Ep62 เคล็ดลับการประเมินผู้จัดการของ ​Google

Listen on :

“อย่างอื่นเร็วได้ แต่ที่เร็วไม่ได้เลยคือ การคัดเลือกคนเข้าทำงาน เพราะอาจก่อปัญหาให้กับองค์กรทันทีหากได้คนที่ไม่ใช่!” ประโยคนี้สะท้อนวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงของ Google Inc. ได้อย่างชัดเจน ฉะนั้น คนที่กูเกิ้ลได้มา จึงเป็นคนที่พร้อมทั้งการทำงาน และการประเมิน
.
.
A Cup of Culture ได้ตามต่อในประเด็นนี้ จนได้ชุดความรู้หนึ่งที่ผู้จัดการควรจะต้องมี… มาร่วมค้นหาไปด้วยกันกับ Ep62
.
.
A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.
.
>>>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.