Key takeaways ของ 6 สุดยอดหนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร

ในโลกธุรกิจและผู้นําที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การหาช่วงเวลาอ่านหนังสือดีๆ ทุกเล่มอาจเป็นสิ่งท้าทาย ฉะนั้นเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหานี้ เราได้รวบรวมบทสรุปสําคัญและข้อเสนอแนะที่นําไปปฏิบัติได้จากหนังสือที่มีอิทธิพลหลายเล่ม บทสรุปเหล่านี้ให้มุมมองเบื้องหลังความคิดของผู้นําและนักคิดที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งมอบบทเรียนและกลยุทธ์มีค่าที่สามารถนําไปใช้ในบริบททางวิชาชีพและส่วนตัว⁣⁣⁣⁣

 1. “Delivering Happiness” โดย Tony Hsieh: หนังสือเล่มนี้พรั่งพรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและปรัชญาทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของ Zappos โดยเน้นความสําคัญของความสุขในที่ทํางาน⁣⁣
  ⁣⁣
 2. “Who Says Elephants Can’t Dance?” โดย Louis V. Gerstner, Jr.: Gerstner อธิบายการฟื้นฟูองค์กร IBM ที่น่าประทับใจ โดยมุ่งเน้นภาวะผู้นํา การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม⁣⁣
  ⁣⁣
 3. “Design by IKEA: A Cultural History” โดย Sara Kristoffersson: หนังสือเล่มนี้สํารวจเรื่องเล่าและค่านิยมที่ก่อให้เกิดความสําเร็จระดับโลกของ IKEA โดยเน้นพลังของการเล่าเรื่องและการศึกษาผู้บริโภคในการสร้างแบรนด์⁣⁣
  ⁣⁣
 4. “Great Monday: How to Design a Company Culture Employees Love” โดย Josh Levine: Levine ให้มุมมองเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เจริญรุ่งเรือง โดยเน้นความสําคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานและอัตลักษณ์ขององค์กร⁣⁣
  ⁣⁣
 5. “The Culture Code: The Secrets of Highly Successful Groups” โดย Daniel Coyle: Coyle เปิดเผยพลวัตที่ทําให้กลุ่มบางกลุ่มประสบความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นปัจจัยเช่น ความปลอดภัย ความเปราะบาง และจุดมุ่งหมายในการสร้างทีม⁣⁣
  ⁣⁣
 6. “Winning” โดย Jack Welch กับ Suzy Welch: หนังสือเล่มนี้ให้คู่มือการบริหารจัดการและความเป็นผู้นําอย่างปฏิบัติและไม่ซับซ้อน โดยอ้างอิงประสบการณ์ของ Jack Welch ในฐานะ CEO ของ General Electric⁣⁣

⁣⁣แต่ละเล่มนําเสนอมุมมองและกลยุทธ์แตกต่างกัน ตั้งแต่การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกไปจนถึงการปฏิรูปองค์กรให้ประสบความสําเร็จ ดังนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ ผู้บริหารมืออาชีพ หรือแค่คนที่สนใจในศิลปะการนําและการจัดการ บทสรุปเหล่านี้มอบมุมมองและคําแนะนําที่มีค่าในการนําทางท่านให้ผ่านโลกที่ซับซ้อนของธุรกิจ⁣⁣⁣⁣

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

หนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร


1) ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมและค่านิยม:
Culture Book ของ Zappos ไม่ใช่แค่หนังสือเล่มนั้นเอง แต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่มันแทน สําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีค่านิยมขององค์กรที่สอดคล้องทั้งชีวิตและการทํางาน ทําให้จําและนําไปใช้ได้ง่าย


2) มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว:
ในทางธุรกิจ สําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวแทนกําไรระยะสั้น ซึ่งรวมถึงการเข้าใจแบรนด์ของคุณ การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด และการพัฒนามุมมองเชิงกลยุทธ์


3) ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง:
ส่งเสริมวัฒนธรรมของการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น Zappos สร้างห้องสมุดและส่งเสริมให้พนักงานอ่านหนังสือที่ช่วยพัฒนาตัวเองทั้งส่วนตัวและวิชาชีพ


4) ให้ผู้สนับสนุนกระตือรือร้นมีเสียง:
เชิญลูกค้าและพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินทางของบริษัท เช่น Culture Book ของ Zappos มีส่วนร่วมจากลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของชุมชนของพวกเขา


