มีคำถามที่น่าสนใจจากผู้บริหารท่านหนึ่งที่ดูแลเรื่อง corporate culture ว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวสำหรับคนหนึ่งแสนคนเป็นเรื่องที่องค์กรควรทำหรือไม่? วันนี้ A Cup of Culture อยากมาช่วยคุยถึงคำว่า #Subculture ที่เกิดขึ้นในองค์กรว่าเป็นอย่างไร ควรส่งเสริมหรือขัดขวางสิ่งที่เกิดขึ้นนี้


เชิญรับฟังได้กับ EP99 นี้เลย


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search