EP9 “TRUST” การสร้างความไว้วางใจ : กุญแจสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ❘ Soft Skills Whisperer

Listen on :

“ในโลกแห่งความไม่แน่นอน ความไว้วางใจคือสัญลักษณ์แห่งความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นกุญแจไขประตูสู่ความเข้าใจที่แท้จริงนำทางเราไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และบรรลุผลสำเร็จร่วมกัน”

Soft Skills Whisperer
———————-
ทักษะการทำงานในอนาคต
softskills
futureskills
.
.


Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn