Ep79 ปรับกลยุทธ์​ HR​ รับ​ Alternative Workforce

Listen on :

สถานการณ์ Covid-19 ทำให้เราตระหนักได้ว่า #คนทำงานอาจไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยการทำงานเดียว จำต้องมีอาชีพเสริม และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับความไม่แน่นอนต่างๆ ในอนาคต
.
A Cup of Culture อยากชวนคุณผู้ฟังพูดคุยในประเด็นนี้ ถึงทิศทางการทำงาน #ในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นแน่ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ และกลยุทธ์ที่ทีม HR ต้องเตรียมพร้อม
.
.
A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.