5) สนับสนุนความโปร่งใส:
ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อชื่อเสียงของบริษัท ความโปร่งใสเป็นสิ่งสําคัญ การเปิดเผยค่านิยมและวัฒนธรรมหลักของบริษัทอย่างเปิดเผยจะช่วยสร้าง
ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ


6) มุ่งเน้นสร้างผลกระทบเชิงบวก:
บริษัทที่ยิ่งใหญ่มีจุดประสงค์และวิสัยทัศน์ไปพ้นเหนือการทําเงิน พวกเขามุ่งเน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกและมีส่วนร่วมในขบวนการที่สําคัญกว่า เช่น ความสุขในกรณีของ Zappos


ข้อเสนอแนะเหล่านี้สะท้อนหลักการพื้นฐานที่นํา Zappos ไปสู่ความสําเร็จภายใต้การนําของ Tony Hsieh โดยเน้นที่วัฒนธรรม การคิดระยะยาว การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชน ความโปร่งใส และจุดประสงค์ที่สูงกว่า 
.
.

หนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร


1) การมุ่งเน้นและการปฏิบัติ:
บริษัทและผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จมีลักษณะเด่น คือ การมุ่งเน้นและการปฏิบัติอย่างเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นด้านหลักๆ เพียงไม่กี่ด้านและทําได้อย่างเป็นเลิศ แทนที่จะพยายามทําทุกอย่าง


2) การดําเนินงานล้ำหน้าคู่แข่ง:
บริษัทชั้นนํามักดําเนินงานดีเยี่ยมกว่าคู่แข่งในตลาดอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งหมายถึงการเป็นเลิศในหลายๆ ด้านของการปฏิบัติงาน ไม่ใช่พึ่งพาเพียงจุดแข็งเฉพาะ


3) คนเคารพสิ่งที่คุณตรวจสอบ:
สําคัญอย่างยิ่งที่ CEO จะต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านองค์กรและตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แทนที่จะคาดเดาว่ามีการเปลี่ยนแปลง


4) ความเป็นผู้นําเป็นเรื่องส่วนบุคคล:
ความเป็นผู้นําคือการเข้าใจตัวผลักดันความสําเร็จหลักและการประยุกต์ใช้หลักการด้วยปัญญา ทักษะ และความชํานาญ บริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงมักนําโดยหลักการ ไม่ใช่แค่กระบวนการ


5) กลยุทธ์ควรมีรายละเอียดและเป็นตัวเลข:
กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมักมาจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างละเอียด ผสานกับปัญญา วิสัยทัศน์ และการกล้าเสี่ยง ควรมีรายละเอียดมากและวิสัยทัศน์สั้นๆ


6) มุ่งมั่นต่อเป้าหมายระยะยาว:
นอกจากชนะในตลาด สําคัญที่จะต้องสร้างผลงานและมีส่วนร่วมในสิ่งสําคัญ ซึ่งต้องมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายระยะยาวและการเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม


ข้อเสนอแนะเหล่านี้เน้นย้ําความสําคัญของการมุ่งเน้น การปฏิบัติ ความเป็นผู้นํา กลยุทธ์ที่มีรายละเอียด และความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายระยะยาวในการปรับเปลี่ยนและนําองค์กรให้ประสบความสําเร็จ
.
.

หนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร


1) เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง:
เรื่องเล่ามีความจําเป็นทั้งในการตลาดและวัฒนธรรมองค์กรภายใน เรื่องเล่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการสื่อสารข้อมูลแบบดั้งเดิม และสามารถใช้เสริมสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนให้กับพนักงาน หนังสือเล่มนี้เน้นว่าเรื่องเล่าที่ดีคือกุญแจสู่ความสําเร็จ


2) เน้นค่านิยมขององค์กรผ่านเรื่องเล่า:
เรื่องเล่าของ IKEA บ่อยครั้งสะท้อนค่านิยม หลักการ และจิตวิญญาณของบริษัท เช่น เรื่องเล่าจากพนักงานในประเทศจีนเน้นคําขวัญของบริษัทในการสร้างชีวิตประจําวันที่ดีขึ้นให้กับผู้คน แสดงให้เห็นว่า IKEA ส่งผลบวกต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไร


