หลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสนใจ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารองค์กรให้ลีนเพิ่มมากขึ้น (Lean-management) เพื่อลดขั้นตอนหรือกระบวนการที่ไม่จำเป็นออก เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลมากขึ้น


แต่การเปลี่ยนแปลงจากองค์กรจากรูปแบบเดิมที่มากด้วยกระบวนการและลำดับขั้นตอนที่ซับซ้อน มาสู่การบริหารจัดการแบบลีน เป็นเรื่องที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืน “Change Agent” จึงเข้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในบทบาทของ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร”


เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อ ไปฟังกันต่อได้เลยใน EP75….

A Cup of Culture ———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search