาผลลัพธ์มากกว่าการตำหนิตนเอง การปฏิเสธ หรือการหาข้อแก้ตัว อีกทั้งยังช่วย #เสริมคุณค่าเรื่องความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ของพวกเขาด้วย


::::::::::::::::::::::::


ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน กำลังบีบให้รูปแบบการบริหารจัดการแบบลำดับชั้น (Hierarchical Management) ต้องพยายามปรับตัวไปสู่การบริหารจัดการที่เปิดกว้างมากขึ้น เน้นความร่วมมือกันมากขึ้น มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ผู้นำก็ควรเปลี่ยนมายเซ็ตจากการพึ่งพาหรือรอคำตอบจาก “คนเดียว” ไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่บ่มเพราะให้ทุกคนสามารถ “Take the lead” ได้


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

References:
https://traccsolution.com/en/blog/problem-solving-culture/
https://www.ispatguru.com/problem-solving-culture-in-the-organization/
https://www.bizjournals.com/phoenix/blog/business/2016/04/how-to-develop-a-problem-solving-culture-in-your.html

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search