3) เรื่องราวของความสําเร็จเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจ:
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวิธีที่เรื่องสําเร็จ เช่น เรื่องของผู้ก่อตั้ง IKEA อิงวาร์ คัมป์ราด เป็นที่นิยม เพราะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความพยายาม และความสําเร็จ เรื่องเล่าเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือจูงใจที่ทรงพลังภายในองค์กร


4) เรียนรู้จากข้อผิดพลาด:
วัฒนธรรมของ IKEA ส่งเสริมการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เรื่องเล่าของพนักงานที่ปิดไฟฟ้าในร้านโดยไม่ได้ตั้งใจและได้รับการสนับสนุนมากกว่าการตําหนิ แสดงถึงวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าในการเรียนรู้และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน


5) วัฒนธรรมบริโภคและอัตลักษณ์องค์กร:
หนังสือเล่มนี้วาง IKEA ไว้ในบริบทของวัฒนธรรมการบริโภคในปัจจุบัน อภิปรายว่าบริษัทธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยการนําเสนอตัวเองว่าแตกต่างและดึงดูดความฝันของผู้คน


6) ศึกษาผู้บริโภคเกี่ยวกับการออกแบบ:
ได้แรงบันดาลใจจาก Ellen Key นักปฏิรูปการออกแบบชาวสวีเดน IKEA มีลักษณะการออกแบบที่เรียบง่าย มีความเหมาะสม กลมกลืน และจริงใจ ซึ่งรวมถึงการศึกษาผู้บริโภคเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยในการออกแบบ

ข้อเสนอแนะเหล่านี้เน้นย้ําความสําคัญของการเล่าเรื่อง วัฒนธรรมองค์กร การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด และการศึกษาผู้บริโภคในการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จเช่น IKEA
.
.

หนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร


1) ระดมสมองเกี่ยวกับ Purpose ขององค์กร:
ร่วมกับทีมของท่าน ระดมสมองค้นหา Purpose โดยการพบปะหรือดิจิทัลแพลทฟอร์มที่ช่วยให้พนักงานจดจําจุดประสงค์ของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมที่คาดหวังอย่างน้อย 5 อย่างที่ผู้นําสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อรักษาแรงบันดาลใจของพนักงานต่อจุดประสงค์ของ


2) การชมเชยอย่างไม่เป็นทางการจากผู้นํา:
ผู้นําควรยอมรับการทํางานที่ยอดเยี่ยมผ่านการชมเชยอย่างไม่เป็นทางการ เช่น เชิญพนักงานไปรับประทานอาหารกลางวันหรือดื่มกาแฟเพื่อหารือเกี่ยวกับการเลือกของพวกเขาที่สอดคล้องกับค่านิยม รวมทั้งใช้ช่องทางต่างๆ สําหรับการยกย่องชมเชยทางสังคม เช่น กลุ่มแชท อีเมล หรือโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้การชมเชยอย่างไม่เป็นทางการมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถแบ่งปันได้


3) เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ในอนาคต:
นําสัญญาณทางกายภาพและพฤติกรรมมาใช้เป็นเครื่องเตือนเพื่อช่วยให้พนักงานเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ในอนาคตของบริษัท รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ข้อความพันธกิจขนาดใหญ่บนผนัง หรือการพบปะส่วนตัวรายสัปดาห์ที่เน้นการเติบโตและการเป็นพี่เลี้ยง


4) การจัดการพลังงานเพื่อการตัดสินใจที่ดี:
ผู้นําควรตระหนักถึงระดับพลังงานของตน เพราะความเหนื่อยล้าสามารถนําไปสู่การตัดสินใจที่แย่ สําคัญอย่างยิ่งที่จะจัดการพลังงานเพื่อตัดสินใจที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท


5) ระบุพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี:
ระบุพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของค่านิยมองค์กร (“ดาววัฒนธรรมองค์กร”) และใช้พฤติกรรมของพวกเขาเป็นตัวอย่างสําหรับคนอื่นที่จะปฏิบัติตาม ซึ่งช่วยเสริมย้ำพฤติกรรมที่บริษัทให้คุณค่ามากที่สุด


ข้อเสนอแนะเหล่านี้ให้กระบวนการปฏิบัติจริงแก่ผู้นําในการหล่อหลอมและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
.
.

หนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร


1) ส่งเสริมความร่วมมือและการทําให้ผู้อื่นประสบความสําเร็จ:
ส่งเสริมวัฒนธรรมที่สมาชิกในทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือนี้สําคัญต่อการสร้างกลุ่มที่ประสบความสําเร็จ


2) ให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงลบต่อหน้า:
เมื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงลบ ควรทําต่อหน้าผู้รับสาร เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและส่งเสริมความชัดเจนและการเชื่อมโยง


3) คําถาม 3 ข้อ เพื่อข้อมูลป้อนกลับ:
ให้ถามทีมของท่าน 3 คําถามเป็นประจํา: ท่านควรทําอะไรต่อไป? ท่านควรทําบ่อยขึ้นไหม? ท่านจะทําอะไรให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นได้บ้าง? วิธีนี้ช่วยให้ได้รับข้อมูลป้อนกลับที่เฉพาะเจาะจงและสามารถนําไปปฏิบัติได้


4) สนับสนุนปฏิสัมพันธ์ภายในทีม:
เน้นการสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม ส่งเสริมให้พวกเขาทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ช่วยกันแก้ปัญหา และคิดเป็นหน่วยเดียวกัน


5) การชี้แนะแทนการสั่งการ:
เปลี่ยนจากการสั่งการไปสู่การชี้แนะ ให้ทีมทํางานได้อย่างอิสระ เข้าแทรกแซงเฉพาะเพื่อสร้างความตระหนักหรือเน้นย้ําการเลือกที่ประสบความสําเร็จ


6) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา:
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในทีมกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์และเผชิญปัญหาตรงๆ


ข้อเสนอแนะเหล่านี้ให้กรอบการทํางานสําหรับผู้นําในการสร้างทีมที่เข้มแข็ง สามัคคี และมีประสิทธิภาพ
.
.

หนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร


1) เน้นความสําคัญของ “คน”:
ตระหนักว่าคนมีความสําคัญต่อการชนะในธุรกิจ หนังสือเล่มนี้แบ่งปันเรื่องราวของบุคคลที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อองค์กร เน้นย้ําความสําคัญของคนในการประสบความสําเร็จ


2) หลัก 4 ประการแห่งความสําเร็จ:
เน้นหลัก 4 ประการหลัก ได้แก่ ภารกิจและค่านิยมที่แน่ชัด; ความจําเป็นของการโปร่งใสในการบริหาร; พลังแห่งการแบ่งแยกบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม; และการทําให้แต่ละบุคคลมีเสียงและศักดิ์ศรี


3) ส่งเสริมการยอมรับความเสี่ยงและการเรียนรู้:
ผู้นําควรกระตุ้นให้เกิดการยอมรับความเสี่ยงและการเรียนรู้โดยเป็นแบบอย่าง สนับสนุนการทดลองและการขยายโลกทัศน์ และหลีกเลี่ยงการลงโทษความล้มเหลวจากความพยายามสร้างนวัตกรรมอย่างแท้จริง


4) การจัดการสถานการณ์ที่ยากลําบาก:
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวิธีจัดการกับสถานการณ์ท้าทาย รวมถึงการทํางานภายใต้หัวหน้าที่แย่ เน้นย้ําการรักษาพลังงานและความมุ่งมั่นในทางบวกแม้ในสถานการณ์ยากลําบาก


5) ตอบคําถามทางธุรกิจกว้างๆ:
หนังสือเล่มนี้สรุปด้วยการตอบคําถามกว้างๆ และซับซ้อนซึ่งครอบคลุมมุมมองต่างๆ ของธุรกิจ เพื่อเน้นย้ําธีม เช่น การโปร่งใส พลังงานเชิงบวก การแบ่งแยก การมีเสียง ความเป็นตัวของตัวเอง ระบบคุณธรรม และความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลง


ข้อเสนอแนะเหล่านี้ให้ภาพรวมอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิดและกลยุทธ์หลักที่หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสําหรับผู้ที่ต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจ


สำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรด้วยรูปแบบ 4Cs : Crack, Create, Catalyze and Cultivate สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Our Service
สนใจเนื้อหาเกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิ๊ก อย่าให้ค่านิยมขึ้นหิ้ง! 3 วิธีสื่อสารค่านิยมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรม

ball
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.