“Exponential HR” ปรับผลลัพธ์เพื่อพัฒนาสู่ The Next Normal

งานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR มีการพัฒนาแบบเห็นได้ชัดเจนต่อเนื่องในรอบ 10 ปี แต่ The Next Normal กำลังจะทำให้การพัฒนาของ HR จำเป็นต้องเป็นไปแบบยกกำลัง (Exponential HR)?
.
.
จากผลสำรวจของ Deloitte’s 10th annual 2020 Global Human Capital Trends report พบว่า
? 65% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกเห็นว่างาน HR มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
? 75% เห็นว่าบทบาทของ HR จะมีความสำคัญมากต่อผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอีก 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้า
แต่มีเพียง 11% เท่านั้นที่มั่นใจว่าพวกเขาพร้อมที่จะรับมือกับแนวโน้มนี้
.
.
นักวิเคราะห์ของ Deloitte เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นมากกว่าแค่การการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือการคิดค้นใหม่ แต่ต้องปรับเปลี่ยนไปถึงรากฐานของงาน HR เลยทีเดียว
รายงานเรื่อง “The social enterprise at work: Paradox as a path forward” ให้ข้อแสนอแนะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ว่า:
• ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) แต่ต้องลงทุนกับความยืดหยุ่นเพื่อปรับเปลี่ยน (Resilience)
• สร้างศักยภาพที่สูงสุดผ่านการผสมผสานระหว่างคนกับเทคโนโลยี
• สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับพนักงานผ่านกิจการเพื่อสังคม
• ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเสมือนเป็นความรับผิดชอบขององค์กร
• ผู้นำต้องให้ความสำคัญกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
• ปิดช่องว่างระหว่างวัยผ่านการดำเนินงานที่มีคุณค่าหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน
.
.
ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้มาจากสมมติฐานพื้นฐานสามประการได้แก่:
1. ผลลัพธ์ของงานที่ชัดเจน: องค์กรรู้ว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไร
2. สามารถคาดการณ์งานได้: ประกอบด้วยงานที่กำหนดไว้ตายตัว
3. บุคลากรสามารถทดแทนได้: ใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีช่วยในงานส่วนใหญ่ได้

ข้อเสนอแนะจากสมมติฐานเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีก่อนที่ The Next Normal จะก้าวเข้ามา แต่ในนาทีนี้การก้าวไปข้างหน้าในขณะที่ธุรกิจต่าง ๆ เผชิญกับการหยุดชะงัก ทุก ๆ องค์กรตระหนักดีว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดในเวลานี้ก็คือความไม่แน่นอน
.
.
เราจึงถูกสถานการณ์บังคับให้คิดใหม่ในมุมมองที่กว้างขึ้น และสร้างแนวทางใหม่ ๆ แข่งกับเวลาเพื่อการปรับตัวให้อยู่รอด ความจริงที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่:
? มากกว่าการพัฒนางานที่ทำในวันนี้ องค์กรต้องพิจารณาถึงงานที่จะต้องปรับตัว (Resilience) และทำในสภาพสังคมใหม่ (the next normal)
? การทำงานแบบเชี่ยวชาญแค่หน้าที่หนึ่งในกระบวนการจะน้อยลงหรือท้ายที่สุดจะหมดไป การสร้างผลลัพธ์ในการทำงานจะต้องมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานแบบบริหารแนวราบ เป็นการทำงานเป็นเครือข่ายของทีม จากทักษะที่จำกัดจะเปลี่ยนเป็นความสามารถที่ขยายขีดจำกัดมากขึ้น
?บุคลากรในงานจะไม่เป็นแค่เป็นฟันเฟืองที่ใช้แทนกันได้ในองค์กร แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความคิด ทัศนคติความต้องการ และมีคุณค่าที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการบุคลากรในงานมีความสำคัญและซับซ้อนมากขึ้น..เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น HR จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทโดยการขยายหน้าที่รับผิดชอบแบบยกกำลัง (Exponential HR) และเพิ่มอิทธิพลต่อผลลัพธ์ขององค์กรในภาพรวม จากการมุ่งเน้นที่บุคลากรเป็นการมุ่งเน้นองค์กร
.
.
#ผู้อ่านสามารถศึกษาบทบาทของHRแบบBusinessPartnerได้ที่บทความ “เราจึงเรียกเขาว่า HRBP” https://www.brightsidepeople.com/เราจึงเรียกเขาว่า-hrbp/
.
.
.
ผลลัพธ์ในงาน 7 ด้านของ HR ที่จะเปลี่ยนไป ได้แก่
>
>>
>>>>

.
.
.
แม้ว่าจะเป็นความท้าทายแต่ the Next Normal ก็ทำให้หลาย ๆ องค์กรเริ่มปรับเปลี่ยนบทบาท HR โดยการขยายหน้าที่รับผิดชอบแบบยกกำลัง (Exponential HR) โดยเริ่มจากแนวทางต่อไปนี้
.
1. เพิ่มความสามารถใหม่ โดยการส่งเสริม Mindset ใหม่ ๆ กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยให้องค์กรเติบโตได้ในยุคดิจิตอล
.
2. ออกแบบโครงสร้างองค์กรเพื่อความคล่องตัวและเป็นทีม ใช้โมเดลการดำเนินงานที่ช่วยให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการทางธุรกิจ
.
3. เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้วยเทคโนโลยี ปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าและสร้างประสบการณ์การทำงานที่ง่ายขึ้น
.
4. เพิ่มขอบข่ายความรับผิดชอบของผู้นำ HR ปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ในงานแต่ละด้านเพื่อวันพรุ่งนี้ สร้างคุณค่าขององค์กรที่จับต้องได้และวัดผลได้
.
.
อีก 10 ปีข้างหน้าเราอาจได้เห็นสถิติการพัฒนาของ HR แบบก้าวกระโดดแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในศตวรรษใด ๆ และความสำเร็จนั้นอยู่ที่ก้าวแรกจาก Exponential HR ในวันนี้นี่เอง
.
.
A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.
.
ที่มาของบทความ
https://www.humanresourcesonline.net/expand-focus-extend-influence-how-hr-will-change-in-the-coming-decade

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search