Ep58 Monitor งานอย่างไรให้พนักงานไม่อึดอัด

Listen on :

การติดตามสอดส่องพนักงานเพื่อดูว่าเขาใช้เวลาไปกับงาน หรือใช้ไปกับเรื่องส่วนตัว ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เริ่มทำมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น ดูการพูดคุยผ่านเฟซบุ๊คบ้าง ข้อความในอีเมล์บ้าง.. ซึ่งทำให้พนักงานเริ่มเกิดความรู้สึกอึดอัดเพราะถือเป็นการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัว
.
.

พอดคลาสต์ Ep58 เราได้รวบรวมวิธี Monitor งานที่ไม่ทำให้พนักงานอึดอัด และแถมเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรด้วยมานำเสนอ
.
.
>>>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn