HR Operating Model ในยุคที่ Employee Experience คือคำตอบสุดท้าย

eX (Employee Experience) กำลังเป็นสิ่งที่ดึงความสนใจของ C-Level ทั่วโลก และทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นหนึ่งในภาระกิจเร่งด่วนที่ต้องรีบลงมืออย่างจริงจัง และนี่คือโจทย์ใหญ่ของชาว HR ทั่วโลกที่ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ unlearn สิ่งที่เคยเป็น ละวางความสำเร็จ และวิธีการในอดีต รวมทั้ง relearn แนวความคิดแบบ marketing ที่มองว่าพนักงานก็คือลูกค้าของเรา
.
.
พวกเขามีเส้นทาง (journey) และประสบการณ์ที่เราต้องดูแลในตลอดวงจรชีวิตการทำงานของเขา (employee lifecycle) เช่นเดียวกันกับลูกค้าขององค์กร และเมื่อ eX เป็นบวก ในที่สุด cX (customer experience) ก็จะเป็นบวกทวีคูณซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
.
.
จากบทความของ Kincentric ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กรและประสบการณ์พนักงานเบอร์ต้นๆ ของโลก เผยว่า 91% ขององค์กรที่ทำสำรวจทั่วโลกยืนยันว่า eX เป็นเรื่องสำคัญ แต่มีเพียง 31%เท่านั้นที่เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ อุปสรรคสำคัญ คือ #การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำได้ยาก เพราะ พนักงานแต่ละหน่วยงาน พนักงานแต่ละบุคคลมีความต้องการที่แตกต่างกัน โครงการหรือกระบวนอบรมต่างๆ ของ HR ที่จะไปสนับสนุน ยังแยกกันเป็นชิ้นๆ อยู่ และยังไม่มีความสอดคล้องกัน และยังเป็นการมองจากตัวเองออกไปไม่ใช้จากธุรกิจหรือลูกค้าเข้ามา
.
.
ดังนั้น HR จึงไม่สามารถทำเพียงลำพังได้ แม้จะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยสนับสนุนแต่ก็ยังไม่เพียงพอ Kincentric จึงได้นำเสนอ The Next HR Operating Model ที่จะมาช่วยแก้ Pain Points ดังกล่าวนี้ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฟังก์ชั่นงานและผู้บริหารในการทำงานเพื่อแก้โจทย์ในเชิงบูรณาการ (integrated solution) และช่วยให้ HR สามารถดูแลประสบการณ์ของพนักงานตลอดวงจรการทำงานได้จริง โดย Model มีแนวทางโดยสรุปดังนี้
.
.
The Four Key Outcomes คือ
• Agile Teams
• People Solutions
• Business Enablement
• Experience Delivery


.
ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
• สร้างทีม Agile ย่อยๆที่เคลื่อนตัวเร็วและมาจากฟังก์ชั่นงานต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองการปรับเปลี่ยนของธุรกิจอย่างรวดเร็ว

• ไม่ใช้แต่ technology มาสนับสนุน HR อย่างเดียว แต่มาพร้อมกับการให้ความสำคัญของผู้บริหาร ให้อำนาจในการตัดสินใจเพื่อสร้างimpactอย่างรวดเร็ว เสริมความสามารถให้เป็นผู้เพิ่มอัตราเร่งของ talent, ให้เกิดความชำนาญการใช้ digital, ให้เป็นผู้เชื่อมโยง, เป็นผู้ปรับแต่งวัฒนธรรมองค์กร และเป็นนักเล่าเรื่อง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และหาข้อสรุปได้อย่างรวดเร็ว

• บูรณาการงาน HR และลดโครงการต่างๆที่ขาดความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ส่งมอบ People Solution แบบครบวงจร

• ลงทุนสนับสนุนให้เป็น HRBP อย่างแท้จรงให้สามารถเป้นนักกลยุทธ์เชิงองค์กรและปั้น talent

• ส่งมอบ employee experience โดยเข้าใจในความต่างของคนมากกว่าการออกแบบโปรแกรมหรือกระบวนการที่ใช้ได้สำหรับทุกคน

• มองความต้องการทางธุรกิจ ตลาดและลูกค้าเป็นตัวตั้งต้น โดยละวิถีการทำงาน HR แบบเดิมๆ
.
.
.
A Cup of Culture
.
.


?
.
>
>
ที่มาของบทความhttps://www.kincentric.com/insights/the-next-hrhttps://hbr.org/2019/06/why-every-company-needs-a-chief-experience-officer


Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search