“วัฒนธรรมองค์กรจะเข้มแข็งได้ ต้องเริ่มจาก ตัวผู้ก่อตั้งหรือตัวผู้นำก่อนเป็นอันดับแรก” เพราะแบบอย่างจากผู้นำ มีผลโดยตรงต่อทีมผู้บริหาร และถ่ายทอดมาสู่พนักงาน


วันนี้ A Cup of Culture จะมาชวนคุณผู้ฟังเจาะลึกลงไปถึงที่มาที่ไปของวัฒนธรรมองค์กรบ้านปู ว่าเขาใช้หลักคิดและวิธีการแบบไหน ถึงทำให้วัฒนธรรมองค์กร “ฺBanpu Heart” เขาไปอยู่ในใจของคนทั้งองค์กรได้ เชิญรับฟังกันได้เลย…

A Cup of Culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search