EP552 บริหารเวลาด้วยภาวะผู้นำ

Listen on :

“เวลาไม่พอ” คำๆ นี้ เริ่มกลายเป็นประโยคของคนทำงานในยุคนี้ ทั้งที่พวกเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่าเดิมมาโดยตลอด แต่ด้วยภาระหน้าที่ที่ถาโถมมาจากทุกทิศทาง ทำให้เราอาจหลงลืม หรือมองข้ามการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และนั่นเป็นอีกหนึ่งทักษะทางผู้นำที่สำคัญ เพราะ ผลของการจัดการที่ดีย่อมให้ประโยชน์ต่อตัวเอง ทีมงาน องค์กร รวมทั้งสร้างเสริมสัญญาณของวัฒนธรรมการทำงานที่หลายๆ คนอยากได้

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn