Ep81 4 วิธีมัดใจ​ Gig ให้อยู่หมัด

Listen on :

ในช่วงปีที่ผ่านมา เราเริ่มได้ยินคำว่า Gig worker กันมากขึ้น จนหลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่าคำนี้มีความหมายว่าอะไรกันแน่! ถ้าแปลจากบริบทสากล Gig worker คือ การจ้างงานแบบจบเป็นครั้ง ซึ่งผู้จ้างและผู้รับงานจะจับคู่กันผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างเช่น Grab driver, Uber, Food panda เป็นต้น


ซึ่งจากการศึกษาของ A Cup of Culture พบว่าปัจจุบันนี้มีการจ้างงาน Gig workers ถึง 15-25% ของตลาดแรงงานโลก และจะเพิ่มขึ้นเป็น 30-40% ในปี 2025 ซึ่งหากองค์กรของเราเริ่มมีคนกลุ่มนี้มากขึ้นแล้ว จะทำอย่างไรให้มัดใจคนเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรเรานานๆ วันนี้เรามี 4 เทคนิคมาแชร์


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.
.
>>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search