Ep81 4 วิธีมัดใจ​ Gig ให้อยู่หมัด

Listen on :

ในช่วงปีที่ผ่านมา เราเริ่มได้ยินคำว่า Gig worker กันมากขึ้น จนหลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่าคำนี้มีความหมายว่าอะไรกันแน่! ถ้าแปลจากบริบทสากล Gig worker คือ การจ้างงานแบบจบเป็นครั้ง ซึ่งผู้จ้างและผู้รับงานจะจับคู่กันผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างเช่น Grab driver, Uber, Food panda เป็นต้น


ซึ่งจากการศึกษาของ A Cup of Culture พบว่าปัจจุบันนี้มีการจ้างงาน Gig workers ถึง 15-25% ของตลาดแรงงานโลก และจะเพิ่มขึ้นเป็น 30-40% ในปี 2025 ซึ่งหากองค์กรของเราเริ่มมีคนกลุ่มนี้มากขึ้นแล้ว จะทำอย่างไรให้มัดใจคนเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรเรานานๆ วันนี้เรามี 4 เทคนิคมาแชร์


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.
.
>>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.