Key takeaways ของ 6 สุดยอดหนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร

ในโลกธุรกิจและผู้นําที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การหาช่วงเวลาอ่านหนังสือดีๆ ทุกเล่มอาจเป็นสิ่งท้าทาย ฉะนั้นเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหานี้ เราได้รวบรวมบทสรุปสําคัญและข้อเสนอแนะที่นําไปปฏิบัติได้จากหนังสือที่มีอิทธิพลหลายเล่ม บทสรุปเหล่านี้ให้มุมมองเบื้องหลังความคิดของผู้นําและนักคิดที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งมอบบทเรียนและกลยุทธ์มีค่าที่สามารถนําไปใช้ในบริบททางวิชาชีพและส่วนตัว⁣⁣⁣⁣

 1. “Delivering Happiness” โดย Tony Hsieh: หนังสือเล่มนี้พรั่งพรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและปรัชญาทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของ Zappos โดยเน้นความสําคัญของความสุขในที่ทํางาน⁣⁣
  ⁣⁣
 2. “Who Says Elephants Can’t Dance?” โดย Louis V. Gerstner, Jr.: Gerstner อธิบายการฟื้นฟูองค์กร IBM ที่น่าประทับใจ โดยมุ่งเน้นภาวะผู้นํา การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม⁣⁣
  ⁣⁣
 3. “Design by IKEA: A Cultural History” โดย Sara Kristoffersson: หนังสือเล่มนี้สํารวจเรื่องเล่าและค่านิยมที่ก่อให้เกิดความสําเร็จระดับโลกของ IKEA โดยเน้นพลังของการเล่าเรื่องและการศึกษาผู้บริโภคในการสร้างแบรนด์⁣⁣
  ⁣⁣
 4. “Great Monday: How to Design a Company Culture Employees Love” โดย Josh Levine: Levine ให้มุมมองเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เจริญรุ่งเรือง โดยเน้นความสําคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานและอัตลักษณ์ขององค์กร⁣⁣
  ⁣⁣
 5. “The Culture Code: The Secrets of Highly Successful Groups” โดย Daniel Coyle: Coyle เปิดเผยพลวัตที่ทําให้กลุ่มบางกลุ่มประสบความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นปัจจัยเช่น ความปลอดภัย ความเปราะบาง และจุดมุ่งหมายในการสร้างทีม⁣⁣
  ⁣⁣
 6. “Winning” โดย Jack Welch กับ Suzy Welch: หนังสือเล่มนี้ให้คู่มือการบริหารจัดการและความเป็นผู้นําอย่างปฏิบัติและไม่ซับซ้อน โดยอ้างอิงประสบการณ์ของ Jack Welch ในฐานะ CEO ของ General Electric⁣⁣

⁣⁣แต่ละเล่มนําเสนอมุมมองและกลยุทธ์แตกต่างกัน ตั้งแต่การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกไปจนถึงการปฏิรูปองค์กรให้ประสบความสําเร็จ ดังนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ ผู้บริหารมืออาชีพ หรือแค่คนที่สนใจในศิลปะการนําและการจัดการ บทสรุปเหล่านี้มอบมุมมองและคําแนะนําที่มีค่าในการนําทางท่านให้ผ่านโลกที่ซับซ้อนของธุรกิจ⁣⁣⁣⁣

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

หนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร


1) ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมและค่านิยม:
Culture Book ของ Zappos ไม่ใช่แค่หนังสือเล่มนั้นเอง แต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่มันแทน สําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีค่านิยมขององค์กรที่สอดคล้องทั้งชีวิตและการทํางาน ทําให้จําและนําไปใช้ได้ง่าย


2) มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว:
ในทางธุรกิจ สําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวแทนกําไรระยะสั้น ซึ่งรวมถึงการเข้าใจแบรนด์ของคุณ การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด และการพัฒนามุมมองเชิงกลยุทธ์


3) ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง:
ส่งเสริมวัฒนธรรมของการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น Zappos สร้างห้องสมุดและส่งเสริมให้พนักงานอ่านหนังสือที่ช่วยพัฒนาตัวเองทั้งส่วนตัวและวิชาชีพ


4) ให้ผู้สนับสนุนกระตือรือร้นมีเสียง:
เชิญลูกค้าและพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินทางของบริษัท เช่น Culture Book ของ Zappos มีส่วนร่วมจากลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของชุมชนของพวกเขา


5) สนับสนุนความโปร่งใส:
ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อชื่อเสียงของบริษัท ความโปร่งใสเป็นสิ่งสําคัญ การเปิดเผยค่านิยมและวัฒนธรรมหลักของบริษัทอย่างเปิดเผยจะช่วยสร้าง
ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ


6) มุ่งเน้นสร้างผลกระทบเชิงบวก:
บริษัทที่ยิ่งใหญ่มีจุดประสงค์และวิสัยทัศน์ไปพ้นเหนือการทําเงิน พวกเขามุ่งเน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกและมีส่วนร่วมในขบวนการที่สําคัญกว่า เช่น ความสุขในกรณีของ Zappos


ข้อเสนอแนะเหล่านี้สะท้อนหลักการพื้นฐานที่นํา Zappos ไปสู่ความสําเร็จภายใต้การนําของ Tony Hsieh โดยเน้นที่วัฒนธรรม การคิดระยะยาว การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชน ความโปร่งใส และจุดประสงค์ที่สูงกว่า 
.
.

หนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร


1) การมุ่งเน้นและการปฏิบัติ:
บริษัทและผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จมีลักษณะเด่น คือ การมุ่งเน้นและการปฏิบัติอย่างเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นด้านหลักๆ เพียงไม่กี่ด้านและทําได้อย่างเป็นเลิศ แทนที่จะพยายามทําทุกอย่าง


2) การดําเนินงานล้ำหน้าคู่แข่ง:
บริษัทชั้นนํามักดําเนินงานดีเยี่ยมกว่าคู่แข่งในตลาดอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งหมายถึงการเป็นเลิศในหลายๆ ด้านของการปฏิบัติงาน ไม่ใช่พึ่งพาเพียงจุดแข็งเฉพาะ


3) คนเคารพสิ่งที่คุณตรวจสอบ:
สําคัญอย่างยิ่งที่ CEO จะต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านองค์กรและตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แทนที่จะคาดเดาว่ามีการเปลี่ยนแปลง


4) ความเป็นผู้นําเป็นเรื่องส่วนบุคคล:
ความเป็นผู้นําคือการเข้าใจตัวผลักดันความสําเร็จหลักและการประยุกต์ใช้หลักการด้วยปัญญา ทักษะ และความชํานาญ บริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงมักนําโดยหลักการ ไม่ใช่แค่กระบวนการ


5) กลยุทธ์ควรมีรายละเอียดและเป็นตัวเลข:
กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมักมาจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างละเอียด ผสานกับปัญญา วิสัยทัศน์ และการกล้าเสี่ยง ควรมีรายละเอียดมากและวิสัยทัศน์สั้นๆ


6) มุ่งมั่นต่อเป้าหมายระยะยาว:
นอกจากชนะในตลาด สําคัญที่จะต้องสร้างผลงานและมีส่วนร่วมในสิ่งสําคัญ ซึ่งต้องมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายระยะยาวและการเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม


ข้อเสนอแนะเหล่านี้เน้นย้ําความสําคัญของการมุ่งเน้น การปฏิบัติ ความเป็นผู้นํา กลยุทธ์ที่มีรายละเอียด และความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายระยะยาวในการปรับเปลี่ยนและนําองค์กรให้ประสบความสําเร็จ
.
.

หนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร


1) เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง:
เรื่องเล่ามีความจําเป็นทั้งในการตลาดและวัฒนธรรมองค์กรภายใน เรื่องเล่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการสื่อสารข้อมูลแบบดั้งเดิม และสามารถใช้เสริมสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนให้กับพนักงาน หนังสือเล่มนี้เน้นว่าเรื่องเล่าที่ดีคือกุญแจสู่ความสําเร็จ


2) เน้นค่านิยมขององค์กรผ่านเรื่องเล่า:
เรื่องเล่าของ IKEA บ่อยครั้งสะท้อนค่านิยม หลักการ และจิตวิญญาณของบริษัท เช่น เรื่องเล่าจากพนักงานในประเทศจีนเน้นคําขวัญของบริษัทในการสร้างชีวิตประจําวันที่ดีขึ้นให้กับผู้คน แสดงให้เห็นว่า IKEA ส่งผลบวกต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไร


