Onboarding เป็นมากกว่า “การปฐมนิเทศ” แต่เป็นกระบวนการที่สามารถเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานใหม่ได้ถึง 82%


ในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน กระบวนการ Onboarding พนักงานใหม่มักถูกมองข้ามและลดทอนเป็นเพียงแค่การปฐมนิเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำตัวอย่างคร่าวๆ การพาเดินชมออฟฟิศ หรือการแนะนำขั้นตอนเอกสารต่างๆ แต่เพียงเท่านั้น แต่ความจริงแล้วมันเป็นมากกว่าแค่การปฐมนิเทศ แต่มันเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในระยะยาวทั้งสำหรับพนักงานและองค์กร


บทความนี้จะวิเคราะห์ว่าทำไมเราจึงควรให้ความสำคัญกับการ Onboard พนักงานและองค์กรต่างๆจะพัฒนากระบวนการนี้อย่างไร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม ความผูกพัน และประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้น🔵 อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Onboarding และ Orientation ?


Orientation (การปฐมนิเทศ) คือ มักเป็นกิจกรรมหนึ่งวันในการชี้แจงเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รู้จักสถานที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงาน ในขณะที่โปรแกรมการต้อนรับและเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่จะเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมในหลายมิติมากกว่า (บางองค์กรอาจใช้เวลาหลายเดือน) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานได้รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายหลักของธุรกิจ และความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ใหม่


🔵 ประโยชน์ของ Onboarding Program มีอะไรบ้าง?


โปรแกรมการต้อนรับและเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การอบรมงานพื้นฐาน แต่ยังให้พนักงานใหม่ได้ซึมซับวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรด้วย การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมจะทำให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ไม่ใช่แค่ทำงานตามหน้าที่เท่านั้น ทั้งยังช่วยเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรอีกด้วย


จากผลการศึกษาของ Brandon Hall Group พบว่าองค์กรที่มีกระบวนการตอนรับพนักงานใหม่ที่เข้มแข็ง สามารถเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานใหม่ได้ถึง 82% และเพิ่มผลิตภาพได้มากกว่า 70% และยังจะช่วยลดอัตราการลาออก คลายความกังวล และสนับสนุนพนักงานใหม่ได้ตั้งแต่วันแรก


ประสบการณ์ที่ออกแบบมาอย่างดี จะมอบเครื่องมือ ความรู้ และการสร้างความสัมพันธ์ที่จำเป็นให้พนักงานใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว การกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน และมอบโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้องค์กรลดระยะเวลาการเรียนรู้งาน ทำให้พนักงานใหม่ไปถึงจุดที่มีผลิตภาพสูงสุดได้เร็วขึ้น🔵 องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ


ควรเริ่มสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนวันแรกที่พนักงานจะเริ่มงาน การจัดส่งเอกสารล่วงหน้า กำหนดตารางสัปดาห์แรก หรือแม้แต่จดหมายต้อนรับเล็กๆน้อยๆ ก็ช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกเป็นที่ต้องการและมีคุณค่า


ปรับประสบการณ์ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาถึงประสบการณ์และทักษะที่พนักงานใหม่มีอยู่ก่อนแล้ว การกำหนดเส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคล จะช่วยให้พนักงานเข้าใจว่าพวกเขาจะสามารถมีส่วนร่วมในเป้าหมายองค์กรในภาพรวมได้อย่างไร และช่วยให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับงานในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น


จัดกิจกรรมแนะนำกลุ่ม กิจกรรมสร้างทีมงาน และกิจกรรมประเพณีองค์กร เพื่อให้พนักงานใหม่เข้ากับทีมเดิมได้ดี และเข้าใจวัฒนธรรมในที่ทำงาน การบูรณาการทางสังคมนี้สำคัญต่อการสร้างเครือข่ายภายในและส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร


การนัดพบแบบตัวต่อตัวบ่อยๆ ระหว่างพนักงานใหม่กับหัวหน้างานหรือพี่เลี้ยงนั้นสำคัญมาก การพบปะพูดคุยเหล่านี้จะเป็นการให้การสนับสนุน คลายข้อสงสัยต่างๆ ปรับบทบาทหรือความคาดหวังตามความจำเป็น ความคิดเห็นจากพนักงานใหม่ยังสามารถนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการ Onboard ให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย


สุดท้ายนี้ การ Onboard พนักงานที่ประสบความสำเร็จต้องมีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เก็บรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานใหม่และผู้จัดการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการอยู่เสมอ ติดตามเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้กระบวนการมีความทันสมัยและน่าสนใจอยู่เสมอ


บทสรุป —กระบวนการตอนรับพนักงานใหม่ ที่ครอบคลุมองค์ประกอบเหล่านี้ จะช่วยปรับเปลี่ยนจากขั้นตอนทั่วไป ไปสู่กลยุทธ์สำคัญในการบริหารจัดการทาเลนท์ขององค์กร องค์กรที่ลงทุนในเรื่องนี้ให้ครอบคลุม ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและประสิทธิภาพของพนักงานเท่านั้น แต่ยังทำให้องค์กรที่น่าสนใจในตลาดที่มีการแข่งขันสูงอีกด้วย เมื่อตระหนักว่ากระบวนการนี้เป็นมากกว่าแค่การปฐมนิเทศธรรมดา องค์กรจะสามารถปลดล็อคศักยภาพอันมหาศาลในการลงทุนทรัพยากรบุคคล ซึ่งนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Onboarding
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search