3) เรื่องราวของความสําเร็จเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจ:
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวิธีที่เรื่องสําเร็จ เช่น เรื่องของผู้ก่อตั้ง IKEA อิงวาร์ คัมป์ราด เป็นที่นิยม เพราะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความพยายาม และความสําเร็จ เรื่องเล่าเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือจูงใจที่ทรงพลังภายในองค์กร


4) เรียนรู้จากข้อผิดพลาด:
วัฒนธรรมของ IKEA ส่งเสริมการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เรื่องเล่าของพนักงานที่ปิดไฟฟ้าในร้านโดยไม่ได้ตั้งใจและได้รับการสนับสนุนมากกว่าการตําหนิ แสดงถึงวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าในการเรียนรู้และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน


5) วัฒนธรรมบริโภคและอัตลักษณ์องค์กร:
หนังสือเล่มนี้วาง IKEA ไว้ในบริบทของวัฒนธรรมการบริโภคในปัจจุบัน อภิปรายว่าบริษัทธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยการนําเสนอตัวเองว่าแตกต่างและดึงดูดความฝันของผู้คน


6) ศึกษาผู้บริโภคเกี่ยวกับการออกแบบ:
ได้แรงบันดาลใจจาก Ellen Key นักปฏิรูปการออกแบบชาวสวีเดน IKEA มีลักษณะการออกแบบที่เรียบง่าย มีความเหมาะสม กลมกลืน และจริงใจ ซึ่งรวมถึงการศึกษาผู้บริโภคเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยในการออกแบบ

ข้อเสนอแนะเหล่านี้เน้นย้ําความสําคัญของการเล่าเรื่อง วัฒนธรรมองค์กร การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด และการศึกษาผู้บริโภคในการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จเช่น IKEA
.
.

หนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร


1) ระดมสมองเกี่ยวกับ Purpose ขององค์กร:
ร่วมกับทีมของท่าน ระดมสมองค้นหา Purpose โดยการพบปะหรือดิจิทัลแพลทฟอร์มที่ช่วยให้พนักงานจดจําจุดประสงค์ของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมที่คาดหวังอย่างน้อย 5 อย่างที่ผู้นําสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อรักษาแรงบันดาลใจของพนักงานต่อจุดประสงค์ของ


2) การชมเชยอย่างไม่เป็นทางการจากผู้นํา:
ผู้นําควรยอมรับการทํางานที่ยอดเยี่ยมผ่านการชมเชยอย่างไม่เป็นทางการ เช่น เชิญพนักงานไปรับประทานอาหารกลางวันหรือดื่มกาแฟเพื่อหารือเกี่ยวกับการเลือกของพวกเขาที่สอดคล้องกับค่านิยม รวมทั้งใช้ช่องทางต่างๆ สําหรับการยกย่องชมเชยทางสังคม เช่น กลุ่มแชท อีเมล หรือโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้การชมเชยอย่างไม่เป็นทางการมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถแบ่งปันได้


3) เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ในอนาคต:
นําสัญญาณทางกายภาพและพฤติกรรมมาใช้เป็นเครื่องเตือนเพื่อช่วยให้พนักงานเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ในอนาคตของบริษัท รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ข้อความพันธกิจขนาดใหญ่บนผนัง หรือการพบปะส่วนตัวรายสัปดาห์ที่เน้นการเติบโตและการเป็นพี่เลี้ยง


4) การจัดการพลังงานเพื่อการตัดสินใจที่ดี:
ผู้นําควรตระหนักถึงระดับพลังงานของตน เพราะความเหนื่อยล้าสามารถนําไปสู่การตัดสินใจที่แย่ สําคัญอย่างยิ่งที่จะจัดการพลังงานเพื่อตัดสินใจที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท


5) ระบุพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี:
ระบุพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของค่านิยมองค์กร (“ดาววัฒนธรรมองค์กร”) และใช้พฤติกรรมของพวกเขาเป็นตัวอย่างสําหรับคนอื่นที่จะปฏิบัติตาม ซึ่งช่วยเสริมย้ำพฤติกรรมที่บริษัทให้คุณค่ามากที่สุด


ข้อเสนอแนะเหล่านี้ให้กระบวนการปฏิบัติจริงแก่ผู้นําในการหล่อหลอมและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
.
.

หนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร


1) ส่งเสริมความร่วมมือและการทําให้ผู้อื่นประสบความสําเร็จ:
ส่งเสริมวัฒนธรรมที่สมาชิกในทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือนี้สําคัญต่อการสร้างกลุ่มที่ประสบความสําเร็จ


2) ให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงลบต่อหน้า:
เมื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงลบ ควรทําต่อหน้าผู้รับสาร เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและส่งเสริมความชัดเจนและการเชื่อมโยง


3) คําถาม 3 ข้อ เพื่อข้อมูลป้อนกลับ:
ให้ถามทีมของท่าน 3 คําถามเป็นประจํา: ท่านควรทําอะไรต่อไป? ท่านควรทําบ่อยขึ้นไหม? ท่านจะทําอะไรให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นได้บ้าง? วิธีนี้ช่วยให้ได้รับข้อมูลป้อนกลับที่เฉพาะเจาะจงและสามารถนําไปปฏิบัติได้


4) สนับสนุนปฏิสัมพันธ์ภายในทีม:
เน้นการสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม ส่งเสริมให้พวกเขาทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ช่วยกันแก้ปัญหา และคิดเป็นหน่วยเดียวกัน


5) การชี้แนะแทนการสั่งการ:
เปลี่ยนจากการสั่งการไปสู่การชี้แนะ ให้ทีมทํางานได้อย่างอิสระ เข้าแทรกแซงเฉพาะเพื่อสร้างความตระหนักหรือเน้นย้ําการเลือกที่ประสบความสําเร็จ


6) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา:
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในทีมกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์และเผชิญปัญหาตรงๆ


ข้อเสนอแนะเหล่านี้ให้กรอบการทํางานสําหรับผู้นําในการสร้างทีมที่เข้มแข็ง สามัคคี และมีประสิทธิภาพ
.
.

หนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร


1) เน้นความสําคัญของ “คน”:
ตระหนักว่าคนมีความสําคัญต่อการชนะในธุรกิจ หนังสือเล่มนี้แบ่งปันเรื่องราวของบุคคลที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อองค์กร เน้นย้ําความสําคัญของคนในการประสบความสําเร็จ


2) หลัก 4 ประการแห่งความสําเร็จ:
เน้นหลัก 4 ประการหลัก ได้แก่ ภารกิจและค่านิยมที่แน่ชัด; ความจําเป็นของการโปร่งใสในการบริหาร; พลังแห่งการแบ่งแยกบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม; และการทําให้แต่ละบุคคลมีเสียงและศักดิ์ศรี


3) ส่งเสริมการยอมรับความเสี่ยงและการเรียนรู้:
ผู้นําควรกระตุ้นให้เกิดการยอมรับความเสี่ยงและการเรียนรู้โดยเป็นแบบอย่าง สนับสนุนการทดลองและการขยายโลกทัศน์ และหลีกเลี่ยงการลงโทษความล้มเหลวจากความพยายามสร้างนวัตกรรมอย่างแท้จริง


4) การจัดการสถานการณ์ที่ยากลําบาก:
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวิธีจัดการกับสถานการณ์ท้าทาย รวมถึงการทํางานภายใต้หัวหน้าที่แย่ เน้นย้ําการรักษาพลังงานและความมุ่งมั่นในทางบวกแม้ในสถานการณ์ยากลําบาก


5) ตอบคําถามทางธุรกิจกว้างๆ:
หนังสือเล่มนี้สรุปด้วยการตอบคําถามกว้างๆ และซับซ้อนซึ่งครอบคลุมมุมมองต่างๆ ของธุรกิจ เพื่อเน้นย้ําธีม เช่น การโปร่งใส พลังงานเชิงบวก การแบ่งแยก การมีเสียง ความเป็นตัวของตัวเอง ระบบคุณธรรม และความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลง


ข้อเสนอแนะเหล่านี้ให้ภาพรวมอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิดและกลยุทธ์หลักที่หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสําหรับผู้ที่ต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจ


สำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรด้วยรูปแบบ 4Cs : Crack, Create, Catalyze and Cultivate สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Our Service
สนใจเนื้อหาเกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิ๊ก อย่าให้ค่านิยมขึ้นหิ้ง! 3 วิธีสื่อสารค่านิยมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรม

ball
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search